Siirry pääsisältöön

Pienellä paikkakunnalla korostuu henkilösuhteiden merkitys

Työskentelyä pöydän ääressä, mukana useita ihmisiä.Kemi on yksi Kuntien vaikuttavat työllisyyspalvelut -hankepilottikunnista.

Kemissä aineistonkeruu toteutettiin elokuussa 2019. Yhteistyökumppanina alueella toimii Meriva-säätiö. Taustatietojen saamiseksi haastateltiin työllisyyspalveluiden ja työllistämisyksiköiden edustajia, koulutuksen ja työnantajanäkökulman antajia sekä TE-palveluiden edustajaa.

Pienellä paikkakunnalla korostuvat henkilösuhteiden merkitys verkostoyhteistyössä ja sen toimivuudessa. Toimijat tietävät ja tuntevat toisensa.

Kemin työpajassa (kuva vasemmalla) keskusteluun ja kehittämisen paikaksi nostettiin alkuvaiheen opiskelu- ja uravalinnat sekä nivelvaiheiden merkitys. Nuorena, ilman kokemusta on monelle haastavaa valita oma ala, johon määrätietoisesti lähtisi. Olisi saatava kokeilla ja oppia enemmän ilman epäonnistumisen painetta.

Työpajassa oli mukana kaksi kokemusasiantuntijaa, joilla oli taustalla erilaiset tarinat ja polut.

Kun asiakas saa palkkatuetun työpaikan, hänen omaohjaajatukensa loppuu. Koettiin, että varsinainen avoimille markkinoille työllistyminen ja työn hakeminen olisi tärkeää erityisesti samaan aikaan kun on palkkatuella, ja tähän tarvittaisiin vielä tukea.

Lisäksi keskusteluissa nousi esille tarve kehittää oman osaamisen tunnistamista ja siitä viestimistä . Enenevissä määrin rekrytoinnissa korostuu osaaminen, ei tutkinto. Kaikille ei ole luontaista soittaa potentiaaliselle työnantajalle ja alkaa sujuvasti kehua itseään. On tarvetta kehittää eri tapoja tunnistaa ja tuoda oma konkreettinen osaaminen esiin työllistämispalveluissa.

Kuva: Anne Kallio

Taustaa Kemin työllisyydestä

  • väkiluku 21 024 (2018), alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä 14,7%, 15-64-vuotiaiden osuus väestöstä 58,9%, yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä 26,4%
  • historia teollisuus- ja kulttuurikaupunkina, teollisuus työllistää edelleen, kaivostoimintaa, turismi, muuttotappiopaikkakunta (4 000 as. viim. 30 vuoden aikana)
  • työttömyys helpottanut viime vuosina mutta lähikuntiin verrattuna edelleen huomattavaa, edelleen korkeinta lähikuntiin verraten, taantuva teollisuuskaupunki
  • työttömyysaste 17,2%, työllisyysaste 59,5%
  • työllistymistä tukevat palvelut 2,4 milj. eur. (2017)
  • työllistymistä tukevia toimijoita: TYP-toiminta, työpajat, Argos-etsivä nuorisotyö, nuorisotoimisto, Meriva (kuntouttava työtoiminta, mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus, työkokeilu, nuorten työpajatoiminta, työharjoittelu, palkkatuki), Kohtaamo (neuvonta)
  • nuorten työttömyyden alentaminen Kemi-Tornio alueen haaste
  • nuorten työttömien osuus Lapin korkein
  • rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyys selkeässä laskussa

Tulevaisuuden työllistäjinä mm. turismi, biotuotetehdas, ulkomaanliikenne.

Lähde: Kuntaliitto