Siirry pääsisältöön

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta

16.06.2021

Asia: VN/725/2021
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta

Yleiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta

Vates-säätiön mielestä erityisen hyvää esitysluonnoksessa on, että perusteluissa on muistettu TUVAkoulutuksen lopullinen päämäärä: opiskelijoiden yksilöllisten jatkopolkujen luominen toisen asteen koulutukseen ja sitä kautta työllistymiseen. Vates-säätiö korostaa erityisesti ammatillisen toisen asteen koulutuksen merkitystä osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisvalmiuksien kasvattamisessa.

TUVA-koulutus on tarkoitettu monenlaisille kohderyhmille, mikä on kattavasti otettu huomioon esitysluonnoksessa. Oppivelvollisuuden uudistamisen laajuus myös näkyy siinä, että TUVA-koulutus on tarkoitettu myös aikuisille, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista. Tämä on tärkeä kirjaus osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen tukemisen näkökulmasta.

------------------------

Huomiot ammatillisen koulutuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen rahoituksesta

On hyvä, että esitysluonnoksen ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä on rakennettu siten, että se tukee sekä joustavaa siirtymää TUVA-koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä että siirtymää myös ammatilliseen erityisopetukseen. Riittävällä rahoituksen tasolla turvataan TUVAkoulutuksen järjestämismahdollisuudet myös vammaisille ja muille erityiseen tukeen tai vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille.

On muistettava, että erityistä tukea saavien opiskelijoiden määrä ammatillisissa oppilaitoksissa on yhdeksässä vuodessa noussut 6,9 prosentista 8,0 prosenttiin, kun taas ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskelleiden lukumäärä on pysynyt lähes samansuuruisena, eli n. 1,5 % kaikista ammattiin opiskelevista.

Erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville henkilöille on tärkeää, että sekä tutkintokoulutusta kuin myös tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta on saatavilla myös alueellisesti kattavasti. Ammatilliset erityisoppilaitokset hoitavat ansiokkaasti työtä tällä vaativalla kentällä. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tärkeä tehtävä varmistaa tämä myöntäessään järjestämislupia.

----------------------------

Muut huomiot

Valmisteilla oleva HE eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 76/2021 vp ei tule mitenkään esiin esitysluonnoksessa.

Vates-säätiön näkemyksen mukaan on tärkeää, että jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukset tulevat näkyviin myös lopullisen lakitekstin perusteluissa. Palvelukeskukset tulevat olemaan vaikuttavia alueellisia toimijoita, vaikka keskusten toimet ovat pääosin muuta jatkuvan oppimisen järjestelmää täydentäviä. Niillä tulee olemaan tietoa työelämän osaamistarpeista ja ne voivat kohdentaa palveluita havaittujen tarpeiden mukaan. Tämä on tärkeä yhdyspinta nimenomaan
ammatilliseen koulutukseen. Palvelukeskuksella on mahdollisuus tukea kehittämistyötä kuten esimerkiksi hakevaa toimintaa. Tämäkin yhdyspinta on mahdollista käyttää ammatillisiin oppilaitoksiin ohjaavasti sekä niistä valmistuneiden työelämäpolun tukemiseen.

--------------------------

Lue Vatesin lausunto kokonaisuudessaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!