Siirry pääsisältöön

Varatut hankintasopimukset käyttöön työllistämisessä

02.08.2023

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita julkiset organisaatiot hankkivat ulkopuolisilta toimittajilta. Julkisia hankintoja säätelevät kansalliset hankintalait ja EU:n hankintadirektiivit. Julkisissa hankinnoissa on käytetty sosiaalisia kriteereitä, kuten työllistämisehtoa. Sillä on ohjattu yrityksiä työllistämään henkilöitä, joilla on vaikea työllistyä esimerkiksi vamman tai sairauden takia. Yritykset ovat suhtautuneet positiivisesti työllistämisehtoihin hankinnoissa.

Sen sijaan vähemmälle huomiolle on jäänyt hankintalain pykälä 24, joka mahdollistaa julkisten hankintojen varaamisen esim. työkeskuksille, työohjelmille tai muille vastaaville toimijoille, joiden päätarkoitus on vammaisten tai muiden heikommassa asemassa olevien ihmisten sopeuttaminen yhteiskuntaan ja työelämään. Euroopan komission Sosiaalisen ostamisen oppaan mukaan muita heikommassa asemassa olevilla tarkoitetaan mm. pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria.

Vates-säätiössä selvitetään vuoden 2023 aikana varattujen hankintasopimusten käyttömahdollisuuksia. Selvitys on osa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) tehtäviä, joita Vates toteuttaa yhtenä osaamiskeskus konsortion vastuuorganisaationa.

Vatesissa hanketyöntekijä Joni Korpela on selvittänyt laissa mainituilta työkeskuksilta ja vastaavilta välityömarkkinatoimijoilta, millaisia tavaroita ja palveluita, joita vammaiset tai muut heikommassa asemassa olevat ihmiset valmistavat palkkatukityönä, voisi tarjota hankintalain mukaisina varattuina hankintoina. Selvityksessä on myös otettu yhteyttä hankintayksiköihin ja kysytty heidän näkemystään asiasta. Jos olet välityömarkkinatoimija, voit edelleen ottaa rohkeasti yhteyttä hanketyöntekijään ja pohtia, mitä tuotteita tai palveluita teillä voisi olla tarjota varattuina hankintoina. 

Lisätietoa:  Hanketyöntekijä Joni Korpela (@vates.fi), Varatut hankintasopimukset -selvitys, p. 044 901 8256

Lue lisää työllistämisehdon käytöstä julkisissa hankinnoissa: https://www.vates.fi/tietopaketit/aluepaattajat/julkiset-hankinnat.html

Teksti: Tiina Jäppinen

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!