Siirry pääsisältöön

Tutkimustietoa

 "Aineiston tuottamista parhaiden käytäntöjen levittämiseksi."

Vates-säätiö on tutkinut muun muassa kuntien työllistämispalveluita, vähimmäistyökyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkua ja työnantajien kustannuksia vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamisessa.

Verkkosivuille on koottu sekä Vates-säätiön että muiden tutkimuksia, tilastoja ja julkaisuja vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisestä.

Mielipiteisiin ja alan kehittämiseen liittyvän selvitystyön kohdeyksiköitä ovat osatyökykyisten työllistämisen parissa toimivat tahot. Työllistymismenetelmiin ja erityistyöllistämisen yksiköihin liittyvä kehittämistyö on parhaiden käytäntöjen levittämistä ja palveluiden laadunhallintaan liittyvän aineiston tuottamista.


 
Esimerkkejä Vatesin tutkimuksista

Kuntien työllistämispalvelut - elinvoiman vahvistamista vai sosiaalipalvelua? (2020)

Työllisyydenhoidossa on otettava huomioon sosiaalipalvelunäkökulma sekä elinvoiman näkökulma. Mihin suuntaan kunnan palveluja on vietävä, jotta pystytään hoitamaan työllisyyttä tuloksellisesti myös tulevaisuudessa?

Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimuksessa selvitettiin, mitä työllisyydenhoidon elementtejä kuntiin jää siinä tilanteessa, jos sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään kuntien vastuulta pois. 

Tutkimusjulkaisu: Kuntien työllistämispalvelut: elinvoiman vahvistamista vai sosiaalipalvelua? (avautuu uuteen välilehteen)

Työnantajan kustannukset vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamisesta (2013)

Työnantajille on tarjolla erilaisia tukia vammaisen palkkaamiseen: korkein korotettu palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki, työhönvalmennus, jne. Työnantajan kustannukset vammaisen palkkaamisesta jäävätkin ensimmäisenä (rekrytointi)vuonna 60 prosenttia ja yli matalammiksi kuin vaihtoehtoisen palkkatuetun rekrytoinnin aina 1 500 euron kuukausipalkkoihin asti.
Lisäksi työhönvalmentajan osaaminen ja tuki pienentävät rekrytoinnin riskejä.

Muistio: Työnantajan kustannukset vammaisen ja osatyökykyisen palkkaamisesta (avautuu uuteen välilehteen)