Siirry pääsisältöön

Tuettu työllistyminen, Helsinki

04.12.2018 - 04.12.2018

Kaksi iloista ihmishahmoa pitävät toisiaan kädestä ja toinen hamo vilkuttaa.Aika: 4.12.2018
Paikka: Oltermannitalon koulutustila, Oltermannintie 8, Helsinki

Päivä tarjoaa kattavaa perustietoutta ja pohdintaa työhövalmentajan osaamisen tuesta ja kehittämisestä, lainsäädännön näkökulmista, palveluntuottajan ja tutkimuksen sekä vaikuttamisen näkökulmista. Puhujina ja alustajina alan osaajia eri näkökulmista. Päivä antaa osallistujille erilaista ja kehittävää näkökulmaa valmennuksen ja ohjauksen arkeen niin tiedon kuin käytännön pohdinnan kautta.

Kohderyhmät:
Valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiset vammaisten ja osatyökykyisten toimialalla (mm. työhönvalmentajat, yksilö- ja uravalmentajat, työkykykoordinaattorit), kehittäjät, työllistämisyksiköiden johto ja esimiehet, TE-hallinnon työllisyysasiantuntijat, kuntien työllisyyspalvelujen työntekijät, kuntoutuksen ohjaustyössä työskentelevat asiantuntijat.

Osallistumismaksu:
Perushinta: 140 euroa / Vatesin taustayhteisöjen työntekijät 110 €

Lisätietoja sisällöstä:
kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
045 676 5473

Lisätietoa ilmoittautuminen, järjestelyt ja laskutus:
palvelusihteeri Tarja Haili-Kilpiö
044 275 4801, tarja.haili-kilpio (at) vates.fi


Päivän ohjelma

Päivän puheenjohtajana toimii kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen, Vates-säätiö sr

9.30      Aamukahvi ja ilmoittautuminen

10.00  Työhönvalmentajien osaamisen tukeminen ja kehittäminen

Tuottaako uudistunut työvalmennuksen erikoisammattitutkinto osaajia työelämän valmennus- ja ohjaustarpeisiin? Entä työkykykoordinaattorikoulutus?

  • Mitä osaamista uudistunut EAT tuottaa valmennus- ja ohjausalalle?
  • Onko koulutus hyödyllinen? Miten tutkinto tukee työtäni?
  • Entä työkykykoordinaattorikoulutus, miten koulutukset suhteutuvat toisiinsa?

Opettaja, opettaja-arvioija Anna-Kaisa Hallikainen, Ammattiopisto Live
Projektipäällikkö Marita Pöllänen, Live Palvelut, Invalidisäätiö

ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet
vastaava ohjaaja Marko Karuvaara KRITS, Kriminaalihuollon tukisäätiö
Satu Koskinen OP Vakuutus

Valmennus- ja ohjausosaaminen kuntoutuspalveluissa -kokemuksia palveluntuottajan silmin
- Mitä osaamisen vaatimuksia eri kuntoutuspalvelut asettavat valmentajille?
- Mitä osaamista kaivataan ja mistä tätä voisi saada?

Kehityspäällikkö Sanna Otranen, Kuntoutus -ja työkykypalvelut, Hyvinvointikartano Kaisankoti

Otranen toimii myös työntekijäedustajana Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunnassa, jonka tarkoituksena on mm. kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laadunvarmistus, kehittäminen ja mahdollisten oikaisupyyntöjen käsitteleminen.

Keskustelu: Työhönvalmentajan osaamisen kulmakivet ja miten niitä tuetaan?

12.00     Lounas

13.00   Lainsäädäntö ja työhönvalmentaja -miten tuen asiakastani työsopimuksen    
             solminnassa?

  • Mitä työhönvalmentajan olisi hyvä tietää työehtosopimuksista ja millä tavalla niihin tulisi tutustua?
  • Mitä tarkoittavat työelämän joustot? Mm. yhdenvertaisuuslaki ja kohtuulliset mukautukset? Mitä ne ovat ja mitä eivät ole?

OTT, Työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, Jaana PaanetojaJaana Paanetoja.

Paanetoja on erikoistunut työtoimintaan sekä osatyökykyisten, vammaisten ja muiden vaikeasti työllistyvien asemaan liittyviin työoikeudellisiin kysymyksiin. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat myös erilaiset työsuhteessa esille tulevat työkyvyn ja terveydentilan häiriöiden ratkaisut. Paanetoja on myös sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö vammaisten työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön uudistamisen kysymyksissä.

14.00    Kahvi

14.20   Kelan uudistuvat nuorten palvelut ja valmennuksen rooli

  • Miksi nuorten palveluiden kehittäminen on tällä hetkellä keskiössä ja millä tavalla haastaa sekä Kelaa että palveluntuottajia?
  • Mikä on valmentajan työote ja tehtävät tai vaatimukset uudistuvissa Kelan palveluissa?
  • Millaisena Kela näkee tulevaisuudessa roolinsa työllistämisen edistämisessä?

Suunnittelija Milla Kaitola, Kela Etuuspalveluiden lakiyksikkö, Kuntoutusryhmä

Keskustelu: Mikä rooli työhönvalmennuksella on tulevaisuuden palveluissa?

Jaloittelutauko

15.15  Työhönvalmennuksen kehittäminen ja tulevaisuus

Mihin tulisi panostaa työhönvalmennuksessa tutkimuksen silmin?
Tutkija Jaakko Harkko, Jaakko Harkko Oy

Työhönvalmennus kaupungin tai kunnan palveluna -mihin tulisi resursoida ja panostaa?
- Mitkä rakenteet tulee olla kunnossa ja tukena, jotta tuettu työllistyminen mahdollistuu?

Työvalmentaja Netta Tuominen, Helsingin kaupunki, tuetun työllistymisen palvelu

Keskustelu: Missä rakenteissa tuettu työllistyminen tulee olla tulevaisuudessa?

16.00    Tilaisuus päättyy

takaisin tapahtumiin