Siirry pääsisältöön

Vatesin lausunto Hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

23.09.2020

Sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat Suomessa edelleen suuria ja Suomen terveyspalvelujärjestelmä on yksi Euroopan eriarvoisimmista.

On tärkeää, että huolehditaan siitä, että sote-uudistuksessa

  • tuetaan erityisesti niitä väestöryhmiä, joilla on runsaasti toimintakyvyn ja työkyvyn haas-teita.
  • maakunnissa hyödynnetään tehokkaasti yksityistä ja kolmannen sektorin osaamista, kehittämistyötä ja palvelutuotantoa
  • järjestöjen tarjoama vertaistuki, kokemusasiantuntijuus, innovaatiotoiminta, kumppanuudet sekä niiden tarjoamat palvelut integroidaan hoito- ja palveluprosesseihin sekä palvelurakenteisiin näiden saumattomana osana.

On tärkeää, että sote-maakunnat pystyvät huomioimaan alueen erityispiirteet, alueelliset palvelu-tuotannon mahdollisuudet ja palvelutuottajat niin, että palveluiden järjestäminen ja tuotanto alueella on mahdollisimman kustannustehokasta ja vaikuttavaa.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on nostettava uudistuksen keskiöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon saumaton yhteentoimivuus, varsinkin perustasolla, on oltava uudistuksen tavoitteena.

Palvelujen järjestämisvastuu on viisasta siirtää kuntia suuremmille järjestäjäalueille. Suuremmat järjestäjäalueet ovat perusedellytys tavoitteiden saavuttamiseksi ja kustannustehokkuuden takaamiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventaminen edellyttää mm. palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta. Saatavuutta parannetaan monituottajuuden sallimisella ja siihen kannustamisella. Saavutettavuutta parannetaan ottamalla käyttöön toimivat digitaaliset, yhtenäiset järjestelmät sekä takaamalla erityisryhmille myös lähipalveluiden saatavuus. Palvelujen tuottamisen mukauttaminen asiakkaiden tarpeisiin pitää olla toteutettavissa.

Lue Vatesin lausunto sote-maakuntiin liittyen kokonaisuudessaan (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!