Siirry pääsisältöön

Samanarvoinen kohtaaminen työllistämispalvelun pohjana

Seinäjoella aineistonkeruu toteutettiin yhteistyössä Buusti ry:n kanssa. Työpaja pidettiin marraskuun alussa, ja siihen osallistui kolmen kokemusasiantuntijan lisäksi alueen työllistämisestä vastaavia toimijoita.

Työpajassa kiteytettiin, että työllistämisyksikön palvelussa pitäisi tuntua turvalliselta olla. Työllistämisen edellytyksenä on, että viranomaistoiminta toimii, eikä ketään pakoteta mihinkään palveluun sen takia, että palvelussa on paikkoja vapaana. Ohjauksen puolelta nostettiin esiin se, että ohjaajan pitää kuunnella ja miettiä yhden ihmisen tarinaa kerrallaan. Työnhakijan puolelta korostui rohkeus tarttua mahdollisuuksiin, kun niitä tulee eteen. Lisäksi haasteeksi nähtiin palvelujärjestelmän monimutkaisuus ja se, kuinka voi tietää, mitä palvelua tarvitsee.

Useammassa tarinassa nousi esiin kavereiden merkitys uuden suunnan hakemisessa. Kavereilta saa ideoita ja ehdotuksia mihin kannattaisi hakea. Vertaiskokemuksen nähtiin olevan uskottavampaa kuin asiantuntijoiden ohjaus. Siitä puuttuu valta-asema. Samalla tasolla tapahtuva arvostava kohtaaminen nousi esille useissa keskusteluissa Seinäjoella.

Teksti: Anne Kallio
Kuva: Lassi Takala

 

Taustaa Seinäjoen työllisyydestä

  • väkiluku 63 288 (2018), alle 15 vuotiaiden osuus väestöstä 17,5 %, 15-64-vuotiaiden osuus 63,1 %, yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä 19,4 %
  • alueen vahvuus ja perinne yrittäjyydessä (suuria työllistäjiä esim. elintarvike- ja terästeollisuus), 2010-luvulla työllisyys ollut muun maan keskiarvoa parempi
  • työllistymistä tukevia toimjoita: TYP, Aimo (monialainen työllisyyspalvelu työmarkkinatuen saajille), Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelut, Kaks’Kättä-nuorisotyöpaja
  • työttömyysaste 9,5 %, työllisyysaste 73,0 % (2017)
  • työllisyyden hoitoon käytetyt kustannukset 317 000€ (2017)
  • nuorisotyöttömen osuus 17,9 % (2016), määrä lisääntyi 53 % välillä 2011-2016, kääntynyt sittemmin laskuun
  • pitkäaikaistyöttömiä oli 2016 työttömistä 23,6 %, Suomen alhaisin pitkäaikaistyöttömien osuus
  • nykyisiä ja tulevia työllistäjiä mm. teknologia- ja elintarviketeollisuudessa, tapahtumien järjestämisessä ja matkailussa.

Lähde: Kuntaliitto