Siirry pääsisältöön

Osasairauspäiväraha

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea osatyökykyisen henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Jos kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä haluaa palata sairauspoissaolon jälkeen työhönsä osa-aikaisesti, hänen on tehtävä määräaikainen työsopimus työnantajansa kanssa.

Osasairauspäiväraha on aina suuruudeltaan puolet sairauspäivärahan määrästä ja sitä maksetaan enintään 120 arkipäivän ajalta. Osasairauspäivärahan käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää sekä työntekijän että työnantajan suostumusta järjestelyyn.