Siirry pääsisältöön

Palkkatuen ehdot

Työntekijöiden lomautukset, irtisanomiset ja osa-aikaiset työsuhteet otetaan huomioon palkkatuen myöntämisessä.

Palkkatukea voidaan kuitenkin myöntää, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä ensisijaisesti irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.

Tutustu ehtoihin tästä linkistä

Palkkatuki

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työnantajalle työttömän, vammaisen, osatyökykyisen tai työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön palkkaamiseen. Palkkatukea voi saada sekä kokoaikaiseen että osa-aikaiseen työhön.

Palkkatuki pähkinänkuoressa:

  • työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa

  • työsopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen

  • palkkatukea voi saada myös oppisopimuskoulutukseen

  • palkkatukea voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset

  • palkkatukea saadakseen yritys EI ole saanut irtisanoa viimeisen 12 kuukauden aikana henkilöstöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä samankaltaisista tehtävistä eikä yrityksessä saa olla yt-menettely käynnissä

Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät yleensä tuella palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella, jos tuella palkattavan henkilön tuottavuus tarjotussa työssä on alentunut siksi, että ammatillisessa osaamisessa on puutteita. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä.

Jos työnhakijalla on vamma tai sairaus, joka alentaa olennaisesti ja pysyväisluonteisesti tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä palkkatuen voi saada enintään 24 kk:ksi kerrallaan, ja sen suuruus voi olla 50 % palkkauskustannuksista.

Oppisopimuksessa oleva voi saada palkkatukea koko oppisopimuksen ajan. Jos tuen määrä perustuu työttömyyden kestoon, se on 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Koulutuksen loppuajan tuki on 30 % palkkauskustannuksista. Jos tuki myönnetään oppisopimuksen ajalle työttömän vamman tai sairauden perusteella, sen määrä on koko koulutuksen ajan 50 % palkkauskustannuksista.