Siirry pääsisältöön

Lahdessa on kerätty jo runsaasti kokemustietoa työllisyyspalveluista

Työpaja Lahdessa, ihmisiä pöydän ympärillä.

Kuntien vaikuttavat työllisyyspalvelut -hanke on käynnistynyt hyvin. Pilottialueella Lahdessa aineistonkeruu on pääosin tehty kesäkuussa. Lahdessa Vatesin yhteistyökumppanina toimii Lahden Työn Paikka Oy.

Lahdessa on haastateltu kunnan työllisyyspalveluiden ja työllistämisyksikön edustajia. Myös kokemusasiantuntijoita on kuultu. Lisäksi Vates ja Lahden Työn Paikka järjestivät kesäkuussa työpajan, johon kokoontui kaupungin käyttämien työllistämisyksiköiden edustajia, kokemusasiantuntijoita, TE-palveluiden edustajia sekä kunnan työllisyyspalveluiden edustajia.

Työpajassa keskusteltiin kahden kokemusasiantuntijan tarinan siivittämänä ja etsittiin kehittämisehdotuksia yleisesti työllistämispalveluiden parempaan laatuun ja vaikuttavuuteen. Keskustelujen jälkeen osallistujat nostivat tärkeimpinä tuloksina mm. seuraavat:

  • Tarttuminen välittömästi työttömyyden alkaessa. Liian paljon ehtii tapahtua, jos työttömyys pitkittyy. Huomaamattaan ihminen etääntyy työelämästä ja paluun kynnys kasvaa.
  • ”Aina pitäisi kannattaa lähteä töihin”. Lyhyiden työsuhteiden ja töiden kokeilu pitäisi mahdollistaa, vaikka henkilö olisi järjestelmässä palkkatuella (välityömarkkinoilla) tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Jokainen kontakti on askel kohti työllistymistä vapaille työmarkkinoille.
  • Säännöllinen yhteys TE-toimistosta asiakkaaseen. Yhteydenottojen tulisi olla tiiviimpiä ja henkilökohtaisempia.
  • Työllistämisyksiköiden toiminta-ajatusta ja business-mallia tulisi tarkastella uudelleen avoimin mielin. Viekö työllistämisyksiköissä vietetty aika ja opittu osaaminen kohti avoimia työmarkkinoita, ja miten hyvin tunnetaan työmarkkinoiden tulevaisuuden tarpeet?
Kuva: Lahden työpajatilaisuus kesäkuussa

Taustaa Lahden työllisyydestä

  • Lahden työttömyyden taustalla on teollisuuden romahtaminen ja työttömän työvoiman (erityisesti nuorten) muutto lähikunnista ja ulkomailta. Myös ylisukupolvista työttömyyttä esiintyy. Kaupungissa on paljon peruskoulupohjalla olevia henkilöitä, ja koulutetun työvoiman muutto muualle on yleistä.
  • työttömyysaste 13,8 % (28.2.2019), työllisyysaste 66,5% (2017).
  • työllistymistä tukevien palveluiden kustannukset 17milj. eur. (2017).
  • työllistymistä tukevia toimijoita/pavleluita: mm. Ohjaamo (alle 30-vuotiaille), Vauhdittamo (aikuisille), nuorille suunnattuja työpajoja.
  • korkea nuorisotyöttömyyden taso selittyy erityisesti matalalla koulutustasolla ja työttömien nuorten muutolla.
  • ominaista kaupungille on korkea ja kauan jatkunut pitkäaikaistyöttömyyden taso, rakennetyöttömyys ja Suomen pisimmät työttömyysjaksot.

Lähde: Kuntaliitto