Siirry pääsisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (OKM/41/010/2016)

20.12.2016

Vates-säätiö sr on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävä edunvalvonta- ja asiantuntijaorganisaatio. Hallituksen esityksen osalta Vates-säätiön näkökulma on ammatillisista erityisoppilaitoksista työmarkkinoille siirtyvät opiskelijat, eli vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistyminen.

Lausuntoon on koottu yhteistyöorganisaatioilta saatuja kommentteja hallituksen esityksestä. Uudistuksen perusidea ja suuntaus on kannatettava ja edellytyskin sille, että Suomen työllisyysastetta saadaan nostettua. Myös koulutuskentän liikkeet on saatava nopeammaksi ja ripeämpi ennakoiminen on yksi avaintekijä tähän. Riskinä laajassa uudistuksessa on, että ajaudutaan nopeasti toiseen ääripäähän niputtamalla toimintoja, vähentämällä tutkintoja ja paketoimalla toimintaa sellaisiksi kokonaisuuksiksi, joilla ei tosiasiassa ole käytännön yhteyttä toisiinsa.

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan ammatillisen osaamisen kohottaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Lisäksi tarkoituksena on turvata yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, vahvistaa yhteiskunnan eheyttä sekä kansalaisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Tuen tarpeen perusteena voivat olla esimerkiksi oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet. Useimmiten opiskelun pääpaino on tekemisessä, ei niinkään teoriassa. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä.

Lue lausunto