Siirry pääsisältöön

Green Care ja luontopainotteiset menetelmät työhönvalmennuksessa ja viestinnässä

29.11.2021

Tiina Jäppisen luontokuva, joki, koivu, Lapin maisema.

Vuoden viimeinen työhönvalmennuksen teemapäivä 25.11.2021 pureutui Green Care ja luontopainotteisiin menetelmiin sekä työhönvalmennuksen arjessa että viestinnässä. Päivässä jaettiin tietoa ja työstettiin omaa työtapaa, viestejä ja kuultiin tarinallistamisesta, miten kyseisestä menetelmästä voi viestiä valmennuspalveluna. Teemapäivä keräsi liki 60 valmennus- ja ohjausalan osaajaa yhteen.

Tietoa ja käytännön vinkkejä

Green Care -käsitteenä on varsin laaja kokonaisuus.

- Se on sateenvarjokäsite, joka kokoaa alleen varsin moninaiset tavat toteuttaa hyödyntää luontoa tavoitteellisesti ihmisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Se on luonnon hyödyntämistä asiakaskokemukseen ohjatusti ja vastuullisesti. Laadukas Green Care -toiminta sisältää kolme peruselementtiä: luonto tai luontoperustaisuus, kokemuksellisuus ja osallisuus. Lisäksi siinä toteutuu kolme perusedellytystä: tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus, kiteytti Minna Malin Sininauhaliitosta aamupäivän puheenvuorossaan.

Luontoa voi hyödyntää monin tavoin. Usein toiminta tapahtuu luonnossa, mutta on myös mahdollista tuoda luonnonelementtejä tai luontokuvia sisätiloihin ja hyödyntää näin kokemuksellista hyötyä luonnosta.

- Ammatillisuus ja osaaminen on keskeinen tekijä Green Care -toiminnassa. Ammattilaisella on vastuu ohjatusta luonnon hyödyntämisestä valmennuksessa ja siihen liittyy kiinteästi sitoutuminen ammattialan mm. lainsäädäntöön ja eettisiin ohjeisiin. Green Care -toiminta on vastuullisesti tuotettua palvelua ja sitoutuminen ohjeisiin ja lainsäädäntöön nostavat menetelmän arvostamista. Menetelmälle voi hakea myös laatumerkit, joita hallinnoi valtakunnallinen yhdistys, Green Care Finland ry, kokosi Malin laajaa kokonaisuutta yhteen.

Hyödyt työhönvalmennuksessa

Aamun toinen tietopuolinen puheenvuoro avasi Green Care ja luontoperustaisten menetelmien hyötyjä ja käytännön sovelluksia työhönvalmennuksessa. Puheenvuoron pitivät Luonnollisesti valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi soosiaalista kuntoutusta -hankkeen (ESR 2019–2021) projektipäällikkö Auli Posio ja kuntoutusohjaaja Viivi Törmänen. He ovat hankkeessaan kehittäneet Luonnollisesti -valmennusmallia osana sosiaalista kuntoutusta Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Rovaniemen alueella. Tietoisuutta mallista he ovat kasvattaneet hankkeen aikana myös laajalle ammattilaisten verkostolle.

-  Ei ole sellaista työtehtävää, mihin luonto ei toisi lisäarvoa, kuvasi Viivi Törmänen puheenvuorossaan omaa suhtautumistaan luontopainotteisiin menetelmiin ja jatkoi:

- Ammattilaiselle työn taustalla on tärkeää työstää oma luontosuhde, josta käsin työtä tekee, ja myös kertoa tämä asiakkailleen. Luontosuhde myös muuttuu koko ajan.

Luontopainotteisista menetelmistä hyötyy varsin laaja kohderyhmä. Esimerkiksi autismin kirjon henkilöt voivat rohkaistua ja aistiyliherkät voivat rauhoittua luonnon tai eläinten seurassa. Valmennusmenetelmänä Green Care tuo tämän päivän hybiridimalleihin mahdollisuuden kasvokkain tapaamisille ulkona ja tukee siten osaltaan tasavertaisen sekä luottamuksellisen ohjaussuhteen rakentamista.

Ryhmätyöstöstä tukea omaan työhön

Tietopohjaisten alustusten jälkeen jakaannuimme kahteen ryhmään, joissa työstettiin Green Care -menetelmää kahdesta näkökulmasta: miten hyödynnän Green Care ja luontopainotteisia menetelmiä työhönvalmennuksessa ja miten tarinallistaminen tukee Green Care –toiminnan kehittämistä ja markkinointia.

Ryhmätyöstössä näkyi jälleen, miten aamun alustusten anti rikastui ryhmissä sekä osallistujat innostuivat pohtimaan, miten menetelmää voisi hyödyntää omassa työssään. Pienin askelin ja varsin edullisesti pääsee helposti alkuun. Ideoina tuli mm. luontokuvien ja viherkasvien hankkiminen omaan työhuoneeseen, valmennuksen eri toteuttamispaikat luonnossa ja vinkkejä jopa toimistokoiran hankkimisesta jaettiin.

Tarinallistaminen

Piirroskuva kiemurteleva metsäpolku.

Alkumaa Oy:n toimitusjohtaja Niina Merivirta kertoi, miten Green Care –toiminnan tarinallistamista on tehty heidän maatilallaan ja mitä hyötyä siitä on ollut. Merivirta on paitsi maatalon emäntä myös lasten- ja nuorten erityisohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja sekä Green Care –ohjaaja. Tarinallistamisen jälkeen luontolähtöisten palveluiden osuus on kasvanut maatilan tuloista.

- Tarinallistamisella olen kehittänyt yrityksen toimintaa ja palveluita. Tarinaidentiteetti tiivistää yrityksen olemassaolon tarinan muotoon ja tiivistää olennaisen näkyväksi avainsanojen avulla, kertoi Merivirta.

Hän toteutti tarinalähtöistä palvelumuotoilua Tarinakone Oy:n Anne Kalliomäen kanssa.

- Teimme tarinalähtöistä palvelumuotoilu, missä tuotettiin elämyksellinen juoni yrityksen palveluihin. Palvelusta tuli erottuva ja sitä on vaikea kopioida, kertoi Merivirta. Hän myös sanoi, ettei tiedä muita Salon seudulla, jotka tarjoaisivat samanlaisia luontolähtöisiä palveluja, kuin he.

Työhönvalmentajan tarina?

Viestintäryhmä pohti lopuksi, millaisia tarinaelementtejä työhönvalmentajan työstä voisi löytyä. Ryhmässä ehdotettiin mm. lempeää Lapin koiraa, joka on huolehtivainen ja katsoo perään, että joukko pysyy kasassa. Mainittiin myös kameleontti, joka on muuntautumiskykyinen, osaa toimia ja maastoutua. Suurisilmäisenä se tarkkailee ympäristöään ja havaitsee nopeasti vaikkapa avoimen piilotyöpaikat. Työhönvalmennusta verrattiin myös buffettipöytään, josta on tarjolla jokaiselle jotain.

Päivä oli monipuolinen ja kokemukseltaan antoisa. Päivän menti-kyseli keräsi osallistujien ajatuksia päivästä. Teemapäivä toteutettiin yhteistyössä Vates-säätiön viestintäverkoston ja Luonnollisesti-valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta -hankkeen (ESR 2019-2021) kanssa.

Kuvassa kädet, jotka pitelevät tainta, erivärisiä sanoja - ideoita, innostusta, tarinat jne.

Työhönvalmennuksen teemapäivät jatkuvat ensi vuonna. Onko sinulla toive teemasta tai halukkuutta järjestää teemapäivä yhteistyössä Vates-säätiön kanssa? Ota yhteyttä anne.korhonen(at)vates.fi.

Lisätietoa: (linkit aukeavat uuteen välilehteen)

Alkumaa Oy:n esittelyvideo

Tarinakoneen haastattelu Alkumaan tarinallistamisesta

Tarinakone Oy

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!

 


Yhteystiedot

Mari Bergman
Erityisasiantuntija, tuettu työllistyminen
puh. 044 787 7022
mari.bergman(at)vates.fi

Liity kehittämisryhmään

Työpaikkakävelyn kautta hommiin

NETTA – Erityistä tukea tarvitsevan nuoren työllisyyden ja osaamisen tuki -hanke päättyi kesäkuussa 2023. Hankkeessa kehitettiin toimintamallia, jossa työnhakijan vahvuudet ja osaaminen saadaan kohtaamaan työnantajien rekrytointitarpeet. Hankkeessa keskityttiin erityistä tukea tarvitsevien nuorten työnhakuun ja heidän palkkauksestaan kiinnostuneiden työnantajien auttamiseen.

Hankkeen yritysyhteistyökumppani Scania Oy:llä on erityisen hyvä kokemus onnistuneesta työn muotoilusta ja tuetun työllistämisen prosessista hankkeen puitteissa.

Lue hankkeesta ja Scanian kokemuksesta

Valtakunnallista toimijaa tarvitaan, tiedon ja verkostoitumisen tarve on suuri

Musta kysymysmerkki keltaisessa post-it lapussa, joka roikuu pyykkipohjalla sinisten ja oranssien post-it lappujen kanssa narulla.Vates-säätiö toteutti kyselyn koordinoimalleen Työhönvalmennuksen kehittämisryhmälle huhti-toukokuussa 2021.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Tapahtumien tallenteet

""

Vates-säätiön tapahtumien tallenteet ovat katsottavissa Vatesin YouTube-kanavalta. Tallenteen on tekstitetty.

Vatesin tilaisuuksien tallenteet - YouTube (avautuu uuteen välilehteen)


Ihmisiä seminaarissa auditoriossa.

Artikkeleita työhönvalmennuksesta

Elämänlaatua ruuasta -toimintamallia pilotoitiin. Ruokakompassi ja toimintapankki saivat erityistä kiitosta.

Elämänlaatua ruuasta -hankkeen (ELR) toimintamallia ohjaustyössä testattiin loka-joulukuussa 2022. Työvalmentaja Marja Mikkonen Hollolan työpajalta ja ohjaaja Anna Jokela Suvimäen Klubitalolta uskovat, että uutta toimintamallia käytetään soveltaen myös jatkossa.

Yritysnäkökulmaa tuettuun työllistämiseen

Jani Siivola on liiketoiminnan asiantuntija Reddo Partnersissa Rovaniemellä. Yritys tekee mm. rekrytointikonsultointia. Nyt Siivola on oppinut itse ja jakanut yrittäjille tietoa osatyökykyisten henkilöiden työllistämisestä hankkeessa Eduro-säätiön kanssa.