Siirry pääsisältöön

Osasairauspäiväraha

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea osatyökykyisen henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Jos kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä haluaa palata sairauspoissaolon jälkeen työhönsä osa-aikaisesti, hänen on tehtävä määräaikainen työsopimus työnantajansa kanssa.

Osasairauspäivärahan käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää sekä työntekijän että työnantajan suostumusta järjestelyyn.

Vuoden 2023 alusta sairausvakuutuslakiin tuli osasairauspäivärahaan liittyviä muutoksia, joiden ansiosta osasairauspäiväraha on mahdollista entistä useammalle. Osasairauspäivärahan saamisen edellytyksistä kokoaikatyön määritelmä muuttui, omavastuuajalla osa-aikainen työskentely mahdollistui ja enimmäisaika piteni 150 arkipäivään.