Siirry pääsisältöön

Viestinnän mittaamista – mutta miten?

23.08.2017

Osallistujia pöydän ääressä kuuntelemassa.Viestinnän mittaaminen ja mittaristot ovat useimmissa organisaatioissa vasta hakusessa. Ei siis ihme, että Tiedolla vaikuttaminen –hankkeen järjestämä Viestinnän mittaus –päivä sai paljon kiitosta osallistujilta. Tilaisuuden asiantuntijoina olivat Juha Vekkilä Aula Research Oy:stä ja Tatu Kauppinen Prior Konsultointi Oy:stä.

Päivän aikana kuultiin, että vuonna 2012 vain 9 prosenttia suomalaisista viestinnän vastaavista arvioi, että viestinnälle on määritelty selkeä mittaristo. Myöhemmin vuonna 2017 toinen selvitys osoitti, että vastaajien mukaan vain puolella organisaatioista oli selkeästi suunniteltu ja johdettu viestinnän mittaamisen prosessi.

käytettyjä mittareita kalvoVaikka organisaatiolla olisi hyvä viestintästrategia ja tavoitteet selkeästi mielessä, voi silti olla vaikea hahmottaa, mitä mittareita viestinnän vaikuttavuudessa olisi järkevää käyttää. Suomessa rakastetaan määrällisiä mittareita. Niinpä viestinnässäkin usein tyydytään listaamaan viestintätuotosten määriä, kuten lähteiden tiedotteiden, mediaosumien, some-seuraajien tai tilaisuuksissa kävijöiden määriä.

Päivän aikana saimme useamman kerran kuulla, miten tärkeää on löytää myös laadulliset mittarit eli käyttää hakukoneanalytiikkaa, tehdä henkilöstökyselyjä, sidosryhmäkyselyjä jne. Kysyttiin myös, olisiko parempi tehdä otantana vaikka pieni haastattelututkimus kuin yrittää saada sadoilta henkilöitä vastauksia verkkokyselyyn. Toisaalta molempia tarvitaan.

Iltapäivällä sivuttiin viestinnän mittariston rakentamista. Ensimmäinen kerta vaatii aikaa ja resurssia, mutta kun prosessi on kerran viety läpi, tuloksena voi olla hyvinkin tehokas ja käytännön työhön sovitettavissa oleva mittaristo. Tilaisuudessa todettiinkin, että viestinnän mittariston kehittäminen olisi tärkeää ottaa huomioon esimerkiksi ensi vuoden budjettien suunnittelussa.

Tavoitteiden määrittely esimerkki diassa,Päivän lopuksi tehtiin harjoitus, jossa jokainen sai pohtia jotain omaa viestinnän tavoitetta, pilkkoa se toimenpiteisiin ja siitä edelleen tuloksiin sekä haluttuihin vaikutuksiin. Niiden kautta päästään lopulta rakentamaan mittaristoa.


Tapahtuma on osa Vatesin viestintäverkoston toimintaa. Lisätietoa verkoston toiminnasta ja liittymisestä saat täältä: http://www.vates.fi/vates/verkostot/viestintaverkosto.html