Siirry pääsisältöön

Sidosryhmäkysely: Vates onnistuu verkostojen rakentajana, käytäntöjen jakamista toivotaan

18.04.2018

Vates teki kyselyn Kyvyt käyttöön -verkostolle helmikuussa 2018. Kysyimme, miten tärkeänä vastaajat pitävät Vatesin toimintaa eri aihealueiden parissa ja kuinka onnistuneeksi he arvioivat säätiön toiminnan. Kyvyt käyttöön -verkostossa on noin 850 jäsentä, jotka edustavat laajasti ammattilaisia, asiantuntijoita ja johtajia, jotka haluavat edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä.

Vatesin logohahmo.Vastauksista nousi esiin, että säätiöltä toivotaan etenkin

  • asennevaikuttamista yleiseen haluun palkata tukea tarvitsevia palkkatyöhön
  • erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen hyvien käytäntöjen levittämistä.

Vatesin logohahmo.Onnistuneimpina toimintamuotoina pidettiin juuri näiden käytäntöjen jakamista ja myös verkostoitumisen lisäämistä ammattilaisten kesken. Vatesin tarjoama tietoa arvioitiin asiantuntevaksi, luotettavaksi ja hyödylliseksi.

Vatesin logohahmo.Kysyimme, miten Vatesin tulisi muuttaa tai lisätä toimintaansa. Toiveissa nousi esiin mm. seuraavat:

  • alueelliset tapahtumat ja näkyvyyden lisääminen alueilla
  • kumppanuuksien rakentaminen
  • erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden huomiointi.

Vatesin logohahmo.Vastausten mukaan Vates on onnistunut mm. työvalmennuksen esiin nostamisessa, projektitoiminnassa, koulutustarjonnan laadussa ja monipuolisuudessa ja Job Shadow Day -työnseurantapäivän järjestämisessä. Myös viestintää pidetään kohderyhmien työllistymistä tukevana.

Vatesin logohahmo.Vastaajat kertoivat myös, miten Vates-säätiön toiminta on tukenut omaa työtä ja miten se näkyy. Verkostoitumismahdollisuudet tapahtumissa, tiedon tuottaminen ja jakaminen ja vahva yhteistyö hankkeissa mainittiin säätiön vahvuuksina. Tämä on näkynyt muun muassa asiakastyössä, oman tiedon lisääntymisenä sekä niin, että oma toiminta on saanut näkyvyyttä Vatesin viestinnän kautta.

Käytännön esimerkkeinä tulivat esiin mm.

  • Tie työelämään -verkkopalvelussa (STM) tehty yhteistyö
  • lausunnot
  • vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut -esite
  • tieto työelämän esteettömyydestä nettisivuilla
  • lakineuvontablogi.

Vatesin logohahmo.Samassa kyselyssä kartoitettiin myös Tiedolla vaikuttaminen - ja KeKo-hankkeiden tunnettuutta verkoston parissa.

Tiedolla vaikuttamisen (2015−17) anniksi kerrottiin mm. hankkeen koulutukset ja verkostoitumistilaisuudet sekä seudullisten vaikuttajien yhteen kokoaminen.

KeKo - kehittämisen koordinaatiohankkeen (2017−19) hyötyjä olivat ajankohtaistieto maakuntauudistuksen vaikutuksista, kehittävä ote ja alueellisten verkostojen tutuksi tekeminen.