Siirry pääsisältöön

Kolme skenaariota järjestöjen tulevaisuudesta

pe helmik. 10 15:08:00 2023

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa työstettiin kolme skenaariota koskien järjestöjen tulevaisuutta työllisyydenhoidon kentällä. Taustalla on tarve hahmottaa järjestöihin juuri nyt kohdistuvia muutosvoimia ja niiden vaikutuksia kenttään.

Skenaariot rakennettiin perustuen hankkeessa kerättyyn tausta-aineistoon, kuten kysely- ja haastattelumateriaaliin. Lisäksi skenaariotyötä varten toteutettiin 10 asiantuntijahaastattelua sekä työpaja.

Työpajassa rakennettiin kuvaukset siitä, miltä kunkin skenaarion mukainen todellisuus näyttää työttömän työnhakijan, työllisyyttä edistävän järjestön ja hallinnon tasolla.

Skenaario 1: Kolmas sektori putoaa pois työllisyydenhoidosta

Ensimmäisessä skenaariossa järjestöjen rooli työllisyydenhoidossa supistuu pois.

Kunnat ohjaavat resurssit työstä työhön polutukseen ja helposti työllistyviin kohderyhmiin. Hyvinvointialueilla terveydenhuolto syö resurssit, ja siilo työllisyyspalveluihin kasvaa. Järjestöjen työhön ei haluta investoida, ja rahoituspaineiden keskellä järjestöt lopettavat toimintansa.

Työvoimapalvelun asiakkaan näkökulmasta palvelut ovat sekavia ja tuntuvat rangaistukselta. Kokonaisvaltaista ja yksilölähtöistä tukea ei ole saatavilla.

Skenaario 2: Kolmas sektori palveluntuottajana työllisyydenhoidon markkinoilla

Toisessa skenaariossa ne järjestöt jatkavat toimintaansa, jotka onnistuvat kehittämään palvelujaan vastaamaan kunnan ja hyvinvointialueen kysyntään.

Kunnat alkavat seurata tarkemmin resurssien käytön tehokkuutta. Avustuksien sijaan kunnat ja hyvinvointialueet hankkivat palveluita järjestösektorilta.

Osalla alueista otetaan käyttöön dynaaminen pienhankintamalli ja järjestöjä ja yrityksiä kannustetaan tuottamaan palveluja yhdessä. Työtön työnhakija saa räätälöityä palvelua järjestöiltä, joka tekee yhteistyötä toisen järjestön ja valmennusyrityksen kanssa.

Osalla alueista puolestaan jatketaan kilpailutuksissa totuttua mallia. Isokokoiset järjestöt menestyvät, mutta pienet järjestöt joutuvat lopettamaan toimintansa. Työtön työnhakija joutuu matkustamaan toiselle alueelle saadakseen palvelua.

Skenaario 3: Kolmas sektori osana työllisyyden ekosysteemiä

Kolmannessa skenaariossa järjestöt toimivat työllisyydenhoidossa sekä kansalaistoimijoina että palveluntuottajina.

Kunnat kehittävät ekosysteemiä, jonka keskiössä on elinvoimainen alue ja hyvinvoivat asukkaat. Tilaa on eri kokoisille toimijoille tarpeiden mukaisesti. Työvoimapalveluissa on opinto-ohjaamainen, keskusteleva ote. Toimivaltaa on ulkoistettu kolmannen sektorin toimijalle, joka tekee yhteistyötä pienempien järjestöjen kanssa. Ekosysteemissä on myös vapaaehtoisvoimin toimivia, byrokratiavapaita ryhmiä, joiden tukena on suurempia järjestöjä.

Ihminen voi vierailla useammassa ei organisaatiossa ja palvelussa. 58 vuotta täyttäneet pääsevät tietopooliin, josta heille etsitään paikka hyödyntää omaa osaamistaan ekosysteemin palveluissa.

Ruut Uurtimo
Hanketyöntekijä
Järjestöt työllistymisen kuntakokeilussa -selvityshanke

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: