Syrjintatieto.fi-sivusto avattu

Oikeusministeriö on avannut 12.12.2017 syrjintatieto.fi -verkkosivuston, jonne kootaan ajantasaista tutkimus- ja tilastotietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa on kehitetty jo pidemmän aikaa syrjinnän seurantaa. On tärkeää, että myös vammaisuuteen tai sairauteen liittyvä syrjintä ilmoitettaisiin poikkeuksetta viranomaisille.

Syrjintatieto.fi-sivustolle

Lue tästä myös kooste Yhdenvertaisuus työelämässä -seminaarista, jossa käsiteltiin myös syrjintää työelämässä.

Kuva: Vatesin kuvapankki/Jenny Salo

Kyvyt käyttöön -lehti nro 2/2017 on ilmestynyt


Lehdessä kerrotaan mm. aivoinfarktin, Touretten oireyhtymän ja sisäilmasta sairastumisen vaikutuksista työhön. Annika Olo kertoo kesätyöstään A-Insinööreissä ja Aleksi puolestaan työllistymisestään FOKUS-hankkeen kautta. 

Katso myös video Jonna Kuusistosta, joka on saanut monipuolista tukea elämäänsä PARTY-hankkeesta.

Linkki Kyvyt käyttöön -lehden sivulle 

Työpaikoilla tulisi rohkaista kertomaan mielenterveysongelmista

Mielenterveyden ongelmista ei herkästi kerrota työpaikalla, sillä leimautumisen pelko on tänäkin päivänä suuri. Työnantajista noin 50 % uskoo, että kertominen voi johtaa työpaikan tai aseman menettämiseen. Psyykkistä kuormitusta on kartoitettu ja kuormitustekijöitä vähennetty tai poistettu noin kahdella työpaikalla kolmesta. Kuntoutujat pitävät tärkeänä, että ammattilaisten lisäksi työtovereiden olisi hyvä olla mukana kuntoutumisprosessissa. Nämä asiat käyvät ilmi Mielenterveysbarometristä, joka julkaisiin marraskuussa. Barometrin tekijät ovat Mielenterveyden keskusliitto ja STM. 

Lue uutinen barometrin tuloksista

Johtajan blogi

Tulevaisuusselonteko työn murroksesta antaa runsaasti ajattelemisen aiheita osatyökykyisten työllistämisen uusiksi mahdollisuuksiksi, kirjoittaa Jaana Pakarinen.

lue jaanan blogiteksti

Epilepsia ja työturvallisuus

Yrityksen toiminnan suunnitteluvaiheessa tulee huomioida turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten esim. työympäristön ja -tilojen, työmenetelmien, työvälineiden ja aineiden turvallisuus. Teppo Rautjärvi kirjoittaa neuvontatapauksesta, jossa työturvallisuudesta tiedusteli epilepsiaa sairastava henkilö.

Lue TEPON neuvontatapaus

Miten luodaan luottamuksen verkosto?

KeKo-hankkeen tapaamissa on noussut esille, voisimmeko me järjestötoimijoina vahvistaa sekä omaa että muiden toimijoiden osaamista. Jakamalla omista kokemuksistaan ja oivalluksistaan voi syntyä jotain uutta. Jakamiseen tarvitaan kuitenkin luottamusta, kirjoittaa Mari Toivonen blogissa. 

Lue marin blogikirjoitus

12.12.2017

Oikeusministeriö on avannut tänään 12.12.2017 syrjintatieto.fi -verkkosivuston, jonne kootaan ajantasaista tutkimus- ja tilastotietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. On tärkeää, että tuolta sivustolta löytyvät myös työelämässä tapahtuva vammaisuuteen tai terveydentilaan liittyvä syrjintä.

Oikeusministeriön syrjintatieto.fi avattu tänään - mukana myös vammaisuuteen liittyvää syrjintätietoa

01.12.2017

Aspa-säätiö ja Ylöjärven kaupunki ovat yhteistyökumppaneita Osallisuutta osuuskunnista -ESR hankkeessa. Siinä on kehitetty osatyökykyisten ihmisten työelämäosallisuutta valmentamalla osallistujia perustamaan työosuuskunta ja käynnistämään toiminta. Hankkeen tuloksena Ylöjärvellä on käynnistynyt 2016 Osuuskunta Taidokkaat. Osuuskunnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen kuntoutumista, työtä ja hyvinvointia. Hanke toimii Ylöjärvellä 2015-2017.

Ylöjärvi tukenut työosuuskunta Taidokkaan perustamista

Osallistu

KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohankkeen tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.  lue lisää

Tiedolla vaikuttaminen -hanke toimittaa ja levittää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistäviä tietosisältöjä, ja edistää siten heidän työpaikan löytämistään. Lue lisää  

PARTY - parempaa työ- ja toimintakykyä - hankekokonaisuudessa vakiinnutetaan ja jatkokehitetään valtakunnallisesti työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Lue lisää


 

Verkostotoiminta

Kyvyt Käyttöön -verkosto on valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden työllistymisestä kiinnostuneet toimijat. Vates-säätiön verkostotoimintaan kuuluvat myös kohdennetut keskustelu- ja tiedonvaihtoryhmät sekä verkostotoiminnan kehittämistyötä tekevät ryhmät.

Jäsenyys verkostossa on maksutonta.

Lue lisääTyöllistämistietoa kootusti

Tietoa osatyökykyisten palkkaamisesta ja palkkaamisen tuista. Lue lisää

Tietoa työpaikan hakijalle. Lue lisää.

Tietoa osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan työllistämisestä työllistämisen ammattilaisille. Lue lisää