Siirry pääsisältöön

Tietoa tukikeinoista ja kohderyhmien tekemiä juttuja

27.11.2017

Vates-säätiön nettisivukyselyn mukaan sivuilla kävijät etsivät useimmiten tietoa työllistymisestä tai työssä pysymisen keinoista. Tekstit ovat ymmärrettäviä, mutta myös selkokieltä kaivataan. Toiveina on mm. vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden omia juttuja ja lisää videoita.

Nykyiset www-sivut avattiin vuodenvaihteessa 2014−15. Halusimme selvittää, miten sivustolla kävijät kokevat niiden sisällöt, rakenteen, ulkoasun ja käytettävyyden.

Toteutimme kävijäkyselyn syys-lokakuussa ja saimme 80 vastausta. Vuoden 2018 aikana teemme suunnitelman ja alamme toteuttaa uudistuksia, jotka perustuvat tämän kyselyn vastauksiin, muihin sivustoa koskeviin palautteisiin ja Vatesin sisäiseen kehitystyöhön. Lisäksi kartoitamme saavutettavuutta eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. 

Suurin osa vastaajista oli järjestön, yhdistyksen tai hankkeen edustajia (29 vastaajaa). Toiseksi eniten oli kuntatoimijoita (14).  

53 vastannutta ei ollut koskaan vieraillut Vatesin sivuilla puhelimella tai tabletilla, muutama ei ollut varma asiasta. Silti sivuston selattavuutta mobiililaitteilla piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä jopa 56 vastaajaa 80:stä. Kysyimme asiaa, jotta voimme kehitystyössä ottaa huomioon sivuston käytettävyyden myös mobiililaitteilla.


Yleisin syy Vatesin sivuille tulolle oli työllistymistä tai työssä pysymistä tukevien keinojen etsiminen (25 henkilöä). Vatesin tapahtumat tai koulutukset oli yhtä yleinen syy. Syksyllä pidetyt kaksi Työllistämisen kehittämispäivät -seminaaria ja niiden ohjelmaan tutustuminen oli todennäköisesti monelle keskeinen syy tulla sivuille. Työssä tai työhön kuntoutumiseen liittyviä asioita etsi 14 vastaajaa. Tietoa etsittiin myös mm. työhönvalmennuksesta, esteettömyydestä, laeista ja osatyökykyisten henkilöiden yrittäjyydestä.


Yleisilme ja käytettävyys hyvää tasoa


Vastanneet pitävät sivuston yleisilmettä nykyaikaisena (täysin tai jokseenkin samaa mieltä 72 vastaajaa 80:stä). 69 vastaajaa oli sitä mieltä, että otsikot kertovat selkeästi sivujen sisällön. Eniten epävarmuutta tai kielteisiä vastauksia tuli kysymykseen, onko etusivulta helppo edetä haluttuun sisältöön. Avoimissa vastauksissa tuli ilmi, että joidenkin mielestä etusivulla on liikaa aineistoa tai alasivuja on liikaa, jolloin monen klikkauksen päässä oleva tieto ei löydy. Tähän liittyy yksi keskeinen sivuston kehittämisen kysymys: kannattaako etusivun sisältöä karsia, vai vaikeuttaako karsiminen joiden kohdalla halutun tiedon etsintää.

Sisältöön liittyvistä kysymyksistä parhaan arvion sai kohta ”tekstit ovat ymmärrettäviä” (68 henkilöä täysin tai jokseenkin samaa mieltä). Vastaajien mielestä sivuilta saa myös selkeän kuvan Vatesin toiminnasta (63 vastaajaa) ja sisällöt ovat ajantasaisia (65 on täysin tai jokseenkin samaa mieltä).


Saavutettavaa vai ei?


Pyysimme palautetta myös saavutettavuudesta esimerkiksi näkövammaisten käyttäjien näkökulmasta. Kohdan saattoi jättää arvioimatta, jos ei osannut vastata. Seitsemän oli sitä mieltä, että sivut ovat näkövammaiselle saavutettavat (kiitettävä tai hyvä), kolme piti saavutettavuutta välttävänä. Kielen selkeydelle 67 vastaajaa 80:stä antoi joko arvosanan hyvä tai kiitettävä.

Saavutettavuuteen liittyvinä toiveina esitettiin myös mm. että sisältöä olisi selko- ja kuvakielellä esimerkiksi kehitysvammaisia käyttäjiä varten. Myös mm. lukivaikeuksista kärsivät hyötyisivät selkokielestä.

Vastauksissa tuli mukavasti myös toiveita esiin. Monivalintakysymyksessä annetuista vaihtoehdoista eniten toivottiin, että sivuilla olisi vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten itsensä tekemiä juttuja (34 vastausta). Toiseksi eniten kaivattiin lisää videoita ja tuotavan selkeästi esiin, keille artikkelit ja muu sisältö on tarkoitettu. Vapaassa palautteessa tuli esiin mm. toive laajemmista tietosisällöistä ja tarinoista eri puolilta maata.