Siirry pääsisältöön

Ruut Uurtimo aloitti Vatesin korkeakouluharjoittelijana

09.02.2022

Ruut Uurtimo, tummat hiukset ja silmälasit. Taustalla värikäs taulu jossa papukaijoja.Olen Ruut Uurtimo, vertailevan sosiaalipolitiikan maisteriopiskelija ja Vatesissa helmikuun alussa aloittanut korkeakouluharjoittelija. Opinnoissani olen perehtynyt laajalti erilaisiin sosiaalipolitiikan teemoihin ja malleihin, vertaillen erityisesti länsimaita keskenään. Työllisyys on kuitenkin ollut minua eniten kiinnostava aihealue jo pitkään, ja toiveenani on ollut päästä edistämään yhdenvertaista oikeutta työhön ja sen tuomaan osallisuuteen. Kandidaatintutkielmani kirjoitin Green Care -menetelmistä kuntouttavan toiminnan muotona.

Graduprosessin lähestyessä halusin perehtyä johonkin ajankohtaiseen työllistämistä koskevaan aiheeseen. Sellaiseksi valikoitui nyt käynnissä olevat työllisyyden kuntakokeilut, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on ottaa paikalliset työllisyydenhoidon voimavarat paremmin käyttöön. Kuulin Vatesissa aiemmin työskenneeltä ystävältäni, että säätiöllä on käynnissä hanke, jossa selvitetään järjestöjen roolia kyseisissä kuntakokeiluissa. Innostukseni heräsi heti, ja nyt pääsenkin aloittamaan korkeakouluharjoittelijana Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa Anne Kallion ohjauksessa.

Hankkeessa pääsen mukaan selvittämään työllisyyttä edistävien järjestöjen toimintamalleja ja palvelujen vaikuttavuutta kuntakokeilualueilla. Tavoitteena on tutkia, miten järjestöjen voimavaroja voitaisiin ottaa paremmin käyttöön työllisyyden hoidossa. Hankkeen työtehtävien lomassa kirjoitan pro gradu -tutkielmani, jonka aiheena on niin ikään yhteistyö kokeilukuntien ja työllisyyttä edistävien järjestöjen välillä. Käynnissä on siis kaksi toistaan tukevaa prosessia, joiden myötä pystyn tarjoamaan opinnäytetyöni tulokset Vatesin käyttöön.

Työvoimapalvelujen suhteen on jo pitkään ollut tavoitteena parantaa palveluja kehittämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Järjestöillä on hallussaan paljon osaamista ja tietoa esimerkiksi osatyökykyisten ja vammaisten ihmisten työllistymisen tukemisesta. Juuri nyt työllisyyspalvelut ovat isossa muutoksessa ja koen pääseväni tekemään tärkeää työtä tuottamalla tietoa järjestösektorin roolista sekä keinoista parantaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Vastaanotto Vatesissa on ollut mitä lämpimin ja odotan innolla, mitä tulevat kuusi kuukautta Vatesin asiantuntevassa työporukassa tuovat tullessaan.

Innostunein terveisin,
Ruut Uurtimo