Siirry pääsisältöön

Aluetoiminta tutustui Kokkolan toimijoihin

Kosti ry sinisillä isoilla kirjaimilla keltainen rusetti O, S ja T-kirjainten yläpuolella.

Kosti ry

 

Kosti ry on Keski-Pohjanmaalla toimiva maakunnallinen verkostojärjestö, joka kehittää alueen yhdistystoimintaa, vapaaehtoistoimintaa ja vertaistoimintaa. Kosti ry valvoo yhdistysten, osuuskuntien ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä. Se tekee aktiivisesti verkostoyhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa, kuten oppilaitosten ja Soite:n kanssa. Kosti ry kuuluu hyviä käytäntöjä jakavaan Järjestöjen työryhmään.

Lisätietoa löydät osoitteesta kostiry.fi (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Vihreä teksti Kokkolan työttömät ry ja kolme eri vihreäsävyistä palapelinpalaa.

 

Kokkolan Työttömät ry

Kokkolan Työttömät ry on perustettu vuonna 1992 tukemaan työttömiä ja muita vähävaraisia. Yhdistys tarjoaa heille muun muassa virkistystoimintaa, vertaistukea ja koulutusta. Yhdistyksessä toimii lounasruokala Niitty. Yhteistyötä tehdään niin julkisen, yksityisen kuin muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotta työttömillä olisi mahdollisuus päästä lähemmäksi työelämää. Yhdistykseltä on mahdollista tilata esimerkiksi kiinteistöpalveluita, kuljetuksia tai muuta kotiapua. Kokkolan Työttömät ry tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja.

teksti soite, i-kirjain sinisellä vähän vinossa, alla oranssi teksti KP työkylky.

 

KP Työkyky -hanke

KP Työkyky -hankkeessa toteutetaan Työkykyohjelman toimenpidekokonaisuutta: Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta ja Tuetun työllistymisen menetelmät -hankkeessa kehitetään Tulevaisuuden sote-keskukseen toimintamallia, jossa työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen yhteistyö olisi sujuvaa ja työkykyyn liittyviä toimia suunniteltaisiin yhteisesti. Työkyvyntuen tiimi toimisi haastavassa tilanteessa olevien asiakkaiden tukena. Toimintamallille on tarvetta, sillä asiakkaiden tilanteet ovat monimutkaisia ja yhteenkietoutuneita eikä yksi toimija sitä ratkaise yksin.

Työhönvalmennuksen kehittämisen kokonaisuudessa kehitetään kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä työhönvalmennuksella tai alihankintamallilla. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta neurokirjon häiriön asiakkaille.

 

Ehjä ryEhjä keltaisella kaunokirjoituksella.

Erityishuoltojärjestöjen liitto eli Ehjä ry on vuonna 1983 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on ehkäistä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalista syrjäytymistä. Kannustavat Kokemukset -toiminnassa tuetaan maahanmuuttajataustaisia nuoria työnhaussa ja työelämässä. Perusajatuksena on, että nuorten myönteiset ja kannustavat kokemukset rohkaisevat heitä löytämään oman paikkansa työelämässä jatkossakin. Palvelutuotantoon kuuluu muun muassa perhetyötä ja ammatillista tukihenkilötoimintaa. Ehjä ry:llä on Kokkolassa Soiten kanssa lastensuojelukokemusasiantuntijaryhmä.

 

Vihreällä pohjalla piirretty valkoinen mökki rinteessä, savu tupruaa piipusta, alla valkoisilla isoilla kirjaimille KPSPY - alimpana vihreä, sininen ja oranssi suorakulmio.

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys pyrkii edistämään mielenterveysasiakkaiden itsenäistä toimijuutta ja osallisuutta. Merkittävä osa asiakkaista on myös osatyökykyisiä. Yhdistys on perustettu vuonna 1985 alueen kuntien, keskussairaalan, seurakuntien ja muiden aktiivitoimijoiden aloitteesta, kun psykiatristen sairaalapaikkojen vähentämisestä syntyi tarve avohoitopainotteiselle kuntoutustyölle. Vuosien saatossa toiminta on kehittynyt ja laajentunut. Laajaan palvelutuotantoon sisältyy muun muassa asumispalvelut, kotikuntoutusta, sosiaalisen kuntoutusta ja työtoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa, nuorten työpajatoimintaa, ohjattua ryhmätoimintaa ja psykiatrista valmennusta. Vaikuttamis- ja kehittämistoiminnalla pyritään parantamaan kohderyhmän asemaa ja tarjoamaan matalan kynnyksen kohtaamispaikan.