Siirry pääsisältöön

Järjestöt vinkkaavat: korona-ajan hyvät käytännöt

18.05.2020

Piirroskuvassa ihminen katselee tietokonetta.Vates pyysi uutiskirjeissään ja some-kanavillaan työllisyystoimijoita kertomaan, miten he ovat kehittäneet toimintaansa ja toimintatapojansa vastamaan korona-ajan takia yllättäen muuttuneisiin tarpeisiin. Toimijoilta kysyttiin verkkolomakkeella, millaisia työkyvyn tuen tai työllistymisen edistämisen käytäntöjä he olivat kevään aikana kehittäneet. Vastauksista kävi ilmi, että monet toimijat ovat saaneet mukautettua toimintaansa nopeasti, vaikka kasvotusten tapahtuvat tapaamiset on minimoitu.

Esimerkiksi hygieniapassikursseja on pidetty Teams-yhteyden kautta ja työllisyyssuunnitelmaa on käyty läpi ensin sähköpostitse ja sitten puhelimitse. Livetapaamisten tilalle on tullut muun muassa chat-päivystystä ja Teams-vertaistukea. Yleisestikin kohtaamisissa on käytetty paljon erilaisia sähköisiä alustoja. Toisaalta yhteydenpidossa on hyödynnetty myös perinteisiä puhelinneuvotteluja, joissa ei tarvita mitään erityisiä sovelluksia tai tietokonetta.

Toimijat ovat myös hyödyntäneet Teamsia yhteistyön tiivistämiseen ja hyvien kokemusten vaihtamiseen. Tiimeihin on kerätty toimijoiden hyviksi kokemia käytäntöjä etätoiminnoista ja kysytty neuvoja haasteisiin. Tiimejä on perustettu myös organisaatioiden sisäisen toiminnan kehittämiseen ja vinkkien jakamiseen.

Siirtyminen etätoimintoihin on sujunut monilla organisaatioilla hyvin. Esimerkiksi Neuroliiton Työkyky-kurssi siirrettiin pidettäväksi etänä, ja ison osallistujamäärän takia niitä järjestettiin kaksi. Työelämäpalvelujen Facebook-sivulle avattiin suljettu Pärjätään töissä -ryhmäkeskustelu, johon tuli hetkessä toista sataa jäsentä.

Mielenterveyskuntoutujille suunnatussa Klubitalotoiminnassa on taas mm. annettu opintovalmennusta etänä ja perustettu Facebook-ryhmä työpainotteisen päivän järjestämiseksi. Vastauksissa kerrotaan, että aloitettu eKlubitalotoiminta on todennäköisesti tullut jäädäkseen. Jäsenet ovat saaneet neuvontaa mm. digiyhteyksien käytössä. Ryhmätoimintoihin on hyödynnetty myös Google Meets - ja Zoom-sovelluksia. Videopuhelut ovat olleet tärkeitä kynnyksen madaltajia jäsenten digikokemusten lisäämisessä. Lisäksi työntekijät ovat soittaneet ihmisille, joita eivät digikanavilla tavoita.

Vastauksia saatiin etäohjauksen ja -asiakastyön näkökulmien lisäksi myös työnantajan näkökulmasta. Vastauksessa kerrottiin, että työpaikalla noudatetaan etätyökäytäntöä, mutta halutessaan ja esim. hygienian ja turvavälit huomioiden voi tulla myös toimistolle. Yhteiset tiimipalaverit ja kahvihetket auttavat sopeutumisessa.

(Alla päivitys uutiseen 12.6.)

Siun Soten alueella ollaan tyytyväisiä mm. etätyöhönvalmennukseen

Etäpäivätoiminnan koordinaattori Tarja Huotari Siun Soten alueelta (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) teki kyselyn vammaispalvelujen asumisyksiköiden työntekijöille etäpäivätoimintaan liittyen. Vastausten perusteella voitiin todeta, että toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Alla yhteenvetoa päivätoiminnan ja työhönvalmennuksen sujumisesta etäyhteyksin.

  • Toimintaa sujuvoitti heti alussa se, että Siun Sote ei lomauttanut työ- ja päivätoiminnan ohjaajia, vaan työntekijät siirtyivät asumisyksiköiden työntekijöiksi. Lisähenkilöstön turvin alkoi välittömästi päivätoiminnan tekeminen etäohjauksella.
  • Uutena toimintana aloitettiin hygieniapassikoulutus sekä etätyöhönvalmennus. Hygieniapassikoulutuksessa on mukana terveystarkastaja, joka on tarkastanut kurssimateriaalin sekä valvoo kokeiden suorittamista.
  • Honkalampi-säätiön Ihan Diginä -hanke on neuvonut sekä asiakkaita ja työntekijöitä. Toimintaa on pyöritetty yli organisaatiorajojen.
  • Digilaitteistossa oli aluksi puutteita, ja työtekijät käyttivät jopa omia laitteita toiminnan järjestämiseen. Tilanne on sittemmin parantunut, mutta laitteita tarvitaan edelleen lisää.
  • Yksittäistapauksissa vuorovaikutusta on haitannut tulkin puute tai se, että asiakas tarvitsisi työntekijän vierelleen, mutta työntekijöillä ei aina ole ollut siihen aikaa.
  • Monilla asiakkailla paremmat digitaidot kuin työntekijöillä. On siis huomattu tarve henkilökunnan koulutukseen digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä.
  • Koulutusta toivotaan myös etäpäivätoiminnan ja etätyöhönvalmennuksen vetämiseen.

Asiakkaiden mukaan toiminnassa parasta on ollut ohjelman monipuolisuus, yhteisön säilyminen ja yhteyden saaminen myös uusiin ihmisiin. Asiakkaat ovat kiitelleet etäpäivätoimintaa, ja toivovat sitä järjestettävän jatkossakin, myös normaaliarjen alettua. Moni on oppinut käyttämään tietokonetta ja ohjelmistoja aiempaa sujuvammin.

Kuva: Nora Holmberg

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!