Siirry pääsisältöön

Erityisopetuksen lainsäädäntöä

Opiskelijan mahdollisuudesta yksilöllisiin opintoihin säädetään laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 14 §). Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Heille on laadittava aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (L 630/1998, 20 §). Suunnitelman tulee sisältää mm. suoritettava tutkinto, sen laajuus, opiskelijalle laadittu HOPS, hänen saamansa opetus- ja opiskelijahuollon palvelut ja muut tukitoimet.

Lisätietoa:
Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja, SORA-lainsäädäntö
Tietoa näyttötutkinnosta