Siirry pääsisältöön

Sosiaalialan tilastotietokantoja kannattaa hyödyntää omassa työssään

20.10.2022

Teksti: Kati Savela-Vilmari

THL:n tietokannoista löytyy tietoa mm. erilaisten sosiaalipalveluiden kustannuksista ja saatavuudesta sekä aikuisväestön terveysriskeistä. Vammaispalvelujen käsikirja on päivittyvä sivusto, josta voi seurata esim. vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen vaiheita. ETK:n tilastotietokannasta voi poimia kohdennettua tietoa mm. työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määristä ja syistä. 

Vatesin viestintäverkosto, Eläketurvakeskus ja THL järjestivät 14.10. tilaisuuden sosiaali- ja eläketilastojen tietokannoista ja niiden hyödyntämisestä. Esittelyssä oli THL:n Sotkanet ja sotekuva-sivusto, Vammaispalvelujen käsikirja sekä ETK:n tilastotietokanta.

Kehittämispäällikkö Iiro Toikka kertoi, mitä aineistoja THL:n raporttien, kuten tilastojen ja tutkimusten taustalla on. Agregaattitason tilastoaineistot (esim. sosiaalipalvelujen toimintatilasto), rekisteriaineistot, kuten toimeentulotukirekisteri ja väestötutkimusaineistot toimivat tilastotiedon lähteinä. Tietoja kerätään sotkanetiin ja muihin sähköisiin palveluihin, joissa ne ovat kaikkien käytettävissä.

Sotkanet keskittyy vammaispalveluihin ja toimintakykyyn liittyvään tietoon. Sivulta voi etsiä aiheita hakukentässä, mutta myös manuaalisesti, sillä hakutoiminto ei välttämättä hae kaikkea sisältöä.
Esimerkkinä tiedonhaku vammaispalveluista: Etusivun kuvakkeista valitaan kohta Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky. Avautuu seuraava näkymä:

kuvakaappaus sotkanet-sivusta, näkyy valikko jossa useita otsikoita, mm. vammaispalvelut.

Valitaan vammaispalvelut, josta avautuu alavalikko:

kuvakaappaus sotkanet-sivusta, valikosta avattu vammaispalvelut, jonka alla useita alaotsikoita.

Tästä voidaan valita edelleen esim. Vammaisten työllistämistoiminta, ja sen alta vammaisten työllistymistä tukeva toiminta. Sinisellä taustalla oleva info ja numerosarja johtavat tilasto- ja indikaattoripankkiin, jossa kerrotaan, mihin tietoihin ja lähteisiin kyseisen kohdan tiedot perustuvat ja miltä ajanjaksolta ne ovat.

Keräämiään tietoja voi tallentaa sivuilta suoraan Excel-taulukkoon ja tallentaa itselleen.


Sotekuva.fi, tietoa sote-huollon palveluiden tilasta ja tarpeista


Sotekuva.fi on THL:n ylläpitämä sivusto, josta saa koottua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilasta, tarpeesta, laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista hyvinvointialueittain ja kunnittain. Tiedot perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristoon (KUVA).

Tietopohjan voi haun alussa määritellä joko päivittyväksi (tuoreimmat luvut) tai kiinnitetyksi tietyn ajankohdan tilanteeseen.

Aluksi valitaan näytettävien indikaattorien alta tehtäväkokonaisuus, esimerkiksi Työikäisten sosiaalipalvelut ja työllistymistä tukevat palvelut. Muita vaihtoehtoja ovat mm. mielenterveyspalvelut, ikääntyneiden palvelut sekä aikuisväeston terveysriskit ja palvelutarve.

Seuraavasta valikosta valitaan ulottuvuus, kuten tässä tapauksessa Yhdenvertaisuus ja haavoittuvat asiakasryhmät. Muita vaihtoehtoja ovat mm. palvelutarve, kustannukset, vaikuttavuus, saatavuus sekä laatu, turvallisuus ja asiakaslähtöisyys.

kuvakaappaus sotekuva-sivustosta, jossa valittuna vasemmalla indikaattoreita, oikealla sarakkeessa tietoa mm. asunnottomista ja toimeentulotukea saaneista .

Hyvinvointialueista voi valita esim. koko maan ja rinnalle haluamansa alueet. Tässä on valittu Pohjois-Savo, joka näkyy oikealla olevassa sarakkeessa.

Linkit yllä esiteltyihin palveluihin ja kahteen THL:n julkaisuun (linkit avautuvat uusiin välilehtiin):

sotkanet
sotekuva.fi
Tiekartta systemaattiselle tiedonkeruulle vammaispalveluissa (2020)
Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta: Analyysia THL:n tietotuotannosta (2017)

Eläketurvakeskuksen tietokanta


Tilastotutkija Tuula Kyyrä Eläketurvakeskuksesta sanoi, että ETK:n ylläpitämät tilastot sisältävät tietoja eläkkeensaajista, työeläkevakuutetuista, eläkemenosta, eläkkeellesiirtymisiästä, työeläkekuntoutuksesta ja työeläkkeiden rahoituksesta. Tilastotietokanta tarjoaa keskeiset aikasarjat ETK:n tuottamista tilastoista.

Eläketurvakeskuksella on neljä verkkopalvelua, joista etk.fi tarjoaa asiantuntijatietoa, tyoelake.fi neuvontaa työeläkevakuutetuille, eläkepätäkkä.fi on suunnattu nuorille ja lakiasioiden neuvontaan keskittyvä telp.fi työeläkejärjestelmän toimijoille.

Moni muistaa ehkä vielä ETK:n painetut tilastojulkaisut, mutta niitä ei enää tehdä, vaan kaikki on sähköisenä. Julkaisukalenterista näkee tilastojulkistusten julkaisupäivät ennakkoon.

Tilastotietokannasta pääsee tutkimaan itse lukemattomia tietoja, ja sen käytöstä pääsee nopeasti jyvälle.

Kuvakaappaus ETK:n tilastotietokannan etusivulta.

Tietokantaa voi käyttää eri tavoin, esim. poimia tietoja itsenäisesti käyttöliittymän avulla tai tekemällä tallennetun haun.

Valitaan esimerkiksi työeläkkeensaajat ja siitä työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärä. Sen alta voi valita vaikkapa eläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmittäin.

Tämän jälkeen voi hakea haluamansa vuodet, asuinalueet (Suomi ja/tai ulkomailla asuvat), eläkelajin, esim. osatyökyvyttömyyseläke, sairauspääryhmät, ikäluokan ja lopuksi sukupuolen. Sukupuolissa on toistaiseksi vasta mies tai nainen, vaihtoehto muu on jossain vaiheessa tulossa mukaan.

Valitussa esimerkissä sairauspääryhmäksi valittiin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, ikäluokiksi 20-24 sekä 40-44 ja molemmat sukupuolet. Vertailuvuodet ovat tässä 2019 ja 2021, ja alueena Suomessa asuvat. Valittuna on osatyökyvyttömyyseläkettä saavat.

Kuvakaappaus ETK:n tilastotietokannasta, työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmittäin.

ETK:n tilastotietokantaan

Vammaispalvelujen käsikirja ammattilaisille ja ajantasaista tietoa kaipaaville


Erityisasiantuntija Päivi Hömppi THL:stä esitteli Vammaispalvelujen käsikirjaa, joka on tarkoitettu tueksi vammaisalan ammattilaisille. Se tarjoaa sekä pysyväisluonteista perustietoa että ajankohtaista asiaa, esim. asiakasprosessista, tuista ja palveluista, hankkeista ja ohjelmista. Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen tilannetta pääsee katsomaan etusivulta.

Kuvakaappaus vammaispalvelujen käsikirjan sivulta, kuvassa kaksi henkilöä pelaa pyörätuolissa koripalloa. Otsikko on VAmmaispalvelulainsäädännön uudistus.

Sivuilta löytyy myös monia oikopolkuja esim. asiakas- ja palvelusuunnitelmasta, palvelutarpeen arvioinnista ja vammaisten ihmisten osallisuudesta. Sivuilta pääsee lukemaan myös Vammaisuus yhteiskunnassa -uutiskirjettä.

Julkaisemme myöhemmin tilaisuudesta tallennekoosteen, keskeisiä kohtia jokaisesta puheenvuorosta. Tallenne tulee Vatesin Youtube-kanavalle.

Tilaisuuden lopuksi Vatesin toimitusjohtaja Jaana Pakarinen kertoi hallituksen Työkykyohjelmasta ja siihen sisältyvistä TEM:in ja STM:n alaisista toimista. Esityksestä on tulossa oma uutinen ja tallenne.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!