Siirry pääsisältöön

Tietoa työnantajalle: etuudet ja palvelut osatyökykyisen henkilön rekrytoinnin tukena

pe helmik. 03 13:13:00 2023

Työnantajat voivat saada monenlaista tukea ja apua osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen. Alla pähkinänkuoressa tietoa tukimuodoista, joita on mahdollista hyödyntää osatyökykyisten henkilöiden palkkaamisessa.

Palkkatuki – tuki palkkauskustannuksiin

Palkkatuki on TE­toimiston myöntämä rahallinen tuki työttömän tai osatyökykyisen henkilön palkkaamiseksi. Työttömän työnhakijan palkkaamiseen on mahdollista saada palkkatukea 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista – joissain tilanteissa jopa enemmän.

Kun organisaatio on löytänyt sopivan työntekijän, jolla on oikeus palkkatukeen, se voi lähettää palkkatukihakemuksen Työ­ ja elinkeinotoimiston verkkosivuilla. Hakemus tulee lähettää ennen, kuin työntekijä palkataan, sillä tukea ei voida myöntää työsopimuksen tekemisen jälkeen. TE-­toimisto myöntää palkkatuen harkinnanvaraisesti arvioiden työnhakijan tuen tarpeen kyseisessä työssä. Palkkatukea ollaan uudistamassa.

Palkkatukiuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Työllistämisen kuntalisä – lisätuki työllistämiseen tai oppisopimuskoulutuspaikan tarjoamiseen

Kaupunki­/kuntalisä on kaupunkien ja kuntien työllistämistuki. Sitä maksetaan kuntakohtaisin ehdoin yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille sekä yksityisille työnantajille kunnassa asuvan työttömän työllistämiseen. Osa kunnista edellyttää kuntalisän myöntämiseksi, että henkilölle on myönnetty palkkatuki. Lisätietoa kuntalisästä löytyy kuntien verkkosivuilta.

Työolosuhteiden järjestelytuki – tuki uudelle tai vanhalle työntekijälle, jolla on tarpeita työympäristön muutoksiin tai toisen henkilön tukeen

Työolosuhteiden järjestelytukea haetaan TE­toimistosta uudelle tai vanhalle työntekijälle, kun työnantajalla ei ole kohtuullisia edellytyksiä toteuttaa työhön tarvittavia mukautuksia ilman tukea. Tuella pyritään edistämään henkilön työssä pysymistä tai työllistymistä. Tukea voi saada esimerkiksi vamman vuoksi tarpeellisiin työvälineisiin tai kalusteisiin taikka muutoksiin työoloissa. Lisäksi tukea voidaan hakea korvaa­ maan toisen työntekijän antaman avun kustannuksia.

Työhönvalmentajan palvelut – tuki työntekijälle, työnantajalle ja työkavereille työnhakuun, rekrytointiin tai työtehtävien muokkaukseen

Työhönvalmentaja voi tukea sekä työntekijää että työnantajaa esimerkiksi työtehtävien kartoittamisessa, osaamisen sanoittamisessa ja tukien hakemisessa. Lisäksi työyhteisö voi saada työhönvalmentajalta ohjausta uuden kollegan vastaanottamiseen tai osatyökykyisen henkilön tukemiseen.

Työhönvalmennus on henkilökohtainen harkinnanvarainen etuus. Työhön­ valmentajan voi saada mm. TE­toimiston, eläkeyhtiön, oppilaitoksen, järjestön tai Kelan palveluista.

Työkokeilu

Työkokeilussa työnantaja selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla. Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä siitä makseta palkkaa. Työkokeilijan voi löytää TE-­toimiston, Kelan tai työeläkeyhtiön kautta.

Vinkki!
Työpaikkailmoituksessa voi mainita, että organisaatio toivoo hakijoiksi myös henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea työllistymiseensä. Näin palkkatukeen oikeutetun henkilön työnhakua tukeva asiantuntija tietää suositella paikan hakemista asiakkaalleen.

 

Lisätietoa

Rekrytoinnin tuen palvelut:
Alueesi TE-toimisto: TE-toimisto tuo yhteen työnhakijat työnantajat. Toimistosta saa myös neuvontaa talous- ja tukiasioissa sekä todistuksen osatyökykyisyydestä suurtyönantajaa varten.

Erityisammattioppilaitokset:
Monenlaisia työntekijän löytämisen ja yhteistyön mahdollisuuksia sekä asiantuntemusta palkkaus- ja harjoitteluprosesseista ja työntekijän tuen tarpeesta. Katso esim. ameo.fi

Työllistymistä edistävät järjestöt ja hankkeet: Katso esim. Vatesin järjestöjen työllisyyspalvelut -sivu

Hyödyllisiä verkkosivuja:

Palkkatuki (TEM)

Työllistämisen kuntalisät ja palkkiot (Vates)

Työolosuhteiden järjestelytuki (TEM)

Tietoa työnantajille työhönvalmennuksesta (Vates)

Työkokeilun käytännöt ja säännökset /TE.palvelut) 

Työllistymisen tuet ja keinot (Tietopaketit, Vates)

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön Extra -lehdessä 2/2022 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)