Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto mielenterveysstrategiasta

25.10.2019

Vates-säätiö on lausunut Mielenterveysstrategian mielenterveyslinjauksista seuraavaa:

Linjaus 1: Mielenterveys pääomana
Strategian painopisteet ovat tärkeitä ja hyvin valittuja. Kuitenkin, kuten työryhmän luonnoksessa todetaan, työ on keskeinen osa ihmisten hyvinvointia. Tästä huolimatta työllistyminen, työssä pysyminen ja työhön palaaminen on käsitelty strategiassa melko ohuesti. Keskitymme tässä lausunnossa työn ja työllisyyden näkökulmiin sekä järjestöjen rooliin. Linjauksen tavoitteissa olisi tärkeää nostaa esiin työkyvyn arvioinnin merkitys niin työhön pyrkimisessä kuin työsuhteen aikana.

Linjaus 2: Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa
Luonnoksessa todetaan, että mielenterveyden häiriöt vaikuttavat opiskelukykyyn.
Opiskelijahuollon monialaisen yhteistyön ja resurssien lisäksi olisi turvattava työ- ja uravalmennuksen osaaminen ja resurssit opintojen ajaksi.

Linjaus 3: Mielenterveysoikeudet
Ehdotamme THL:n koordinoiman asiantuntijaryhmän ehdottaman IPS-mallin pilotointia mielenterveyskuntoutujien kohdalla (myös muilla kohderyhmillä laajemman ja vertailukelpoisen näytön saamiseksi) ja tuetun työllistymisen työhönvalmen-nuksen saatavuuden parantamista.

Linjaus 4: Ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut
Korostamme kuntoutustuen aikaisen kuntoutussuunnitelman, monialaisen kuntoutusselvityksen sekä ammatillisen työllistymistä edistävän kuntoutuksen merkitystä.

Linjaus 5: Hyvä mielenterveysjohtaminen
Kyseessä on mittava mielenterveysjohtamisen kokonaisuus, jossa palvelujärjestelmän kehittäminen ja käytännön resurssien turvaaminen tulisi tarkastella selkeänä kokonaisuutena ja vastuiden jako tulee olla selkeä.

Mahdolliset muut huomiot ja kommentit
Kolmannen sektorin toimijoiden osaaminen on kattavaa ja ammattitaitoista. Tämä osaaminen olisi hyvä ottaa käyttöön, kun mielenterveysstrategia jalkautetaan maakuntiin. Järjestökenttä tulee ottaa mukaan mahdollisemman aikaisessa vaiheessa myös toimenpiteiden suunnitteluun, koska vain tällä tavoin kokemuksellinen asiantuntemus valuu strategiasta konkretiaan. Toiminta ruohonjuuritasolla matalan hierarkian organisaatioissa mahdollistaa monipuolisen ja yksilöllisen palveluvalikoiman ja toimintatavat ovat ketteriä, nopeisiin muutoksiin kykeneviä.

--------------------------------

Vates-säätiö sr:n lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet ja sitä ovat kommentoineet säätiön taustayhteisöistä Kuurojen palvelusäätiö, Kehitysvammaliitto, Epilepsialiitto ja Kokkotyö-säätiö.

Lue lausunto