Siirry pääsisältöön

Sosiaaliset investoinnit kustannus-hyöty -analyysin valossa

Sosiaaliseen pääomaan panostaminen nähdään harvoin investointina. Sen sijaan päättäjät ja tiedotusvälineet pitävät niitä vuosittaisina kuluina - sosiaalisena kulutuksena. Päätöksentekoa varten kuitenkin tarvitaan laskelmia yhteiskunnan panostuksista, joilla pyritään edistämään yskilöiden sosiaalista toimintakykyä sekä paluuta työelämään asti. Kustannusten vastapainoksi lasketaan palvelutarpeen väheneminen ja verotulojen nousu. Vates-säätiössä on tehty laskelmia koskien kuntouttavan työtoiminnan ja klubitalojen asiakkaita..

Osatyökykyiset numeroina

Suomalaisista työikäisistä 1,9 miljoonalla (55 %) on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma. Työhön tai työmahdollisuuksiin oman arvionsa mukaan sairaus tai vamma vaikuttaa 600 000 henkilön kohdalla. Heistä työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000.

Selkokieli rakentaa esteettömyyttä

Selkokieli on avuksi kaikille, joilla on vaikeuksia ymmärtää tavallista yleiskielistä tekstiä. Syynä voi olla lukemisvaikeudet, puutteellinen suomen kielen taito tai käsityskyvyn rajallisuus, kuten vamma tai sairaus.

Estyykö opiskelu oppimateriaalin saantiin

Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää saavutettavan oppimisympäristön toteuttamisessa korkeakouluissa huomattavasti nykyistä tehokkaammin.

Postiviinen erityiskohtelu - lupa tukea

Positiivinen erityiskohtelu on tärkeä väline työnantajalle kohti aitoa monimuotoista työyhteisöä. Erityiskohtelu tarjoaa työnantajalle perustellun syyn tukea henkilöä, joka ilman tukea voisi joutua muita työntekijöitä huonompaan asemaan. Asia tunnetaan myös positiivisena tai käänteisenä syrjintänä.