Siirry pääsisältöön

B, L, O ja G kirjaimet erivärisissä puhekuplissa.

Blogikirjoitukset

Alta löytyy eri maakunnista saadut blogikirjoitukset (kesällä 2022). Kirjoituksista nousee esille hyvin työllistymistä edistävien järjestöjen merkitys. Kohderyhmänä kirjoituksissa olivat aluevaltuutetut.

18.01.2023

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä selvitti yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa yrityksien näkemyksiä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisestä. Samalla haluttiin selvittää työnantajien tietoja välityömarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista.


19.04.2022

Varsinais-Suomi: Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry ylläpitää ja vastaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimivasta Lounais-Suomen Avustajakeskuksesta. Avustajakeskus on toiminut lähes 30 vuotta mahdollistaen eri tavoin vammaisten osallisuuden välittämällä avustajia. Aluksi toimittiin vapaaehtoistoiminnan avulla, mutta viime vuosina mukaan on tullut myös henkilökohtainen apu ja avustajatoiminta palkkatyönä.


19.04.2022

Kanta-Häme: Yhteiskunnallisen työn lisäksi järjestöt ovat tänä päivänä myös iso työllistäjä ja palveluntuottaja. Työtä tehdään voittoa tavoittelematta, isolla sydämellä ja ammattimaisesti. Ammattimainen työ vaatii aina palkattua henkilökuntaa. Henkilökunnan palkkaaminen vaatii puolestaan rahaa. Järjestöjen työnantaja velvoitteet ymmärretään kuitenkin rahoituksissa valitettavan huonosti, koska TESn vaatimuksia ei juurikaan huomioida niissä.


19.04.2022

Satakunta: Pitkittynyt työttömyys eri syistä on kuitenkin useasti tuhoava elementti. Toistuvat ”pakit” haastattelujen jälkeen tai muu syy työn epäämiseksi syö hakijaa ”rotan lailla”. Jo kuukauden työttömyys puhumattakaan vuoden työttömyysjaksosta muuttaa hakijan maailmankuvaa ja romuttaa itsetuntoa. Liikkeelle lähteminen ja uskon palauttaminen itseensä ja omaan osaamiseensa ilman apua on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta.


19.04.2022

Pohjanmaa: Mielenterveyteen liittyvät syyt ovat Suomessa johtava työkyvyttömyyden peruste. Mielenterveyden häiriöt näyttäisivät myös vaikeuttavan työelämään paluuta enemmän kuin muut sairaudet. Omannäköisen, hyvän elämän löytäminen on kuitenkin oltava mahdollista myös silloin, kun mielenterveyden haasteet ovat tulleet opintojen tielle tai estäneet normaalin työssäkäynnin.


19.04.2022

Kainuu: Suomessa toimii 23 kansainväliseen klubitalomalliin pohjautuvaa klubitaloa, joista kolmea pohjoisinta hallinnoi Nuorten Ystävät (NY). NY Klubitalot Oulussa, Rovaniemellä ja Kajaanissa sijoittuvat kolmelle eri hyvinvointialueelle. NY Klubitalot ovat matalan kynnyksen yhteisöjä yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea arkeen, työelämään tai opiskeluun liittyvissä asioissa. Toiminta perustuu vapaaehtoiseen ja maksuttomaan jäsenyyteen sekä osallisuuteen ja tasa-arvoon. Klubitaloilla ollaan kiinnostuneita jokaisen ihmisen vahvuuksista ja voimavaroista. NY Klubitalojen toimintaan on nivottu vahvasti tuetun työllistymisen mallin mukainen työhönvalmennus.


18.04.2022

Etelä-Savo: Järjestöt tekevät hyvää työtä työllistämisen eteen ja haluavat olla mukana kehittämässä työllistämistoimintaa koko maassa. Järjestöjen notkeus ja ketteryys ovat monen valmentautujan kohdalla juuri se palvelu, joka vie yksilöä eteenpäin.


14.04.2022

Päijät-Häme: Järjestöt tukevat ja täydentävät julkisia palveluita työllisyyden hoidossa tekemällä yhteistyötä niin yksilö kuin yhteisötasolla. Arjen kumppanuus ja hyvin toimivat verkostot palvelevat asiakasta parhaiten. Päijät-Hämeessä on perustettu työllisyysverkosto, jota koordinoi DILA (Lahden Diakonissalaitos). Työllisyysverkoston tavoitteena on lisätä eri toimijoiden tietoisuutta toisistaan, jotta työnhakijoiden poluttuminen on mahdollisimman sujuvaa. Sote-uudistuksen myötä jatkossa on tärkeää edelleen käydä keskustelua siitä, kenen kanssa järjestöt voivat neuvotella eli niin sanottujen vastinparien kohtaamisesta ja miten turvataan kolmannen sektorin toiminnan edellytykset. Järjestötoimijat ovat vahvoja kohderyhmänsä asiantuntijoita, joka on edellytys hyvälle asiakaskokemukselle. Hyvä asiakaskokemus johtaa asiakkaan sitoutumiseen ja vahvistaa toimijuutta ja osallisuutta.


14.04.2022

Etelä-Karjala: Me työllistymistä edistävissä järjestöissä huomioimme ihmisen kokonaisuutena ja olemme tukena monilla elämän osa-alueilla. Saatamme olla se ratkaiseva tuki, joka auttaa ihmistä tarttumaan esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Me kannustamme, tuemme ja autamme löytämään vahvuuksia ja itseluottamusta. Rohkaisemme seuraamaan omia unelmia ja luomaan omannäköisen polun elämässä. Parhaimmillaan tämä pohjan rakentaminen synnyttää kipinän työllistymistä tai opiskelua kohtaan. Ensin täytyy kuitenkin huolehtia perusasioista, eli ihmisen toimintakyvyn ylläpitämisestä.


14.04.2022

Keski-Suomi: Työllisyyden kentällä tapahtuu useita suuria muutoksia, joiden tavoitteena on työllisyysasteen kasvattaminen. Keski-Suomi valmistautuu muiden alueiden tapaan uuden työllistämismallin, palkkatukiuudistuksen ja Työkanava Oy:n toimintojen käynnistymiseen työllisyyden kuntakokeilun ollessa jo hyvässä vauhdissa. Myös hyvinvointialueiden työn käynnistyminen tulee näkymään työllisyyden hoidon kysymyksissä. Järjestöt ovat perinteisesti olleet sopeutuvia ja notkeita toimijoita muutosten keskellä ja näin on nytkin. Uudistusten tahti ja monikerroksisuus on tässä hetkessä kuitenkin huimaa ja tahti laittaa helposti pienten toimijoiden päät pyörryksiin.


14.04.2022

Pohjois-Karjala: Iloisina voimme todeta, että meillä yhteistyö toimii kunnan ja järjestökentän välillä. Jatkuva vuoropuhelu, tuttuus sekä yhteinen tavoite ovat meillä avaimia toimivaan yhteistyöhön. Ja jos joku asia ei toimi, niin se ratkaistaan yhdessä. Vuoropuheluna päätimme toteuttaa tämänkin blogin. Pitkään jatkuneen yhteistyön kautta olemme Joensuun seudun kuntakokeilukunnissa oppineet tietämään, missä asioissa järjestökentän vahvuudet ovat. Projektirahoituksella toteutettuja tai ostopalveluina hankittuja palveluita hiotaan yhdessä esimerkiksi Joensuun kaupungin työllisyyspalveluiden ja järjestöjen kanssa säännöllisesti, mikä pitää avointa keskustelua yllä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Koitto on yksi hyvä esimerkki Joensuun kaupungin kanssa pitkän yhteistyön tuloksena syntyneestä palvelusta, jolle on selkeä tarve. Saamme järjestökentältä paljon yhteydenottoja ja myös tuoreita ideoita uusista palveluista. Joensuun seudun kuntakokeilukunnissa toteutettavat ESR-hankkeet ovat osaltaan mahdollistaneet uudentyyppisten palveluiden hankkimisen järjestökentältä rohkeasti kokeillen.


14.04.2022

Keski-Pohjanmaa: Työelämässä itsensä loppuun polttaneita, huonon johtamisen seurauksena irtisanoutuneita, koulukiusattuja ja syrjittyjä, sairauksien kautta kierteelle joutuneita. Ihmisenkokoisia elämiä ja tarinoita. Tämä variaatioiden eri kirjo, mikä linkittyy vahvasti työelämään eri ikäisten kautta, on työllisyyspalveluiden arkipäivää. Eikä siinä ole mitään outoa. Mutta siinä on paljon outoa, miten me siitä puhumme ja vieläkin enemmän; mitä me sille teemme tai miten me tätä asiaa ratkomme. Työllisyyden kuntakokeilussa on lähes 3 000 asiakasta. Jo nyt tiedämme, että reilu puolet heistä eli yli 1 500 ihmistä tarvitsee pikaisesti ja kipeästi terveys- ja kuntoutuspalveluita. Kaikilla on mahdollisuus olla työttömänä työnhakijana ja koska toimeentulon kukin tarvitsee, on usea heistä ollut vuosia väärällä etuudella. Palvelujärjestelmämme ei tunnista ja profiloi heitä siten, että he olisivat riittävän sairaita. Osin työhön meneminen on haastavaa.


14.04.2022

Nyland: Det kan tyckas vara en självklarhet att en person som arbetar får lön. Hur många av oss är beredda att arbeta utan lön? När det handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning är det inte lika enkelt, flera arbetar nämligen fortfarande på vanliga arbetsplatser utan egentlig anställning som innebär en lön. Det är inte uppenbart för myndigheterna vilken ställning personer med intellektuell funktionsnedsättning har på den öppna arbetsmarknaden.


14.04.2022

Uusimaa: Palkanmaksu tehdystä työstä mielletään itsesäänselvyytenä. Kuinka moni meistä olisi valmis työskentelemään palkatta? Mutta kun on kyse kehitysvammaisen henkilön oikeudesta palkkaan, mikään ei ole enää itsestään selvää. Moni kehitysvammainen työskentelee nimittäin aivan tavallisilla työpaikoilla ilman työsopimusta ja siihen kuuluvaa palkkaa. Viranomaisilla ei ole tietoa kehitysvammaisten työolosuhteista, koska myös tuottavaa työtä kutsutaan työtoiminnaksi. Viranomaiset ovat kuitenkin vastuussa siitä, että kehitysvammaiset henkilöt saavat mahdollisuuksia tavata työnantajia, kokeilla erilaisia työtehtäviä, ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijoiksi ja saavat tukea työsopimuksen saavuttamiseksi. Tämän takia on tärkeää, että FDUV ja muut järjestöt vahvistavat toimivia menetelmiä kehitysvammaisten henkilöiden työllistämiseksi. Tämän lisäksi rakenteelliset esteet tulee tehdä näkyviksi, jotta päättäjät saavat tietoa, miten palveluita tulisi kehittää ja vahvistaa.


25.08.2021

Meriva sr on Kemissä toimiva sosiaalipalvelujen tuottaja, jolle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritysmerkki. Säätiö toimii valmennuksen, tuetun työllistämisen, kuntoutuksen, koulutuksen, tuotannollisen toiminnan ja terapeuttisen työtoiminnan monitoimiyksikkönä. Merivan toimintaa ohjaavat arvot: toteutetaan asiakasta arvostavaa palvelua olemalla vahva valmennuksen ammattilainen, tuotetaan tuloksellisesti yhteiskunnallista hyvää ja ollaan luotettava ja luova kumppani.


02.09.2020

Vates-säätiön, Kuntoutussäätiön, Mielenterveyden keskusliiton ja Invalidisäätiön johtajat vetoavat hallitukseen, jotta järjestöjen resurssit huomioitaisiin osatyökykyisten työllisyyttä edistävissä ohjelmissa.


20.05.2019

Työllisyyden nousu edellyttää, että kaikki työllistymistä edistävät toimijat puhaltavat yhteen hiileen. Pirkanmaalla on tartuttu tähän haasteeseen. Toukokuussa 2019 alkaa Pirkanmaalla kolmannen sektorin kehittämisohjelma, joka on suunnattu pirkanmaalaisille työllistymistä edistävää toimintaa tarjoaville yhdistyksille ja järjestöille. Nämä toimijat halutaan aiempaa vahvemmin kuntien, TE-toimiston ja yritysten rinnalle edistämään työllistymistä.


20.05.2019

Raudaskylän Kristillisen Opiston hallinnoiman KELPO-hankkeen (1.3.2016 -30.6.2019) ansiosta yksitoista kehitysvammaista henkilöä on työllistynyt Oulun eteläisellä alueella. Taustalla on kuitenkin monta työtuntia asennevaikuttamista hankealueen eri toimijoihin ja työnantajiin, mutta toisaalta myös kehitysvammaisten henkilöiden läheisiin.


20.05.2019

Markku Törnblom on Hämeenlinnassa toimivan Walonkulman Klubitalon työvalmentaja. Törnblom tutustui Klubitalojen toimintaan jäsenenä 15 vuotta sitten vaikean masennusjaksonsa aikana. Hän on sittemmin toiminut Suomen Klubitalot ry:n hallituksen puheenjohtajana. Törnblom pystyy näin arvioimaan Klubitalojen yhteistyötä ja vaikuttamistoimintaa sekä jäsenen että työntekijän näkökulmasta.


14.05.2019

TOIMI-työvalmennussäätiössä koetaan, että alueen yritykset arvostavat sen alihankintapalveluita. Säätiö tekee yhteistyötä mm. paikallisen TE-toimiston kanssa, jotta hyvät tekijät työllistyvät. Vaikuttamistyö on vaatinut jalkautumista ja ahkeraa markkinointia. Valtakunnallisesta Oktetti-yhdistyksestä saa askelmerkkejä myös alueella vaikuttamiseen.