Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaja, jolla on alan kou-
lutuksen lisäksi työkokemusta sekä täydentäviä ja syventäviä opintoja, pystyy todennäköisesti suoriutumaan tästä erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon voi suorittaa useissa oppilaitoksissa.

Työhönvalmennuksen erikoisammattitutkinnosta Opetushallituksen sivuilla.