Siirry pääsisältöön

Julkisilla hankinnoilla työpaikkoja kuntiin ja maakuntiin

Julkisissa hankinnoissa voi käyttää työllistämisehtoa

Työllistämisehto auttaa osatyökykyistä henkilöä saamaan työtä tai esim. oppisopimuspaikan

Yritykset ovat suhtautuneet positiivisesti työllistämisehtoihin hankinnoissa

Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää sosiaalisia kriteereitä. Sopimukseen voidaan liittää työllistämisehto, jolla ohjataan yrityksiä työllistämään henkilöitä, jotka muuten eivät saisi töitä esimerkiksi vamman tai sairauden takia. Sosiaalisten kriteerien käytölle julkisissa hankinnoissa tulisi olla kunnassa poliittinen tahtotila ja esimerkiksi maininta siitä työllisyyden hoidon tai elinkeinoelämän kehittämisen strategiassa. Handu-hankkeen vuonna 2017 tekemän kyselyn vastaukset eri puolueilta osoittivat, että tahtoa tähän asiaan löytyy.

Handu-hanke pilotoi työllistämisehdon käyttöä käytännössä

Handu-hanke on pilotoinnut työllistämisehdon käyttämistä Helsingissä, Espoossa, Oulussa ja Vantaalla. Kokemukset ovat hyviä ja työllistämistarinat kannustavat kaupunkeja jatkamaan. Lisätietoa (linkit avautuvat uuteen ikkunaan):

Julkisten hankintojen vauhditusohjelma alkanut

Elokuussa 2020 käynnistyi hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma. Se tähtää siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. Näin voitaisiin tukea esimerkiksi osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa vauhditusohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja osallistuu valtakunnallisen koordinoinnin rahoittamiseen. Hankkeen toteuttaa Kuntaliitto.

Lue lisää hankinnoilla työllistämisestä Kuntaliiton sivuilta

Lisätietoa aiheesta muualla:

Espoon kaupungissa hankintoja tekevät henkilöt saivat lisätietoa työllistymisehdon käytöstä julkisissa hankinnoissa. Kuva: Tiina Jäppinen