Siirry pääsisältöön

Kuntamarkkinat-tietoisku: välityömarkkinat pitävät yllä tuettuja polkuja työmarkkinoille

Sosiaalisten kriteereiden käyttö piristäisi välityömarkkinoita

Jaana Pakarinen: Kunnille on annettu yhä enemmän vastuuta osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien työllistämisessä.

Osittainen työkyky käyttöön osasairauspäivärahalla

Suomalaisten sairauspoissaolot ovat yleisiä. Vaikka sairaus pitkittyy, työkykyä on yleensä jäljellä. Osasairauspäiväraha on otettu käyttöön edistämään työhön paluuta. Käyttö on kuitenkin vielä vähäistä, vaikka tutkimuksissa osasairausvapaalla olleet ovat siirtyneet täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle tavanomaisella sairauslomalla olleita harvemmin.

Työelämä on muuttunut - toimintatavat eivät

Monipuolinen, eri työnhakijaryhmät huomioiva rekrytointi ja koulutus ovat osa vastuullista työantajakuvaa - jonka linkki yrityksen tieaamiin euroihin on yhä vahvempi, sanoo johtaja Timo Lindholm Sitrasta.

Sosiaaliset investoinnit kustannus-hyöty -analyysin valossa

Sosiaaliseen pääomaan panostaminen nähdään harvoin investointina. Sen sijaan päättäjät ja tiedotusvälineet pitävät niitä vuosittaisina kuluina - sosiaalisena kulutuksena. Päätöksentekoa varten kuitenkin tarvitaan laskelmia yhteiskunnan panostuksista, joilla pyritään edistämään yskilöiden sosiaalista toimintakykyä sekä paluuta työelämään asti. Kustannusten vastapainoksi lasketaan palvelutarpeen väheneminen ja verotulojen nousu. Vates-säätiössä on tehty laskelmia koskien kuntouttavan työtoiminnan ja klubitalojen asiakkaita..