Siirry pääsisältöön

Järjestöjen työllisyyspalvelut

Vamma tai sairaus ei saa määritellä ihmisen osaamista työssään. Oikeilla tukitoimilla ja esteettömällä työympäristöllä on suuri merkitys sille, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus tehdä työtä. Tärkeintä on asenne.

Tähän osioon on koottu yhteystietoja järjestöistä, jotka tukevat vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä, työssä pysymistä ja osallisuuden edistämistä.

Järjestöjen työllisyyspalveluita varten ei tarvita lähetettä ja se on yleensä maksutonta. Järjestöistä saa tietoa esimerkiksi siitä, millä tavalla vammalla tai sairaudella voi olla merkitystä uravalinnan tai työn tekemisen kannalta.

Yhteystietolistaa täydennetään tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä:  tiina.jappinen(at)vates.fi


 

Yhteystietoja:

Alla olevat linkit järjestöjen nettisivuille aukeavat uuteen välilehteen.
Epilepsialiitto ryEpilepsialiiton logo.
Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään tasa-arvoiseen ja omaehtoiseen elämään. Epilepsia on monimuotoinen sairaus, joka vaikuttaa työkykyyn yksilöllisesti. Valtaosa epilepsiaa sairastavista henkilöistä voi osallistua työelämään normaalisti.

Ota yhteyttä:
Epilepsialiiton neuvonta p. 09 3508 2310 ma–to kello 9–15
Paula Salminen, sosiaaliturva-asiantuntija, p. 050 574 2488, paula.salminen@epilepsia.fi
Epilepsialiitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
www.epilepsia.fi


Invalidiliitto ry
Invalidiliiton logo.Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen järjestö. Invalidiliitossa edistetään esteetöntä ympäristöä sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Yhteydenotot Invalidiliiton työelämän ja yrittäjyyden asiantuntijoihin:
tyollisyys@invalidiliitto.fi

www.invalidiliitto.fi


Live-säätiö; Ammattiopisto Live / Live PalvelutLive Palveluiden logo.
Live-säätiöllä on vahva osaaminen ja pitkä kokemus erityistä tukea tarvitsevien valmentamisesta, kuntouttamisesta ja työllistämisestä. Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. Koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityisopetusta, yksilöllistä tukea ja ohjausta. Live Palvelut -yksikkö tuottaa kuntoutus-, työllisyys- ja valmennuspalveluita, joiden tavoitteena on edistää asiakkaiden työllistymistä, työssä pysymistä ja työssä jaksamista.
#täältätöihin

Ota yhteyttä:
Annika Lipponen, asiakkuuspäällikkö, puh. 050 557 1495, annika.lipponen@inlive.fi
Live-säätiö; Ammattiopisto Live| Live Palvelut, Tenholantie 10, 00280 Helsinki
www.livesaatio.fi/
www.liveopisto.fi/
www.livepalvelut.fi/


Kehitysvammaliitto ry
Kehitysvammaliiton logo.Kehitysvammaliitto toteuttaa kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä ja työelämäosallisuutta edistäviä kehittämishankkeita yhteistyössä muun muassa kuntien ja palveluntuottajien kanssa, kouluttaa ja konsultoi alan työyhteisöjä. Lisäksi liitto tiedottaa kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseen ja työelämäosallisuuteen liittyvistä asioista.

Ota yhteyttä:
Simo Klem, työllistymisen asiantuntija, p. 040 905 1837, simo.klem@kvl.fi
Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki
www.kehitysvammaliitto.fi/tyo


Kehitysvammaisten Tukiliitto ryKehitysvammaisten Tukiliiton logo.
Kehitysvammaisten Tukiliitto on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Liiton työelämäasiantuntijat antavat henkilökohtaista neuvontaa, kouluttavat, tiedottavat ja tuottavat materiaalia työelämäasioista.

Ota yhteyttä:
Kari Vuorenpää, työelämän asiantuntija, p. 050 329 6170, kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi
Mari Hakola, työelämän asiantuntija, p. 040 167 6990, mari.hakola@tukiliitto.fi
tyollisyys@tukiliitto.fi
Kehitysvammaisten Tukiliitto, Pinninkatu 51, 33100 Tampere
www.tukiliitto.fi


Kuuloliitto ryKuuloliiton logo.
Kuuloliitto on sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, joka vaikuttaa, tiedottaa, tutkii, edustaa jäsenyhdistystensä jäseniä sekä tuottaa kulttuuri-, loma- ja virkistyspalveluja. Huonokuuloiselle työntekijälle, hänen työyhteisölleen sekä työterveyshuollolle ja työnantajille suunnatulta Kuulolla työssä -sivustolta (www.kuuloliitto.fi/kuulolla-tyossa/) löytyy tietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.

Ota yhteyttä:
Esa Kalela, asiantuntija, p. 041 536 5013, esa.kalela@kuuloliitto.fi
Kuuloliitto, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
www.kuuloliitto.fi


Kuurojen Liiton logo.

Kuurojen Liitto ry
Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattorit vastaavat viittomakielisten työllistymistä edistävästä kehittämis- ja edunvalvontatyöstä sekä tarjoavat palvelua viittomakielellä. He toimivat yhteistyössä eri työvoimaviranomaisten, työnantajien ja vammaisjärjestöjen kanssa sekä tuottavat tietomateriaalia muun muassa kuuroista työntekijöinä.

Ota yhteyttä:
Börje Hanhikoski, työllisyyskoordinaattori, p. 050 595 1814 (vain tekstiviestit), borje.hanhikoski@kuurojenliitto.fi
Tiina Maja, työllisyyskoordinaattori, p. 044 362 1760, tiina.maja@kuurojenliitto.fi
Kuurojen Liitto, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
www.kuurojenliitto.fi


Kuurojen Palvelusäätiö sr
Valtakunnallisessa Poveri-hankkeessa toimii neljä työvalmentajaa.Kuurojen palvelusäätiön logo. He tekevät viittomakielistä yksilöllistä työvalmennusta ja tarjoavat tukea muun muassa opiskelu- ja työllistymissuunnitelmien tekoon ja toteutukseen, IT-asioihin sekä elämänhallintaan. Työvalmentajat toimivat välittäjinä ja tukena oppilaitoksiin ja työnantajiin päin, kun tarvitaan tietoa viittomakielisten opiskelu- tai työllistymisasioista, erilaisista tukimahdollisuuksista ja järjestelyistä tai tietoa viittomakielisistä ja viittomakielestä. Työvalmentajat neuvovat yhteistyötahoja kohtaamaan viittomakielisen opiskelijan tai työntekijän ja toimivat tahona, johon oppilaitos tai työnantaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Ota yhteyttä:

Teuvo Kaartti, p. 050 371 9174, teuvo.kaartti(at)kpsaatio.fi, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Tiina Hakkarainen, p. 044 752 5594, tiina.hakkarainen(at)kpsaatio.fi, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Taru Palviainen, p. 044 754 5805, taru.palviainen(at)kpsaatio.fi, Brahenkatu 26, 13100 Hämeenlinna
Markku Mustonen, p. 044 422 1227, markku.mustonen(at)kpsaatio.fi, Matarankatu 6 A, 40100 Jyväskylä

kpsaatio.fi/virkistys-ja-tyotoimintaa/poveri-viittomakielista-tyovalmennusta/


Lihastautiliitto ryLIhastautiliiton logo.
Lihastautiliiton työelämäpalvelu on järjestölähtöinen palvelu lihastautia sairastavan henkilön opiskelu- ja työkyvyn tukemiseksi. Palvelusta hyötyvät myös työnantajat, oppilaitokset, työterveyshuollot ja muut ammattilaiset. Lihastautiliitolla on oma työkykykoordinaattori, joka tekee yksilöllistä ohjausta ja suunnittelua sekä on tarvittaessa mukana asiakaspalavereissa ja työterveysneuvotteluissa. Lihastautiliitto edistää vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä sekä järjestää Pysytään töissä -kursseja.

Ota yhteyttä:
Liisa-Maija Verainen, suunnittelija, p. 040 751 1081, liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi
Lihastautiliitto ry, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku
www.lihastautiliitto.fi


Mielenterveyden keskusliitto ry
Mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten perustamaMielenterveyden keskusliiton logo. valtakunnallinen järjestö toimii asiantuntijana mielenterveyttä koskevissa kysymyksissä. Se kehittää tukea ja palveluja mielenterveyskuntoutujille yhdessä heidän kanssaan sekä ajaa kuntoutujien ja heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa. Liitto kehittää ja levittää opintoihin, työhön ja mielekkääseen elämään sijoittumista tukevia toimintamalleja sekä mielenterveyskuntoutujille että heidän kanssaan työskenteleville eri alojen ammattilaisille. Toiminta on suunnattu erityisesti osatyökykyisille pitkäaikaistyöttömille, työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään palaaville sekä kuntoutustuella oleville, joilla on mielenterveysongelmia. Liitto tekee yhteistyötä muun muassa sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja työllistämispalvelujen kanssa.

Ota yhteyttä:
Jyrki Rinta-Jouppi, kouluttaja, p. 046 850 7587, jyrki.rinta-jouppi@mtkl.fi, Twitter/jyrkirintajoupp
Mielenterveyden keskusliitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
www.mtkl.fi


Neuroliitto ry
Neuroliiton työelämäpalveluiden tehtävänä on tukea MS-tautia tai harvinaistaNeuroliiton logo. neurologista sairautta sairastavien ammatinvalintaa, työllistymistä ja työssä pysymistä. Työelämäasiantuntija antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa työelämän kysymyksissä sekä osallistuu tarvittaessa työpaikan verkostopalavereihin auttaen löytämään ratkaisuja, joiden avulla sairauden työssä aiheuttamaa haittaa voidaan vähentää.

Ota yhteyttä:
Marju Teinikivi, työelämäasiantuntija, p. 0400 813 784, marju.teinikivi@neuroliitto.fi
Neuroliitto ry, Vaihemäentie 10, 21250 Masku
www.neuroliitto.fi


Nuorten Ystävät ry
Valtakunnallinen kehittäjä- ja kansalaisjärjestö, joka tekee työtä heikommassa Nuorten Ystävien logo.asemassa olevien ihmisten kanssa. Järjestö tukee nuoria, pitkään työttömänä olleita, maahanmuuttajia, eri tavoin vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä osatyökykyisiä ihmisiä palkkatyöhön tuetun työllistymisen menetelmällä. Keskeistä on asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä kiinteä yhteistyö työnantajien kanssa. Järjestön matalan kynnyksen klubitalot ja valmennuspajat, ammatillinen kuntoutus sekä kehittämishankkeet Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin ja Kainuun maakunnissa tavoittavat 1 500 asiakasta vuodessa. Nuorten Ystävien verkostomainen työote edistää asiakkaiden elämänhallintaa, sosiaalista osallisuutta, työelämävalmiuksia sekä sitä kautta työllistymistä ja kouluttautumista.

Ota yhteyttä:
Palveluesimies, Lahja Leiviskä, p. 044 7341 830, lahja.leiviska@nuortenystavat.fi
Kehittämispäällikkö, Sosiaalinen työllistyminen Lea Nikula, p. 044 7341 862, lea.nikula@nuortenystavat.fi
www.nuortenystavat.fi


Näkövammaisten liitto ry
Näkövammaisten liitto palvelee näkövammaisia ja näköongelmaisia Näkövammaisten liiton logo.ammatinvalinnassa, opiskelussa, työllistymisvaiheessa, työelämään palaamisessa, työssä jatkamisessa ja yrittäjyydessä. Liitto tukee näkövammaisuuden erityiskysymyksissä työterveyshuoltoja, työnantajia, oppilaitoksia sekä julkisen palvelujärjestelmän toimijoita. Toiminta-alueena on koko Suomi ja palvelut ovat maksuttomia.

Ota yhteyttä:
Näkövammaisten liitto, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki (Iiris-keskus), p. 09 396 041
Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat:
https://www.nkl.fi/fi/tyo 


Pirkanmaan syöpäyhdistys

Pirkanmaan syöpäyhdistyksen työelämäpalvelussa tuetaan syöpään sairastunutta tarjoamalla yksilöllistä ohjausta työkyvyn haasteisiin. Työelämäpalvelut sisältävät sosiaali- ja terveysalan kuntoutuksen asiantuntijan kanssa yksilöohjausta työhön paluun tukemiseksi tai sopivan työelämäreitin kartoittamiseksi. Palvelut on tarkoitettu niin työttömille kuin työelämässä jo oleville. Lisäksi sairastuneella on mahdollisuus osallistua työelämäkahvilatoimintaan tai työelämäryhmiin ja saada sieltä ohjausta ja vertaistukea. Pirkanmaan syöpäyhdistyksellä on myös monenlaista muuta tukea ja toimintaa, kuten psykososiaalista tukea, liikuntaneuvontaa ja erilaisia vertaisryhmiä.

Ota yhteyttä:
Eve Hell kuntoutuksen asiantuntija, eve.hell[@]pirsy.fi, p. 050 4775165
Nettiajanvaraus: www.pirsy.fi
Pirkanmaan syöpäyhdistys, Hämeenkatu 5 A, 7. krs, 33100 Tampere, 03 2499 200


Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyystoiminnassa keskeisiäPohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen logo. asioita ovat työttömien ihmisten yksilöllinen ohjaus kohti työtä tai koulutusta, ratkaisukeskeinen valmennusote, ammatillisen osaamisen lisääminen yhdistystyössä, työhönvalmennuksen integroiminen yhdistysten tarjoamiin työtehtäviin sekä yritysyhteistyö. Työllisyystoiminnan kautta myös tuetaan kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä tarjoavia yhdistyksiä sekä tarjotaan työnantajuuden tukipalveluja palkkatuella työllistäville yhdistyksille. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys toimii työllisyystoimijoiden verkostojen
koollekutsujana.

Ota yhteyttä:
Hilkka Pirhonen, työllisyyskoordinaattori, p. 050 467 0356
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Rantakatu 23 A, 2. krs, 80100 Joensuu
www.pksotu.fi


Puustellin Tuki ry
Puustellin Tuki ylläpitää Puustellin hyvän työn kylää Laukaassa, Keski-Suomessa.Puustellin Tuen logo. Puustellin hyvän työn kylä tarjoaa monipuolisen ja joustavan toiminta-, valmennus-, oppimis- ja työympäristön. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää työllistymisessään erityistä tukea tarvitsevien kouluttautumista, työllistymistä ja työelämään sijoittumista sekä itsenäistä asumista.

Ota yhteyttä:
Kimmo Kaipia, toiminnanjohtaja, p. 050 354 2590
Puustellin Työkylä, Kantolantie 410, 41340 Laukaa
www.puustellintyokyla.fi


Sininauhaliitto ry
Sininauhaliitto on yli sadan jäsenyhteisön yhteistyöverkosto, jonka erityisosaamistaSininauhaliiton logo. ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen. Monet liiton jäsenyhteisöt toteuttavat työtoimintaa työllistämällä työntekijöitä joko työvoimahallinnon palkkatuella ja työkokeiluin ja/tai kunnallisella kuntouttavalla työtoiminnalla. Tavoitteena on parantaa työllistetyn ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina- asemaa ja tätä kautta edistää pääsyä avoimille työmarkkinoille.

Ota yhteyttä:
Jaana Joutsiluoma, suunnittelija, p. 044 491 9065, jaana.joutsiluoma@sininauha.fi
Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5, 2. krs, 00240 Helsinki
www.sininauhaliitto.fi


Suomen Kuurosokeat ry
Kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat sekä yhteistyötahot voivat ottaa yhteyttäSuomen Kuurosokeat ry:n logo. oikeuksienvalvonnan asiantuntijoihin opiskelu- ja työasioissa. Asiantuntijoilla on erityisosaamista tarkastella opiskeluun ja työasioihin liittyviä asioita erityisesti kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden asiakkaiden kannalta. Yhdistyksellä on työllisyystyöryhmä kehittämis- ja vaikuttamistyötä varten.

Ota yhteyttä:
https://kuurosokeat.fi/palvelut/aluepalvelut/yhteystiedot/


Suomen CP-liitto ry
CP-liitto toimii cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä Suoen CP-liiton logo.heidän läheistensä etujärjestönä. Toimintapiiriimme kuuluvat myös henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus. Palveluihimme kuuluu sosiaaliohjaus ja  -neuvonta. Vammaisten ihmisten työllistymistä edistetään valtakunnallisella vaikuttamistyöllä Vammaisfoorumi ry:n kautta.

Ota yhteyttä:
Päivi Ritvanen, johtava asiantuntija, p. 040 765 9497, paivi.ritvanen@cp-liitto.fi
Suomen CP-liitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
www.cp-liitto.fi


Suomen Diabetesliitto ryDiabetesliiton sininen tekstilogo.

Suomen Diabetesliitto ry on potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvää elämää diabeteksen kanssa. Diabetesta sairastavan ammatinvalintaan ja työelämään liittyviin kysymyksiin löytyy vastauksia liiton lääkärineuvoston kokoaman työryhmän ”Diabetes työelämässä - ammatinvalinta ja eri aloilla työskentely” -oppaasta. Opas palvelee diabetesta sairastavia läheisineen, ammatinvalinnanohjaajia, diabetes- ja työterveysammattilaisia sekä työnantajia.

Ota yhteyttä:
Laura Tuominen-Lozić, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, p. 040 072 3655, laura.tuominen-lozic@diabetes.fi
Suomen Diabetesliitto ry, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere
www.diabetes.fi


Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr
Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö edistää vammaisten ja osatyökykyisten Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön logo.henkilöiden yhteiskunnassa selviytymistä tuottamalla monipuolisia ja laadukkaita asumis-, työ- ja päivätoimintapalveluja sekä työllistymistä tukevia palveluja. 

Ota yhteyttä:
www.uvps.fi


Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr (VAMLAS)
Päätehtävänä on tukea pitkäaikaissairaita ja vammaisia lapsia ja nuoria sekäVamlasin logo. heidän perheitään. Säätiö tukee vammaisten nuorten opiskelua ja työskentelyä, kouluttaa ammattihenkilöitä, kehittää perheiden palveluja, myöntää apurahoja ja ylläpitää asumispalvelua. Säätiö on aktiivinen toimija työllistymistä edistävissä hankkeissa.

Ota yhteyttä:
Markus Söderlund, toiminnanjohtaja, p. 0407626809, markus.soderlund@vamlas.fi
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Haapaniemenkatu 7-9 B, 2. krs, 00530 Helsinki
www.vamlas.fi


Vammaisfoorumin työllisyysryhmä
Vammaisfoorumin työllisyysryhmä toimii Vammaisfoorumi ry:n alla. Vammaisfoorumi ry on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 330 000 suomalaista vammaista. Se edustaa myös Suomen vammaisjärjestöjä kansainvälisessä yhteistyössä ja kansallisen vammaispolitiikan muotoilussa.

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä on toiminut yli kymmenen vuotta ja järjestää muun muassa koulutuksia TE-toimiston osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen liittyvistä asioista. Työllisyysryhmän kokouksissa käsitellään jäsenistön työllistymisen haasteita ja onnistumisia sekä vaikuttamiskeinoja. Ryhmä antaa lausuntoja vammaisten henkilöiden työllistymiseen vaikuttavaan lainsäädäntöön. Lisäksi Vammaisfoorumin alla toimii maahanmuuttajien tukikeskus Hilma.

Ota yhteyttä:
tyollisyysryhma@invalidiliitto.fi
www.tukikeskushilma.fi
www.vammaisfoorumi.fi