Siirry pääsisältöön

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat eivät kestä hallinnon välivuosia

18.06.2018

Kuntoutussäätiö ja Vates-säätiö vetoavat yhteisessä kannanotossa kuntouttavan työtoiminnan jatkuvuuteen suurten rakenneuudistusten välivaiheessa. Keskeneräiset ja pitkittyneet rakenneuudistukset (sote-, maku- sekä alue- ja kasvupalvelu) aiheuttavat tällä hetkellä vakavaa epävarmuutta kuntien työllisyydenhoitoon.

Epävarmuustekijät heijastuvat samalla laajasti kuntien solmimiin kuntouttavan työtoiminnan palvelusopimuksiin ja kumppanuuksiin. Kunnat irtisanovat pitkäaikaisia sopimuksia eri palveluntuottajien kanssa. Kunnat haluavat säästää kustannuksissa ja valmistelussa onkin tarjouskilpailuja, joissa kuntouttava työtoiminta sijoittuisi kokonaisuudessaan kaupungin omistamiin tiloihin. Samaan aikaan sekavuutta aiheuttaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen osin epäselvä keskinäinen asemoituminen.

Kuntoutujien kannalta tämän tyyppinen toiminta tarkoittaa laadun ja valinnanvaihtoehtojen kapeutumista, kun lainsäädännössä haetaan aivan päinvastaista suuntausta. Myös monet kuntouttavan työtoiminnan järjestölähtöiset palveluntuottajat ovat riippuvaisia paitsi tilojensa maksimaalisesta käytöstä myös siitä, että ne haluavat toteuttaa kuntoutujien kannalta optimaalista tuotantoa - tarjota joustavia siirtymiä työpajoilta toiselle, tarjota kuntoutujille kynnyksettömiä muita palveluita kuten esimerkiksi tukea oppimisvaikeuksiin, liikuntaan ja osallisuuteen.

Uhkana on, että vuosiin 2019-2020 on tulossa suuri epäjatkuvuuskohta, jolloin kuntien työllisyydenhoidossa ei tehdä mitään. Välivuodet merkitsevät samalla kuntoutujien ja palveluntuottajien aseman olennaista heikkenemistä. Asiakkaiden kuntoutumisprosessien kannalta on toivottavaa säilyttää asiakkuussuhteet nykyisiin palveluntuottajiin.

Kuntien radikaalit ratkaisut eivät ole toivottavia tässä tilanteessa. Lyhyetkin palvelukatkokset tuottavat suuria ongelmia asiakkaille, erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville. Tilanteessa, jossa rakenteet ja rahoitusmekanismit ovat epäselviä, kannattaa keskittyä kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavien sisältöjen kehittämiseen ja vakaaseen järjestämiseen. Kuntien ja palveluntuottajien väliset mahdolliset optiovuodet on syytä ottaa käyttöön kuntouttavan työtoiminnan palveluiden järjestämiseksi. Asiakkaat kun tarvitsevat palveluja joka päivä.

Kuntouttavalla työtoiminnalla pitkät perinteet

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Sen tavoitteena on parantaa henkilön toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttava työtoiminta perustuu asiakkaan kanssa laadittuun aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan. Kuntouttava työtoiminta on kuntien järjestämisvastuulla ja siihen osallistuu vuosittain yli 40 000 asiakasta.

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjasta, jota ylläpitää ja kehittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä STM:n, TEM:n ja muiden toimijoiden kanssa.

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirj (aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoja:

Kaija Ray
Kehittämispäällikkö, osaaminen
Vates-säätiö sr
kaija.ray(at)vates.fi
p. 0440 724 944

Mika Ala-Kauhaluoma
Yhteyspäällikkö
Kuntoutussäätiö
mika.ala-kauhaluoma(at)kuntoutussaatio.fi
p. 044 781 3096