Siirry pääsisältöön

Tietojen etsiminen työnhakijasta hakukoneiden avulla ei ole lainmukaista

16.04.2021

Teppo Rautjärvi.Työnantajalla ei ole oikeutta etsiä hakukoneiden – esim. Googlen – avulla työnhakijaa tai etsiä tästä tietoja edes rekrytointitilanteessa ilman työnhakijan lupaa. Asiassa on sama tulkintalinja kuin työnhakijan terveystietojen hankkimisessa.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (eli työelämän tietosuojalaki) vaatii, että työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensisijaisesti työntekijältä itseltään. Jos tietoja kerätään muualta, tähän on pyydettävä työntekijän suostumus.

Työnhakijan etsiminen hakukoneiden avulla ei kannata jo siksi, että verkosta löydetty tieto on usein vanhentunutta tai epäluotettavaa. Jos tämän perusteella tehdään päätöksiä, sillä voi olla haitallisia seuraamuksia puolin ja toisin.

Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä määritellään, miten ja mistä työntekijää koskevat henkilötiedot olisi ensisijaisesti kerättävä. Lain pääsääntö on selkeä.

Työmarkkinaosapuolet ovat keskenään sopineet, että tiedot hankitaan ensi sijassa työnhakijalta itseltään. Tällä pyritään siihen, että tiedot ovat tarpeellisia ja virheettömiä. Tämä hyödyttää sekä työnantaja- että työnhakijaosapuolta.

Kaikki tieto mikä päätöksissä on tarpeellista, hankitaan työnhakijalta itseltään joko dokumentteina tai haastattelussa. Sen jälkeen voidaan arvioida, mitä tietoja voi lain nojalla hakea muista lähteistä. Esiin saattavat nousta esimerkiksi henkilöluottotietojen tai rikosrekisteritietojen selvittämistä ohjaavat säännöt. Henkilöluottotiedot liittyvät esimerkiksi lainan hakemiseen pankista. Rikosrekisteritiedot puolestaan tarvitaan, kun henkilö palkataan lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön.

Hakukoneita käytettäessä on vaarana, että poiketaan työelämän tietosuojalain pääsäännöstä ja mahdollisesti rikotaan myös esimerkiksi rikoslakia sekä syrjintäkieltosäännöksiä. Hakukoneiden käyttäminen on sallittua vain, mikäli työnhakija antaa siihen luvan.

Huomioitava on, että työnhakija ei yleensä koskaan saa tietää, onko työnantaja "googlettanut" hänet vai ei. 

Oikeuskäytäntöä Suomesta siitä, että joku olisi tullut googlettamisen perusteella syrjäytetyksi työnhaussa, ei tiettävästi ole.


Teppo Rautjärvi
Asiantuntija, lakiasiat