Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto luonnoksesta laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

18.07.2017

1 luku Yleiset säännökset

1 § Lain tarkoitus

Lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on mainittu YK:n vammaissopimuksen sisällön edellytykset säädökselle. Esteiden poistaminen on tärkeää yhdenvertaisuuden toteuttamisessa. Säädöstekstiin tulisi lisätä maininta siitä, että henkilön tulee saada ko. palvelut omalla äidinkielellään. Tämä on yksi edellytys esteettömään osallistumiseen, osallisuuteen ja yhdenvertaiseen palveluiden saavutettavuuteen.

2 § Lain soveltamisala

Lakiesityksen perusteluissa positiivista on se, että vammaisuuden kuvaamisen lähtökohtana jatkossa ei ole lääketieteellinen diagnoosipohjainen määrittely, vaan henkilön suhde ja mahdollisuudet osallistua ympäröivään yhteiskuntaan. Vammaisuuteen liittyvien palveluiden tarkoitus kompensoida pitkäaikaisesta vammasta tai sairaudesta johtuvia toimintarajoitteita tukee myös mukauttamisen ratkaisuja, sekä muussa uudistettavassa lainsäädännössä (L am-matillisesta koulutuksesta….) esitettyä työnantajalle myönnettävää tukea (rahoitusta) vaativaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön työssä ja työpaikassa selviytymiseen.

Lue lausunto