Siirry pääsisältöön

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussaSuomen kartta, johon merkitty kuntakokeilussa mukana olevat alueet.

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa selvitetään millaisia rooleja ja toimintamalleja järjestöillä on eri työllisyyden kuntakokeilualueilla.

Hankkeessa tuotetaan tietoa järjestövetoisten palveluiden vaikuttavuudesta ja lisäarvosta työllisyyden edistämisessä. Hankkeessa syntyy ehdotus siitä, miten kokeilualueiden kunnat hyötyvät järjestöjen osaamisesta työllistymisen edistämisessä.

Järjestöissä on paljon asiantuntemusta ja kokemusta erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämisestä ja osatyökykyisten henkilöiden erilaisten taustojen (mm. vamma, sairaus) vaikutuksista työllistymiseen. Järjestötoimijoilla on osaamista, miten tukea henkilön työelämävalmiuksia, hyvinvointia ja yhteiskuntaosallisuutta.

Tavoitteena onkin lisätä  järjestötoimijoiden osallisuutta kuntien työllisyyspalveluiden tuottamisessa, ja löytää kuntia hyödyttävät toimintamallit tuottaa palveluita järjestövetoisesti.

Hankkeen rahoittaja on STEA ja hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

HUOM! Karttaa klikkaamalla saat sen suurenemaan.

Hankkeen kohderyhmät ja tavoite

Kenelle?Kuvakollaasi, Suomen kartta, hankkeen logo, värikäs kysymysmerkki ja ihmiset pöydän ääressä kasaamassa palapeliä.
Kohderyhminä ovat järjestöt ja kuntakokeilualueet.

Mitä?
Tuottaa ehdotuksen, miten kunnat hyötyvät järjestöjen osaamisesta työllistymisen edistämisessä.

Mik­si?
Siksi, että järjestöjen osaaminen hyödynnettäisiin kuntakokeiluissa ja niiden jälkeen.

Ta­voi­te?
Tavoitteena lisätä järjestötoimijoiden osallisuutta kuntien työllisyyspalveluiden tuottamisessa.

Skenaario 3: Kolmas sektori osana työllisyyden ekosysteemiä

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa työstettiin kolme skenaariota koskien järjestöjen tulevaisuutta työllisyydenhoidon kentällä. Taustalla on tarve hahmottaa järjestöihin juuri nyt kohdistuvia muutosvoimia ja niiden vaikutuksia kenttään.

""

Kolmannessa skenaariossa järjestöt toimivat työllisyydenhoidossa sekä kansalaistoimijoina että palveluntuottajina.Kunnat kehittävät ekosysteemiä, jonka keskiössä on elinvoimainen alue ja hyvinvoivat asukkaat. Tilaa on eri kokoisille toimijoille tarpeiden mukaisesti.

Tutustu hankkeessa luotuihin skenaarioihin

Hankepäiväkirja: Annen ajatelmia ja hajatelmia työllisyydenhoidosta

Hankepäiväkirjassa nostetaan esille ajatuksia ja hajatelmia työllisyydenhoidon kentällä tapahtuvien muutosten keskeltä.

Tutustu Rakas hankepäiväkirja -blogiin

Järjestökyselyn tulokset

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa tehtiin kysely työllistymistä edistäville järjestöille loka-marraskuussa 2021. Vastauksia kyselyyn saatiin 40. Vastaajat toimivat valtakunnallisten toimijoiden lisäksi 12 eri maakunnan alueella. Kaikki maakunnat eivät ole edustettuina kyselyssä.

Tutustu Järjestökyselyn tuloksiin

Ota yhteyttä

Anne Kallio mäntyjen edessä keltaisess villatakissa.

Anne Kallio
työllisyyssuunnittelija
Järjestöjen rooli työllisyyden kuntakokeiluissa -selvitys
anne.kallio@vates.fi
044 493 1300

Tummatukkainen ja tummapuseroinen Ruut Uurtimo istuu keltaisessa nojatuolissa punamusta tyyny selän takana.

Ruut Uurtimo
Hanketyöntekijä
Järjestöjen rooli työllisyyden
kuntakokeiluissa -selvitys
044 772 3779