Siirry pääsisältöön

Järjestöt kehittävät kilvan kilpailutusosaamistaan

10.04.2019

Osallistujat seuraavat diaesitystä luokkahuoneessa.Vates-säätiön KeKo – Kehittämisen koordinaatiohanke (2017 - 2019) on kiertänyt ja järjestänyt verkostotilaisuuksia ympäri Suomen eri maakunnissa työllistymistä edistäville toimijoille. Tilaisuuksissa on jaettu tietoa meneillään olevista uudistuksista, minkä lisäksi toimijat ovat päässeet pohtimaan työpajoissa järjestöjen tulevaisuutta ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkia. Useassa maakunnassa järjestötoimijat toivovat saavansa koulutusta kilpailutuksiin osallistumiseen.

Vaikka maakuntauudistus kaatuikin, käynnistyvät kasvupalvelupilotit suunnitellusti. Julkisella sektorilla kilpailutetaan jo nyt työllisyydenhoitoon liittyviä palveluja, ja monilla paikkakunnilla kunnat kilpailuttavat esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan palveluita.

Näyttää todennäköiseltä, että kilpailutukset lisääntyvät tulevaisuudessa. Siksi järjestöjen on tärkeää olla hereillä ja mukana jo markkinavuoropuheluissa, jotta myös vaikeasti työllistyvien henkilöiden laadukkaat palvelut turvataan. Uhkakuvana on, että suuret toimijat valtaavat markkinat. Järjestöjen kannattaakin pohtia erilaisia konsortio- ja kumppanuussopimuksia, jotka mahdollistavat laajemman osaamisen ja palvelujen tarjoamisen kilpailutuksiin.

Kilpailutusteemaa on käsitelty joissakin KeKon tilaisuuksissa, minkä lisäksi Vates-säätiö on järjestänyt aiheesta kaksi koulutuspäivää. Kolmas koulutus järjestetään työpajana 11.6.2019. Aiemmissa päivissä on käsitelty julkisia hankintoja ja hankintalainsäädäntöä ja käyty läpi asioita, joita tulee huomioida tarjouksen tekemisessä. Kesäkuun tilaisuudessa on tavoitteena parantaa valmiuksia ja osaamista oman palvelutuotannon ja muun toiminnan kehittämiseen niin, että kilpailutuksiin mukaan pääseminen on mahdollista. Tähän kytkeytyvät myös asiakasohjaukseen liittyvät kysymykset.


Tervetuloa kesäkuussa Vatesiin pohtimaan kilpailutukseen valmistautumista ja tarjouksen tekemiseen liittyviä kysymyksiä!