Siirry pääsisältöön

Tietosuojaseloste

Uutiskirje

 

1. Rekisteripitäjä

Vates‐säätiö sr, PL 40, 00621 Helsinki
Käyntiosoite: Oltermannintie 8, Helsinki

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Viestintävastaava Kati Savela-Vilmari, Vates‐säätiön viestintä
Puhelin 044 587 9568
Sähköpostiosoite: kati.savela-vilmari@vates.fi

3. Rekisterin nimi

Vates‐säätiön sähköisten uutiskirjeiden jakelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sähköisen uutiskirjeen ja muiden asiakas‐ ja koulutustiedotteiden lähettäminen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Vates‐säätiön suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen ja sähköpostiosoitteen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääasiassa säätiön nettisivuilla olevan sähköisen tilauslomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin.

7.1.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

8.1.Tietojen säilytysaika

A.Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei muodostu manuaalista aineistoa.

B.Sähköinen aineisto
Rekisteri säilytetään järjestelmän ylläpitäjän Liana Technoligies Oy:n palvelimella (www.postiviidakko.fi), joka on sijoitettu valvottuun ja suojattuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoja voivat käsitellä ainoastaan rekisterinpitäjä ja Postiviidakko‐palvelun pääkäyttäjä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.Tiedot poistetaan, kun asiakas on perunut uutiskirjeen tilauksen. Peruutuksen jälkeen asiakkaan tietoja ei ole uutiskirjeen jakelurekisterissä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

10.Tietoja käsittelevät tahot

Vates‐säätiön viestinnän henkilöstö ja LiansTechnologies Oy palvelun ylläpitäjänä. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.

Helsinki 9.5.2018 / 6.9.2020 / 21.10.2021 / 3.11.2022