"Hyviä käytäntöjä ja uusia ideoita omaan työhön."

Tule mukaan!

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä on Vates-säätiön koordinoima, vapaamuotoinen työhönvalmennustyötä tekevien ammattilaisten verkosto. Ryhmä on valtakunnallinen ja siihen kuuluu tällä hetkellä  jäseniä ympäri Suomea. Oletko kiinnostunut työhönvalmennuksen käytäntöjen kehittämisestä ja jakamisesta? Tule mukaan!

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toiminnan tarkoituksena on tukea

  • työhönvalmennuksen menetelmällistä kehittämistä ja yhdenmukaisuutta
  • työhönvalmentajien ammatillista kasvua ja yhteenkuuluvuutta sekä
  • tuottaa valtakunnallisesti yhteisesti ymmärrettyjä ja jaettuja hyviä käytäntöjä

Kehittämisryhmä kokoontuu tarpeen ja toiveiden mukaan työhönvalmennuksen teemapäiviin, joissa on yhdistetty sekä tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista että verkostoitumista. Teemapäivät ovat omakustanteisia. Niiden tavoitteena on, että ryhmän jäsenet saavat ajankohtaista tietoa alalta, vertaistukea ja kehittävät yhdessä alan toimintaa.

Kehittämisryhmän vetovastuu on Vates-säätiöllä, joka huolehtii ryhmän jäsenten vuoropuhelun aktivoimisesta ja ylläpitämisestä sekä ryhmän tuotosten tiedottamisesta ulospäin. Kehittämisryhmälle tehdään myös kyselyitä, joilla kartoitetaan ryhmän jäsenten toiveita ja tarpeita työhönvalmennuksen kehittämisen ja vaikuttamisen painopisteistä.

Kehittämisryhmän toiminnan tueksi on koottu 12 henkilön ydinryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Ydinryhmän tavoitteena on tuetun työn ja työhönvalmennuksen pitkälinjaisempi kehittämis- ja vaikuttamistyö. Ydinryhmä toimii myös Vatesin kehittämiskoordinaattorin tukena ryhmän kehittämisessä ja koordinoinnissa. 

Tulevia tapahtumia

Työhönvalmennuksen Teemapäivät ovat Vates-säätiön koordinoiman Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toimintaa. Kehittämisryhmä kokoontuu Työhönvalmennuksen teemapäiviin, joissa on yhdistetty sekä tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista että verkostoitumista. Teemapäivät ovat omakustanteisia. Niiden tavoitteena on, että ryhmän jäsenet saavat ajankohtaista tietoa alalta, vertaistukea ja kehittävät yhdessä alan toimintaa.


 

Työhönvalmennuksen teemapäivä 16.1.2019,
Pirkanmaan alueellisen verkoston tapaaminen

Askeleita työelämään -verkostosta tukea

Aika: ke 16.1.2019, klo 9-12
Paikka: Tampere (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Kenelle:
Pirkanmaan alueen ohjaus- ja valmennustyön ammattilaisille, jotka tekevät työtä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa

Tavoite:
Kerätä yhteen valmennus- ja ohjaustyötä tekevien verkosto ja aktivoida Pirkanmaan alueen verkoston toimintaa. Työstää yhdessä alueellisen verkoston toimintatapaa ja tavoitetta sekä saada ajankohtaista tietoa, ideoita ja välineitä omaan ohjaustyöhön

Hinta: Maksuton , sisältää kahvitarjoilun

Ilmoittautuminen: ilmoittautumiset viimeistään 8.1.2019 alla olevasta linkistä

http://bit.ly/työhönvalmentajat160119

Ilmoittautuminen sisältää myös kyselyn, jossa kartoitetaan verkostotapaamisen tulijoiden organisaatio, kohderyhmä ja toiveita yhteiselle verkostolle.

Lisätietoa:
Anne Korhonen, p. 045- 676 5473, anne.korhonen(at)vates.fi ja
Sanna Annala, p. 050 3030 748, sanna.annala(at)tampere.fi

Teemapäivä toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) kanssa.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan


 

Tutustu aikaisempiin tapahtumiin


Yhteyshenkilö:

Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
045 676 5473

Liity kehittämisryhmään


Aikaisemmat tapahtumat


Kuva: Christian Julin

Artikkeleita

Työelämäosaajia uudistuneella tutkinnolla

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto on uudistunut elokuun alusta. Uusi tutkinnon nimi on kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, jonka yksi osaamisala on työvalmennus.

Avotyötoiminnasta palkkatyöhön

Joensuussa kehitysvammaisia henkilöitä on totuttu näkemään avotyötoiminnassa alueen yrityksissä ja esimerkiksi kaupungin päiväkodeissa. Asenteet työnantajilla ovat silti tiukassa, jos avotyö pitäisi muuttaa työsuhteeksi ja maksaa palkkaa.

Työhönvalmennusta viittomakielellä

Tuetun työllistymisen palvelu edistää yhdenvertaisuutta, koska siinä tukea tarvitsevalle henkilölle etsitään tavallista työpaikkaa, tasa-arvoisella palkalla ja tarkoituksenmukaisella tuella. Menetelmä on edistänyt erityisesti vammaisten henkilöiden osallisuutta ja oikeutta työelämään.