Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön esitteitä ja muita julkaisuja

Esitteiden pdf-versiot avautuvat uuteen välilehteen. Painettuja esitteitä voit tilata alla olevasta linkistä.

Tilaa Vatesin esitteitä

Uusimmat julkaisut

Järjestöjen muuttava rooli työllisyydenhoidossa -työpaperi

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeen loppuraportti

""Vates-säätiön Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeen (2021-2023) tavoitteina oli, että kokeiluihin osallistuvat alueet tunnistavat järjestöjen lisäarvon työllisyyden edistämisessä ja hyödyntävät järjestöjen osaamista ja asiantuntemusta tekemällä aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Kyseessä on aika, jolloin työllisyyttä tukevaan palvelujärjestelmään on tehty historiallisia muutoksia. Vielä hanketta haettaessa ei tiedossa ollut, että useita hallituskausia kestänyt yritys sosiaali- ja terveyspalvelujen laajamittaiseksi uudistamiseksi saataisiin tältä erää päätökseen. Hankkeen aikana hyväksyttiin lisäksi päätös siitä, että työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kokeilujen jälkeen pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle. Suurien rakennemuutosten lisäksi työllisyyspalveluja muokkasivat muun muassa pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käyttöönotto sekä palkkatukiuudistus.

Astma ja työ - kannusta - tue - tiedosta


Nuori punatukkainen naine, jolla silmälasit ja oranssi villatakki ja vihreä kukkakuviollinen pusero käyttää astmapiippua.Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, johon kuuluu keuhkoputkien lisääntynyt supistumisherkkyys ja keuhkoputkiston limakalvotulehdus. Tavallisimpia astman oireita ovat limaneritys, yskä, hengityksen vinkuminen ja hengenahdistus. Työikäisistä noin 10 prosenttia sairastaa astmaa.

Tietyissä työtehtävissä on todettu lisääntynyt astman kehittymisen riski. Suomessa korvataan ammattitautina 50–100 astmaa vuodessa. Yli puolet niistä kehittyy herkistymisen kautta ja noin 10–20 prosenttia hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävien aineiden aiheuttamana.

Esite on tehty yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa.
Esitteen voi tulostaa myös Allergia-, iho- ja astmaliiton sivuilta.

Esitettä voi tilata painettuna Vates-säätiöstä.

Onnistunut perehdytys -opas

Onnistunut perehdytys -oppaan kansi, jossa henkilö ulkona, keltainen huomioliivi ja lippis. Alareunassa vihreällä taustalla Vatesin logo.

Onnistunut perehdytys - Osatyökykyinen osaksi työvoimaa -opas on laadittu, jotta osatyökykyisen henkilön perehdytys olisi mahdollisimman toimiva. Oppaan aiheita ovat: tieto yksilöllisestä tuen tarpeesta, perehdytyskäytännöt ja ohjeet, työhönvalmentajan rooli ja kommunikoinnin sujuvuus. 

Vates on tehnyt esitteen yhteistyössä Vantaan tilapalvelukeskus Vantin, Ammattiopisto Liven sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa.

Esitettä voi tilata painettuna Vates-säätiöstä.

 

Kolmas sektori ja kunnan työllisyyspalvelut. Yhteistyön muuttuva suunta

Tekijä: Ruut Uurtimo

Julkaisun kansi, jossa henkilö tähyää kiikarilla kaukaisuuteen vuoren huipulta, taustalla auringonlasku. Otsikko: kolmas sektori ja kunnan työllisyyspalvelut. Yhteistyön muuttuva suunta. Julkaisu perustuu Ruut Uurtimon pro gradu -tutkielmaan, jonka hän teki Tampereen yliopistoon. Julkaisun tarkoituksena on tarjota ajankohtaista tietoa siitä, millaiseen suuntaan yhteistyö kuntien ja järjestöjen välillä on menossa.

Tavoitteena on antaa evästystä siihen, miten kolmannen sektorin osaamista voidaan saada käyttöön tulevilla kuntapohjaisilla työllisyysalueilla.

Voit tilata painetun julkaisun esitetilauslomakkeella.


Työhönvalmentajan muistilista (pdf)  

Esitteen kansikuvaTyöhönvalmentajan muistilista on 6-sivuinen pieni haitarimallinen esite. Se on laadittu työkaluksi työhönvalmennukseen ja avuksi asiakkaan palveluohjaukseen.

Muistilistaan on koottu etuuksia ja palveluita, jotka on hyvä ottaa huomioon työhönvalmennuksessa. Muistilistasta löytyvät myös asiakkaan arkeen ja toimeentuloon liittyviä asioita, joilla voi olla vaikutusta työhönvalmennusprosessin etenemisessä.

Muistilistaa voi tilata painettuna Vates-säätiöstä.


 

Välityömarkkinat - kykyä - taitoa - työtä (pdf) 

Sininen pohja, jossa symboleita ja neljä valokuvaa ihmisisät työn ääressä.Välityömarkkinatoimijat auttavat vaikeasti työllistyviä henkilöitä parantamaan työmarkkina-asemaansa. Tavoitteena on löytää jokaiselle yksilöllinen polku avoimille työmarkkinoille. Esitteessä on kuvattu erilaisia työllistämisen tai työssä pysymisen tukia sekä kerrottu onnistuneista työllistymisistä.

Esite on tehty yhteistyössä Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa. Esitettä voi tilata painettuna Vates-säätiöstä.

Esite työnantajille

Työnantajaesitteen kansi, musta pohja, tekstiä ja kuvituskuvia.Vates-säätiön työnantajille suunnattuun esitteeseen on koottu tietoa mm. monimuotoisesta rekrytoinnista, taloudellisesta ja henkilökohtaisesta tuesta ja työhönvalmennuksesta. Lisäksi kerrotaan, mistä työnantaja saa tukea rekrytointiin, linkki Vatesin sivuilla olevien työllistymistä edistävien järjestöjen yhteystietoihin sekä monimuotoisen työympäristön check-lista.

Saatavilla toistaiseksi vain pdf:nä.

Lataa esite työnantajille tästä pdf-muodossa


Työllisyydenhoidon trendikortit

Työliisyydenhoidon trendikortit -kansi, rubikinkuutio sinisenkirjavalla pohjalla. Vatesin logo.Vatesin KeKo-hankkeessa (2017-2020) toteutettiin Työllisyydenhoidon trendikortit, joita on tarkoitus käyttää yhteiseen pohdintaan. Mitä esimerkiksi työn murros tarkoittaa oman työn kannalta?

Pohdintatehtävien avulla voitte löytää esim. omalle alueellenne työllisyydenhoidon tulevaisuuden palvelun, ratkaisun tai toimintatavan, joka voisi parantaa työllisyydenhoitoa ja siten edistää työllisyyttä.

Kortteja voi tilata, tilausmäärä max 10 pakkaa/organisaatio. Suuremmista määristä voidaan sopia erikseen.


 

Yhteistyö alkuun -kortit

Yhteistyö alkuun -kortin kuva.Lisävinkkiä yhteistyön aloittamiseen työllisyystoimijoiden välillä saat Yhteistyö alkuun -kortista, jotka on tehty osana Vatesin KeKo-hanketta (2017 - 2019). Korteissa annetaan vinkkiä, miten saada yhteistyö alkuun ja mitä kannattaa tuoda esille järjestöjen vahvuuksista ja kompastuskivistä, jotka kannattaa huomioida jo yhteistyön alussa.

Lataa Yhteistyö alkuun -kortit (pdf)

Yhteistyö alkuun -kortteja voi tilata painettuna Vates-säätiöstä.


Työllisyydenhoito elinvoimatekijänä kunnassa

Esitteen kansi, jossa kolme hahmoa ja esitteen nimi.Panostamalla työllisyyspalveluihin kunnat lisäävät kunnallisverotuloja, saavuttavat säästöjä työmarkkinatuen kuntaosuudessa sekä vähentävät maksupainetta toimeentulotuessa sekä sosiaali- ja terveysmenoissa. Esitteen tavoitteena on nostaa keskustelua päätöksenteossa ja tarjota konkreettisia askeleita etenemisen tueksi. Käytännön esimerkit kertovat eri kuntien konkreettisista malleista nähdä työllisyydenhoito elinvoiman näkökulmasta. 

Esitteen on kustantanut Kuntaliitto ja se ilmestyy Vates-säätiön esitesarjassa. Esitettä voi tilata painettuna Vates-säätiöstä.

Työllisyydenhoito elinvoimatekijänä kunnassa -esite (pdf)


 

Vamma/sairaus ja työ -esitesarja

 

Aivoverenkiertohäiriö (AVH) ja työ - ymmärrä - mukauta - tue

Aivoverenkiertohäiriöt (aivoinfarktit ja aivoverenvuodot) ovat yleinen sairausryhmä. Suomessa niihin sairastuu vuosittain noin 25 000 henkilöä. Sairastuneista noin neljännes on työikäisiä ja heistä noin puolet palaa takaisin työelämään. Monet AVH:n jälkioireista eivät näy ulospäin ja siksi niitä voi olla vaikea ymmärtää työyhteisössä.Työhön paluu voi kuitenkin onnistua mainiosti, mikäli työtä mukautetaan sairastaneen työkykyyn ja voimavaroihin sopivaksi.

Esite on tehty yhteistyössä Aivoliiton kanssa. Esitettä voi tilata Vates-säätiöltä esitetilauslomakkeella tai Aivoliitosta.

Aivovamma ja työ - ymmärrä - tuo - räätälöi (pdf)

Vaaleahiuksisen nuoren naisen kasvot, silmät kiinni, miettivän näköisenä, vaalean sininen tausta, Aivoliiton logopuu.Vaaleahiuksisen nuoren naisen kasvot, silmät kiinni, miettivän näköisenä, vaalean sininen tausta, Aivoliiton logopuu. Aivovamma on tapaturman aiheuttama aivotoiminnan häiriö tai aivokudoksen vaurio. Aivovammoja syntyy putoamisten ja kaatumisen seurauksena, liikenneonnettomuuksissa, pahoinpitelyissä ja urheilussa. Lievistä aivovammoista toivutaan usein oireettomaksi viikkojen tai kuukausien kuluessa, mutta mitä vakavammasta vammasta on kyse, sitä todennäköisimmin siitä jää pysyviä oireita. Aivovamma ei ole älyvamma, joten aivovammautunut voi onnistua työhön paluussa mainiosti, kunhan työtunnit ja -tehtävät sekä työskentelypaikka räätälöidään yksilöllisesti oirekuvan mukaan.

Esite on tehty yhteistyössä Aivovammaliiton kanssa.
Esitettä voi tilata painettuna Vates-säätiöstä ja Aivovammaliitosta.

MS-tauti ja työ (pdf)

Kukkivia sinivuokkoja.Sopiva työ MS-tautia sairastavalle riippuu toimintakyvystä. Työn mielekkyys, motivaatio ja hyvä työilmapiiri ovat merkityksellisiä.  Sairastunut voi olla jo lähtökohtaisesti sopivassa työssä, mutta pieniä muutoksia saatetaan joutua tekemään.

Esitteessä käydään läpi työssä jaksamisen ja rekrytoinnin tukimuotoja. Lisäksi kerrotaan kolme työllistymistarinaa.

Esite on tehty yhteistyössä Neuroliitto ry:n kanssa.
Esitettä voi tilata Vatesin esitetilauslomakkeella tai Neuroliiton verkkokaupasta.

Autismikirjo ja työ (pdf)

Dominopalikoita, kahvikuppi ja kasvi.Autismikirjon ihmisillä on paljon vahvuuksia, joista on työelämässä hyötyä. Monilla heistä on hyvä keskittymiskyky ja kyky kiinnittää huomio olennaiseen, huomata virheitä sekä ratkaista monimutkaisiakin ongelmia.

Kun tehtävä on sopiva, tukea tehtävästä suoriutumiseen ei edes välttämättä tarvita. Silloin kun mukautuksia tarvitaan, on tärkeää huomioida työntekijän erityispiirteet, jotta kuormitus pysyisi kohtuullisena. Usein autismikirjon ihmisen tarvitsemat mukautukset liittyvät työn ja työympäristön selkeyteen sekä viestintään työyhteisön kanssa.  

Esitteessä käydään läpi työssä jaksamisen ja rekrytoinnin tukimuotoja. Lisäksi kerrotaan työllistymistarinoita sekä työntekijän että työnantajan näkökulmista. Autismilitto ry on ollut mukana esitteen teossa.

Huom! Esitteen painos on Vates-säätiössä loppu, mutta painettua esitettä voit tilata Autismiliitosta. 

Tilaa Autismikirjo ja työ -esitettä Autismiliiton verkkokaupasta

Cp-vamma ja työ (pdf)

Sireenkinkukat esitteen kannessa.Sopiva työ on lähtökohtana hyvälle työelämälle myös ihmisille, joilla on cp-vamma. Monet cp-vammaiset henkilöt ovat suorittaneet ammatillisen tai korkeakoulututkinnon, ja on sekä yksilön että yhteiskunnan etu hyödyntää heidän ammattitaitoaan.

Esitteeseen on koottu tietoa työn mukautuksen keinoista, joilla voidaan tukea työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Jokaiselta työpaikalta löytyy kehitettävää niin työoloissa kuin työn tekemisessä, ja jo pienikin mukautus voi edistää työssä jaksamista. Esitteessä on myös yksittäisiä uratarinoita.

Suomen CP-liitto ry on ollut mukana esitteen teossa. Esitettä voi tilata painettuna Vates-säätiöstä.

Mielenterveys ja työ (pdf)

Sadepisaroita kasvien lehdillä, Mielenterveys ja työ -esitten kansi.Tämä esite kertoo siitä, miten työpaikalla voidaan edistää mielenterveyttä ja varmistaa, että masentunut saadaan työelämään takaisin tai hän ei putoa työelämästä pois. Mielen sairauksista voi parantua ja vaikka ei paranisi, voi elää hyvää elämää ja olla työelämässä mukana esimerkiksi lääkehoidon ja muun tuen avulla.

Työpaikalla kannattaa edistää mielenterveyttä. On myös paljon keinoja, joilla tuetaan sairastuneen henkilön työssäpysymistä, työhön paluuta tai työllistymistä. Tärkeintä on asenne.

Esitteen teossa ovat olleet mukana Suomen Mielenterveysseura, Mielenterveyden keskusliitto ja Klubitaloja. Esite on tuotettu STEA:n myöntämänä Veikkauksen voittovaroin.

Esitettä voi tilata painettuna Vates-säätiöstä.

Keuhkoahtauma ja työ - hallitse - hoida - mukauta (pdf)

Keuhkoahtauma ja työ -esitteen kansikuva.Keuhkoahtauma on hitaasti etenevä sairaus, jota voidaan hoitaa. Tärkeää on sairauden varhainen tunnistaminen, tupakoinnin lopettaminen, liikunta ja oikea lääkehoito. Usein sairastunut voi jatkaa työntekoa sen hetkisessä työssään tai siten, että työtä tai työolosuhteita mukautetaan. Lisäksi on monia keinoja, joilla henkilön työuraa voidaan jatkaa, jos sairaus vaikuttaa suorituskykyyn. Tupakoimattomuus ehkäisee parhaiten taudin syntyä ja etenemistä. Kun työpaikalla ja etenkin terveydenhuollossa kannustetaan savuttomuuteen ja tupakasta vieroitusta tuetaan, siitä hyötyvät kaikki.

Esitteen on tuottanut Tiedolla vaikuttaminen -hanke yhteistyössä Filha ry:n ja Hengitysliitto ry:n kanssa.

Esitettä voi tilata painettuna Vates-säätiöstä.


 

Järjestöjen työllisyyspalvelut

Järjestöjen työllisyyspalvelut esitteen keltainen kansi, kolme tilannekuvaa työstä.Tähän esitteeseen on koottu yhteystietoja järjestöistä, jotka tukevat vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä, työssä pysymistä ja osallisuuden edistämistä. Esitteessä on myös tietoa työllistämisen tai työssä pysymisen tukimuodoista. Se on suunnattu työntekijöille, työnantajille ja viranomaisille.

Järjestöjen työllisyyspalveluita varten ei tarvita lähetettä ja ne ovat yleensä maksuttomia.Järjestöistä saa tietoa esimerkiksi siitä, millä tavalla vammalla tai sairaudella voi olla merkitystä uravalinnan tai työn tekemisen kannalta.

Huom. Esite on päivitetty keväällä 2018 ja osa tiedoista on muuttunut. Yhteystietoja on päivitetty Järjestöjen työllisyyspalvelut -sivulle.

Järjestöjen työllisyyspalvelut -sivu


 

Työhönvalmentaja - osaava ja luotettava yhteistyökumppani - PÄIVITETTY 11/2019

Työhönvalmentaja-esitteen kansi jossa 4 henkilöä. Kaksi kättelee toisiaan.Vates-säätiö on päivittänyt esitteen työhönvalmennuksesta. Esitteeseen on koottu tietoa työnantajille siitä, miten työhönvalmennuspalvelua voi hyödyntää uuden henkilön rekrytoinnissa tai nykyisten työssä pysymisessä ja mistä sitä saa. Työhönvalmentaja voi olla monimuotoisen työyhteisön edistäjä osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina. Esitteeseen on myös koottu työhönvalmennuksen rinnalla useimmiten käytetyt tukimuodot. Lisäksi takakanteen voi liittää kätevästi oman käyntikortin.

 Työhönvalmentaja - osaava ja luotettava yhteistyökumppani (pdf)


Vates-säätiön yleisesite

Vatesin yleisesitteen kansi, jossa eriväriset ukot ketjussa nousevat kohti oikeaa yläkulmaa.4-sivuisessa esitteessä kerrotaan lyhyesti Vatesin tavoitteista ja toiminnasta. Esite on vuodelta 2018.

Saatavilla enää pdf:nä.

Vates-säätiön yleisesite (pdf)

 
Vatsin selkoesitteen kansi, jonka kuvana kolme ukkohahmoa palloissa.Vates-säätiö selkokielellä

Nelisivuisessa esitteessä kerrotaan lyhyesti ja selkeästi, mikä Vates-säätiö on ja mitä se tekee.

Esitettä ei ole saatavilla painettuna.

Vates-säätiö selkokielellä (pdf)
 

Osaavia tekijöitä  - monimuotoisuus on resurssi - PÄIVITETTY 2023

Osaavia tekijöitä esitteen kansikuva, jossa ihmisiä puistossa.

Monimuotoisuus tarkoittaa asioita, jotka tekevät ihmisistä erilaisia, yksilöitä. Tutustu työn ja työolojen mukauttamiskeinoihin, erilaisiin tukimuotoihin ja siihen, miten rekrytoit monimuotoisuutta.

Esitettä ei ole saatavilla painettuna.

Osaavia tekijöitä - monimuotoisuus on resurssi (pdf)


Työelämän valttikorttipakan kansi, kaupunkimaisemassa kerrotaloja.

Työelämän valttikortit - PÄIVITETTY 2020

Korteissa on 20 yleistä taitoa ja ominaisuutta, joita edellytetään esim ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneilta työnhakijoilta. Lisäksi mukana on jokerikortti, jota voi käyttää puuttuvan taidon täydentämiseen. Taitojen ja piirroskuvien välillä ei ole yhteyttä. Korttipakassa on myös ohjekortti, jossa on esimerkkejä ryhmäharjoituksista.

Kortit on toteutettu Vates-säätiön TyömarkkinaViestintä-projektissa vuonna 2014. Piirroskuvat on tehnyt opiskelija Emma-Mariella Kurkela. Korttipaikkojen uusintapainos on toteutettu yhteistyössä Suomen Klubitalot ry:n ja Nuorten Ystävät / Paikka auki -koordinaatiohankkeen kanssa.

Kortit ovat maksuttomia. Lähetämme korkeintaan 2 pakkaa/organisaatio.