Siirry pääsisältöön

Työllisyyspalvelusta tuli tuote kilpaita lluille markkinoille

Anne Kallio kirjoittaa blogissaan kolmannen sektorin toimijoiden keskeisestä heikossaönhön työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden tukemisessa. Toimintaympäristön muutosten, ja tehtyjen päätösten seurauksena, moni yksittäinen asia kiristää järjestöjen mahdollisuuksia tukea työllistymistä.

Kolmas sektori työllisyydenhoidossa - hyödynnetäänkö osaaminen ja mahdollisuudet myös uudistusten jälkeen?

Järjestöjen rooli työllisyyden kuntakokeilussa hanke lähenee päätöstään. 17.1.2024 pidetyssä seminaarissa keskusteltiin osatyökykyisten työllistymisestä ja järjestöjen roolista tilanteessa, jossa kuntakokeilut ovat vielä käynnissä kuluvan vuoden.

Yhteistyöllä työelämään – aikuisten ohjaamon kautta?

Työllisyydenhoidossa on käynnissä useita rakenteellisia muutoksia. Muutokset ovat isoja, ja niissä monen toimijan rooli ja oma työ tulee muuttumaan. Mikään toimija ei yksin pysty vastaamaan niihin tarpeisiin, joita muutoksesta seuraa. Jyväskylän seudulla julkiset toimijat ja järjestötoimijat ovat yhdistäneet voimansa ja käyneet keskusteluja palvelutarpeista ja toimijoiden eri näkökulmista. Yhteisen keskustelun ja työpajojen suunnittelussa mukana olivat Paremmin Yhdessä ry, Jyväskylän kaupunki, TE-palvelut, Vates-säätiö ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Marraskuussa 2022 järjestettiin työpaja, jossa hahmotettiin mitä toimijoita ja palveluita alueella on eri kohderyhmille. Työpaja sai jatkoa kesäkuussa, kun kokoonnuttiin ratkaisuteemaisen työpajan äärelle.

Monialaisen työllistymisen tuen ratkaisuja viidessä viikossa? Kanta-Hämeessä sanottiin KYLLÄ!

Elämme työllisyydenhoidon kentällä mullistavien uudistusten aikaa. Samaan aikaan kun työ- ja elinkeinopalveluita viedään kuntapohjaiseksi, sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueiden järjestettäviksi. Iso osa työttömistä asiakkaista tarvitsee monialaista tukea, jolloin vastuu ihmisen palveluista hajautuu kunnan työllisyyspalvelujen ja hyvinvointialueen kesken. Miten työllisyyspalvelut ja hyvinvointialue voivat toimia yhteen niin, että asiakas saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa tuen eteenpäin?

Kolme skenaariota järjestöjen tulevaisuudesta

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa työstettiin kolme skenaariota koskien järjestöjen tulevaisuutta työllisyydenhoidon kentällä. Taustalla on tarve hahmottaa järjestöihin juuri nyt kohdistuvia muutosvoimia ja niiden vaikutuksia kenttään.