Siirry pääsisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

16.08.2021

Yleistä

Vates-säätiön mielestä hallituksen esityksen tavoitteet ja keinot palveluprosessin kehittämiseksi ovat pääosin oikean suuntaisia ja osin kannatettavia. Esityksessä on kuitenkin useita kohtia, jotka vaativat täsmennyksiä ja tarkennuksia. Vates-säätiö kohdentaa huomionsa yleisesti sellaisiin asioihin, jotka voivat vaikuttaa osatyökykyisten ja erityistä tukea työllisty-misessään tarvitsevien henkilöiden työllistymiseen.

Painopisteen siirtäminen palveluprosessin alkuvaiheeseen on kannatettava lähtökohta uudelle palvelumallille. On kuitenkin tärkeää, että suunniteltavassa mallissa huomioidaan työnhakijoiden erilaiset elämäntilanteet ja työkykyyn vaikuttavat asiat. Vaikka palvelumallin on tarkoitus kohdella työnhakijoita tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti, tulee mallissa osoittaa myös mekanismit mukauttamiselle ja työkyvyn mukaisille järjestelyille.

Ehdotus työnhakuvelvollisuudesta kokonaisuudessaan työnhakijan kannalta on sekava ja vaikeaselkoinen. Erityisiä haasteita työllistymisessään kokeville henkilöille järjestelmän sekavuus aiheuttaa turhaa paineistusta ja epävarmuuksia.
Työnhakijoiden yksilöllisiin työnhaun haasteisiin ja tarpeisiin tulee kohdistaa enemmän huomiota myös hallituksen esitystekstin tavoitteissa. Erityisesti kaikkein heikoimmassa työllistymisen asemassa olevien kohdalla resursseja tulee kohdentaa yksilöllisen tuen- ja ohjauksen toteuttamiseen.

Asiakkaan yksilöllinen palvelutarve ei välttämättä edellytä esitetyn kaltaista kaavamaista työnhakukeskusteluprosessia laissa osoitetuin määräajoin, vaan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista ja palvelupolun mukauttamista henkilön omaksumiskykyyn.

Hallituksen esityksessä ei huomioida riittävästi valmisteilla olevia sote- ja TE-palveluiden rakenneuudistuksia.

Miten esityksessä on otettu huomioon nykyisten Ohjaamoiden erinomainen toiminta työllistymiseen ohjaavana toimijana tai vasta muutamia vuosia toimineiden TYP:ien toimivien käytänteiden jatkuminen?

Vaikutukset työllisyyteen

Käynnissä on samanaikaisesti useita lainsäädäntöhankkeita ja kokeiluja, joten työllisyysvaikutusten arviointi tässä kohtaa on vaikeaa. Mikäli palveluprosessin muuttaminen lisää osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksia siirtyä työmarkkinoille edes osa-aikaisiin tehtäviin, on vaikutukset työllisyyteen positiivisia.

Lue Vatesin lausunto työhakumallista kokonaisuudessaan pdf-muodossa

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!