Siirry pääsisältöön

Työolosuhteiden järjestelytuki

"Tukea voidaan hakea työvälineisiin, kalusteisiin tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviin muutoksiin."

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle harkinnanvaraista työolosuhteiden järjestelytukea apuvälineiden hankintaan vammaisen tai sairaan henkilön työllistymisen tai työssä pysymisen tukemiseksi.

Työolosuhteiden järjestelytuella voidaan korvata työpaikalla työvälineitä tai kalusteita tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviä muutoksia, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä. Tuen määrä on enintään 4 000 €/henkilö.

Tukea voi saada myös toisen työntekijän antamaan apuun määräajaksi enintään 400 € kuukaudessa. Työolosuhteiden järjestelytuen harkinnanvaraisuudella tarkoitetaan, että yrityksen taloudellinen tilanne otetaan huomioon tuen myöntämisperusteissa.