Siirry pääsisältöön

Palveluntuottajien ohjattava asiakkaat aloille, joilla on työmahdollisuuksia

Työpaja Lahdessa, ihmisiä pöydän ympärillä.

Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut- hankkeessa Joensuu oli viides ja viimeinen paikkakunta. Siellä aineistonkeruuta tehtiin marraskuussa 2019. Joensuussa on useampi vahva työllisyystoimija, mm. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry. ja Joensuun kaupungin Luotsi-hanke. Työpaja järjestettiin yhteistyössä Honkalampi-säätiön kanssa.

Työpajassa keskusteltiin kolmen kokemusasiantuntijan esimerkkitarinan pohjalta. Yhteenvedossa huomio keskittyi palvelujärjestelmän toimivuuteen elämän nivelvaiheissa. Esimerkiksi nuoren ihmisen ammatinvalintoihin, miten saada nuorille vielä parempaan tietoisuuteen eri alojen vaatimuksia ja tietoa käytännön työn raameista. Tärkeänä kohderyhmänä pidettiin myös niitä nuoria, jotka palaavat armeijasta ilman koulutuspaikkaa tai selkeää jatkosuunnitelmaa.

Nivelvaiheista esille tuli myös työttömyyden alku, jolloin usein otetaan vähän "omaa lomaa" ja aikaa ennen varsinaista työnhakua. Tässä tunnistettiin vaarallinen paikka, joka saattaa helposti johtaa pitkittyneeseen työttömyyteen, kun aktiivista työnhakua ei aloiteta heti.

Oman aktiivisuuden ja sinnikkyyden merkitys korostui Joensuun tarinoissa. Työpajassa puhuttiin myös ihmisen uudelleenohjauksesta ja -kouluttautumisesta. Tulisi kouluttautua tai suunnata vain sellaisille aloille, joilla on todennäköisiä mahdollisuuksia työllistyä.

Teksti: Anne Kallio

 

Taustaa Joensuun työllisyydestä

  • väkiluku 76 551 (2018), alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä 13,8 %, 15-64-vuotiaiden osuus väestöstä 64,7 %, yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä 21,4 % (2018)
  • historia pienenä agraarikaupunkina, nykyään suurina työllistäjinä mm. metalliteollisuus, yliopistotutkimus (metsätieteet), nanoteknologia, Greenpark (työllistää yli 500 hlöä), tietotekniikka, elämyspalvelut, vientiteollisuus
  • työttömien määrä alentunut viime vuosina, mutta työttömyys Pohjois-Karjalan maakunnassa Suomen korkein, saman verran työttömiä (9000) oli edellisen kerran 2011 syksyllä, vielä alempia lukuja viime vuosituhannella, rakennetyöttömyys, pitkät etäisyydet ja työvoiman huono liikkuvuus (puuttuvat yhteydet), palkkaamishalu tutkitusti matalampaa kuin muualla maassa, ikääntyvä työväestö (suurin työttömien ikäryhmä yli 60-vuotiaat)
  • työttömyysprosentti 12,4 % (2018), työllisyysaste 62,6 % (2017)
  • työllistymistä tukevat palvelut 12,2 milj. € (2017)
  • työllistymistä tukevia toimijoita: Honkalampi-säätiö (kuntouttava työtoiminta, terapeuttinen työtoiminta, nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö), työpajat, Joensuun Nuorisoverstas ry
  • rakennetyöttömyys muodostaa noin 70 % Pohjois-Karjalan työttömistä

Poikkeuksena Pohjois-Karjalan maakunnan työllistymistilastoissa on Kontiolahti, jossa työttömyysprosentti on 9,3 %, joka on alle koko maan keskiarvon 9,6 %. Asian edistämisessä ovat olleet avuksi Kontiolahden sijainti maakuntakeskuksen lähellä, pitkäaikaistyöttömien henkilökohtainen tapaaminen ja palkkatuen käyttö.

Merkittävä kasvunäkymä synteettisten polttoaineiden valmistuksessa.