Siirry pääsisältöön

Monien muutosten keskellä tulevaisuus huolestuttaa

14.04.2022

Kädet koskettelevat poutapilviä siniseltä taivaalta

Työllisyyden kentällä tapahtuu useita suuria muutoksia, joiden tavoitteena on työllisyysasteen kasvattaminen. Keski-Suomi valmistautuu muiden alueiden tapaan uuden työllistämismallin, palkkatukiuudistuksen ja Työkanava Oy:n toimintojen käynnistymiseen työllisyyden kuntakokeilun ollessa jo hyvässä vauhdissa. Myös hyvinvointialueiden työn käynnistyminen tulee näkymään työllisyyden hoidon kysymyksissä. Järjestöt ovat perinteisesti olleet sopeutuvia ja notkeita toimijoita muutosten keskellä ja näin on nytkin. Uudistusten tahti ja monikerroksisuus on tässä hetkessä kuitenkin huimaa ja tahti laittaa helposti pienten toimijoiden päät pyörryksiin.

Muutosten keskellä Keski-Suomen kolmannen sektorin työllisyyttä edistävät organisaatiot ovat huolissaan työllisyyden kentän uudistusten vaikutuksesta järjestöjen toiminnassa mukana olevien ihmisten tulevaisuuteen. Järjestöjen toiminnan kohdalla kyse ei ole enää tulevaisuuden huolesta, sillä uudistusten mukanaan tuomat toimintaedellytysten muutokset näkyvät jo nyt. Kunnat ovat vähentäneet tai lopettaneet työllisyyttä edistävien yhdistysten ja järjestöjen avustuksia tai ostopalvelusopimuksia ja siirtyneet hankintamenettelyyn palvelujen tuottamisessa. Työllisyyspoliittista avustusta myönnettiin vuodelle 2022 Keski-Suomessa aikaisempiin vuosiin verrattuna pienemmälle määrälle hakijoita, ja myönnetty avustus edellyttää toimijoilta 25 %:n omarahoituksen, joka tuli järjestöille yllätyksenä. Muutosten seurauksena työllistymistä edistävää toimintaa tekevät yhdistykset joutuvat supistamaan toimintaansa ja pahimmassa tapauksessa lopettamaan kokonaan. Vaikutuksia tällä on erityisesti paljon tukea tarvitsevien työnhakijoiden saamaan palveluun.

Keski-Suomessa arviolta 30 yhdistystä, järjestöä tai säätiötä toimii työllisyyden kentällä. Ne tarjoavat monenlaista työllistymiseen liittyvää tukea sekä kehittävät hankerahoituksella uusia menetelmiä työllisyyden edistämiseksi. Järjestöjen vahvuus on siinä, että ne pystyvät saavuttamaan luottamuksellisen suhteen heikossa työmarkkina-asemassa oleviin ihmisiin ja tukemaan heitä työllistymisen polulla pitkäjänteisesti ja henkilökohtaisesti. Järjestöjen toimintakykyä ja elämänlaatua kohentavat toiminnot lisäävät ihmisten hyvinvointia ja työkykyä. Julkisten palveluiden näkökulmasta järjestöjen panos pienentää kuntien maksuosuuksia ja säästää sosiaali- ja terveyspalveluiden resursseja.

Uudistusten yhteydessä on korostettu yhteistyön ja kolmannen sektorin työllisyystoimijoiden merkitystä. Käytännössä Keski-Suomessa uudistukset ovat kuitenkin näyttäytyneet järjestöille yhteistyön hiipumisena sekä työllisyyttä edistävien järjestöjen toimintaedellytyksiä murentavina. Keskisuomalaiset työllisyyden kentällä toimivat järjestöt kaipaavat arvokeskustelua vauhdilla etenevien muutosten keskelle. Nähdäänkö työllisyyttä edistävien järjestöjen toiminta arvokkaana ja yhteiskunnallisesti merkittävänä? Onko alueellamme varaa menettää järjestötoimijoita työllisyyden kentältä?

Työ keskustelun käynnistämiseksi on järjestöissä jo aloitettu. Toivomme saavamme sinutkin mukaan, kun kutsu käy. Tuletko?

Henna Autio ja Suvi Järvinen
Huhtasuon ASA ry

Tiina Sivonen
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Emmanuel Sibomana
Paremmin Yhdessä ry

Jani Liimatainen
Äänekosken katulähetys ry

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!