Siirry pääsisältöön

Osatyökykyisten työnhakijoiden palvelut ja työllistymisen tuki uudistusten keskellä

14.11.2022

Vatesin toimitusjohtaja Jaana Pakarinen avaa tallenteessa Työkykyohjelmaa ja muita valtakunnallisia toimia, joiden tavoitteena on parantaa työllisyyttä. Esityksessä käydään läpi uudistuksia nimenomaan osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen näkökulmasta.

Hallituksen 75 %:n työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että myös osatyökykyisillä on mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. Hallituksen työllisyystoimilla arvioidaan olevan yhteensä 85 000 henkilön työllisyysvaikutukset.

Dia, jossa otsikko Työkykyohjelmassa osatyökykyisten työllistymistä parantavia toimenpiteitä. Jaoteltu viiteen TEM:in ja kahteen STM:n toimenpiteeseen.Työkykyohjelmassa on STM:n vastuulla Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma ja sosiaaliturvauudistus. Tulevaisuuden sote-keskuksiin tulee työkyvyn tuen palvelut sekä lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä. Tähän sisältyy myös järjestöyhteistyö, jossa Vates-säätiökin on mukana.

TEM:ille kuuluu mm. työkykykoordinaattoreiden määrän lisääminen, Työkanava Oy ja Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus. TE-toimistot valitsevat työllistettävät asiakkaat Työkanavaan. Parhaillaan etsitään työantajia, joihin asiakkaiksi valittavia työnhakijoita työllistetään niin, että Työkanava hoitaa työnantajavelvollisuudet. Kuntakokeilualueilla kunnille tulee oikeus ohjata asiakkaita palveluun TE-toimistojen tapaan.

Myös TE-palvelupilotit ovat TEM:in vastuualueella. Piloteissa mm. muotoillaan palveluita uudelleen osatyökykyisille työnhakijoille.

Pakarinen puhuu hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmasta, johon ollaan asettamassa ehto sosiaalisesta työllistämisestä. Yhtenä tavoitteena ohjelmassa on parantaa osatyökykyisten henkilöiden asemaa työmarkkinoilla.
Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus perustettiin syksyllä 2021. Keskuksessa toimii Arvoliiton ohella viisi muuta toimijaa, Vates yhtenä niistä. Tarkoituksena on mm. lisätä yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuutta sekä systematisoida tiedonkeruuta ja tutkimustietoa.

Myös Vaikuttavuusinvestoinnin osaamiskeskuksesta ja sen tavoitteista on tallenteella lyhyesti tietoa.


Kuntakokeilut ja työvoimapalveluiden uudistus etenevät


Dia jossa otsikkona TE-palvelujen uudistustyö, johon kuuluvat muun muassa. Lueteltu samat viisi asiaa kuin tekstissä, mm. työllisyyden kuntakokeilu. Vasemmalla oranssilla taustalla teksti: Lisäksi: Käynnissä on useita isoja uudistuksia, jotka auttaat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työllistymään. Muista kuin Työkykyohjelmaan kuuluvista työllisyyttä edistävistä toimista Jaana Pakarinen avaa laajaa TE-palveluiden uudistustyötä. Siihen kuuluvat työllisyyden kuntakokeilu, Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käyttöönotto, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, TE-palveluiden siirto kuntiin v. 2024 ja työllisyyttä edistävä työllisyyspalveluiden rahoitusmalli kunnille.

Hän mainitsee mm. että Vates tekee selvitystä, miten kuntakokeilut ja järjestöt tekevät yhteistyötä alueilla, joissa kuntakokeilut ovat ja kuinka järjestöjen osaaminen otetaan käyttöön uusissa malleissa. Tätä tehdään STEA-rahoitteisessa Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on osa jatkuvan oppimisen uudistusta. Siinä on kyse jo työelämässä olevien aikuisten osaamisen tunnistamisesta ja työelämäosaamiseen liittyvistä asioista. Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa uudistetaan nimensä mukaisesti työnhakijoiden palveluita. Työnhaun alkuvaiheessa on hakua tukevia keskusteluita ja yksilölliset tarpeet on määrä huomioida aiempaa paremmin.


Työvoimatiekarttaa ja työllisyystilastoja kannattaa hyödyntää tiedonhaussa


Suuri kokonaisuus on TE-palveluiden järjestämisvastuun siirto kuntiin. TE-palveluita siis siirretään kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalla yhteistoiminta-alueelle, jossa työvoimapohja on vähintään 20 000 henkilöä. Tähän on tulossa muutoksia lausuntopalautteiden perusteella, eli tiukka raja 20 000 ei ole.

Tavoite on, että kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tämä nopeuttaa työttömän työnhakijan työllistymistä.

Tallenteessa esitellään myös joitakin tilastolähteitä, kuten TEM:in työllisyystilastot ja melko uusi työvoimatiekartta, jossa on avointa dataa eri alojen työllisyystilastoista ja ennakoidusta työvoimatarpeesta. Tilastolähteinä on mm. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto, tulorekisteri ja avoimet työpaikat -tilasto. Työvoimatiekartta-hankkeen tavoitteena on parantaa työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaantoa.

(Linkit avautuvat uuteen välilehteen.)

Linkki tallenteeseen Vatesin Youtube-kanavalla (kesto 21 min)

Tallenteella mainitut lähteet ja linkit:

Hallituksen työllisyystoimet - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)
Työkyvyn ylläpitäminen ja osatyökykyiset - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)
Työvoimatiekartat - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa | Vates


Vatesin omat kanavat, joilla kerrotaan ajankohtaisasioita mainituista kokonaisuuksista:

twitter.com/kyvytkayttoon
Linkedin.com – Vates-säätiö

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!