Ura- ja ammatinvalinta

Uravalmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai harkitsevat alan vaihtoa tai ovat palaamassa takaisin työelämään tai harkitsevat yrittäjyyttä.

Uravalmennus on pääsääntöisesti ryhmämuotoista ja voi sisältää lyhytkestoista tutustumista työtehtäviin työpaikalla, mutta ei työharjoittelua.