Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 28.9.2020

30.09.2020

Kuntakokeilun seuranta- ja arviointimittareina on käytettävä kaikki palvelujärjes-telmään kohdistuvat vaikutukset

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ”tavoitteena on saada tietoa siitä, parantaako kun-tapohjainen palvelujen järjestäminen työllisyyden edistämisen vaikuttavuutta ja työllisyysastetta. Tavoitteiden toteutumista seurattaisiin tiiviisti kokeilun aikana alueilla ja valtakunnallisesti. Kokeilun vaikutuksia arvioitaisiin kokeilun jälkeen valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeena.” Vaikuttavuuden mittarina käytetään yleisesti työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Työllisyysasteen nousu ei suoraan kuvaa kokeilun onnistumista tai epäonnistumista. Työllisyydenhoidon vaikutukset voivat näkyä myös alentuneissa sotekustannuksissa eri aikavälillä kuin varsinainen työllistyminen. Vaikuttavuuden seuranta vaatii talouden seurantaa eri hallinnonalojen välillä. Kokeiluissa edellytetään vahvan hallinnonrajat ylittävän yhteistoimintaelimen luomista. Esimerkiksi Ohjaamo-toiminnassa nuori kohdataan monialaisesti ja hallintorajat ylittäen. Ohjaamoiden rooli on merkittävä ja niiden palveluissa sekä sijainnissa tulee huomioida saavutettavuus myös vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden kohdalla.

Talouden taantuma vaikuttaa myös osaltaan työllistymisen toteutumiseen. Voi olla haastava työllistyä osatyökykyisenä, kun työttömäksi jää myös henkilöitä, joilla on täysi työkyky. Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluu ei-ansiosidonnaisella päivärahalla olevat työttömät. Mikäli heidän osaltaan seurataan vain avoimille työmarkkinoille työllistymisen mittaria, jäädään tässä taloudellisessa tilanteessa auttamatta jälkeen. Vaikuttavuuden seurantaan tulisikin ulottaa kokonaisvaltaisemmat eri elämänhallinnan tai työ- ja toimintakyvyn muutoksia kuvaavat mittarit.

Työllisyysasteen nostamiseen liittyy osittain se, että palvelujärjestelmä tunnistaa ne työttömät, joiden työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille. Tällöin työkyvyttömyyseläke on tarkoituksenmukainen ratkaisu. Lisäksi on palveluita, kuten mm. koulutus, kuntoutus, joihin sijoittuminen voidaan katsoa tarkoituksenmukaiseksi poluksi. Oikeat palvelupolut vaikuttavat myös asiakastyytyväisyyteen, jota voidaan pitää onnistumisen mittarina.

Lue Vates-säätiön lausunto Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!