Siirry pääsisältöön

Päättyneet tapahtumat

Pohjanmaan verkostotilaisuus

06.05.2021 - 06.05.2021

Aika: 6.5.2021 klo 13.00 - 15.30
Paikka: Teams, linkki lähetetään ilmoittautuneille
Hinta: Maksuton

Logoja.

Kenelle?
Pohjanmaan (työllistymistä edistäville) järjestöille, oppilaitoksille ja muille työllisyystoimijoille.

Miksi?
Pohjanmaan työllisyystoimijat toivovat vahvempaa verkostoitumista ja tiedon jakamista ajankohtaisista asioista. Verkostojen vahvistaminen on erityisen tärkeää, koska toimintaympäristössä tapahtuu isoja muutoksia, jotka koskevat myös osatyökykyisiä henkilöitä.

Mitä hyödyt?
Kuulet, mitä ajankohtaista alueella tapahtuu työllisyydenhoidon kentällä. Pääset osallistumaan oman alueesi yhteiseen kehittämistyöhön ja verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tilaisuudessa pohjustetaan tulevia työpajoja.

Vatesin aluetoiminta järjestää tapahtuman yhteistyössä Pohjanmaan yhdistykset ry:n ja Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n kanssa.

Ota talteen myös tulevien työpajojen päivämäärät:

  • Työpaja 1 - 2.6.2021 klo 13-15
  • Työpaja 2 - 25.8.2021 klo 13-15

Tilaisuus järjestetään kaksikielisenä.


Nätverksevenemang för sysselsättningsaktörer i Österbotten den 6 maj 2021 kl. 13-15.30

Till vem?
Österbottniska organisationer och föreningar som främjar sysselsättning, läroanstalter samt andra sysselsättningsaktörer.

Varför?
Österbottens sysselsättningsaktörer vill ha starkare verksamhet i olika nätverk och informationsutbyte om aktuella frågor. Att stärka nätverk är särskilt viktigt på grund av de stora förändringarna som pågår.

Vilka är fördelarna?
Du kommer att höra vad som är aktuellt inom sysselsättningsfrågor. Du kan delta i gemensamt utvecklingsarbete i ditt eget område och grunda nätverk med andra aktörer. Dessutom planerar man vidare de nästa evenemang på grund av den här workshopen

Vates regionalverksamhet organiserar evenemanget i samarbete med POHY Österbottens Föreningar rf. och Österbottens socialpsykiatriska förening.

Evenemanget är tvåspråkigt.

  • Workshop 1 2.6.0621 från 13-15
  • Workshop 2 25.8.2021 från 13-15

Ohjelma

klo 13 Tervetulosanat

Verkostot työllisyydenhoidossa / Olika nätverk inom sysselsättning
aluekoordinaattori / regional samordnare, Hanna Ranta-Pitkänen, Vates-säätiö sr / Vates-stiftelse sr

Työkyvyn tuki 2020–2022 - Osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmän kehittäminen Pietarsaaren, Luodon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kunnissa / utvecklande av servicekedjor för partiellt arbetsföra arbetslösa samt långtidsarbetslösa i Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby kommuner
projektipäällikkö / projektchef Sonja Jungar-Irjala, Pietarsaaren kaupunki / Jakobstad

Osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli Vaasassa / Stöd för arbetsförmåga för partiellt arbetsföra samt modell om arbete med stöd i Vasa
projektipäällikkö / projektchef Minna Strömmer, Vaasan kaupunki / Vasa stad

Osatyökykyisten työllistymistä edistävät hankkeet / Projekt som främjar sysselsättning för delvis funktionshindrade:

  • TEO -Työkuntoa ja elinvoimaa osallisuudesta / Teo- Projektet. Arbetsförmåga och livskraft från delaktighet, projektipäällikkö / projektchef Nina Waxlax,
    Vaasan kaupunki / Vasa stad
  • Järjestöklinikka, toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare Tuula Jäntti, Pohjamaan yhdistykset ry /Österbottens Föreningar rf

Kokemustoimijaverkosto - henkilökohtainen kokemus työllistymisestä / Nätverk för erfarenhetsexperter – en personlig erfarenhet om sysselsättning
kokemustoimija Elina Levijoki

Miten ammattilainen voi hyödyntää kokemusasiantuntijuutta? / Hur en professionell kan utnyttja erfarenhetsexperter?
hankekoordinaattori / Projektkoordinator, Hanna Jakobsson, Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke – En röst åt erfarenhetsexpertisen, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys / Österbottens socialpsykiatriska förening rf

Järjestöjen sote-muutostuen esittäytyminen / Organisationerna som människans stöd i vårdreformens Finland -en presentation
järjestöasiantuntija/organisationssakkunnig, Reeta Valta 

klo 15.30 Tilaisuus päättyy


Ilmoittaudu mukaan

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 4.5.

Ilmoittautuminen (aukeaa uuteen välilehteen)


Ohjelma (PDF, aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoja:

aluekoordinaattori Hanna Ranta-Pitkänen
hanna.ranta-pitkanen@vates.fi
p. 044 421 4645

takaisin tapahtumiin