Järjestöt vauhdittavat yhdessä osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä

Osa-aikatyön mahdollisuus tärkeää - Ménièren tauti luultua yleisempää

Ménièren tauti johtuu sisäkorvan nesteturvotuksesta, joka aiheuttaa kuulonaleneman, tinnitusta ja toistuvia huimauskohtauksia. Sairaus ei yleensä estä työntekoa, mutta voi edellyttää työn ja työolojen mukautusta.

Job Shadow Day oli innostava päivä niin työn seuraajille kuin työnantajillekin

Päivässä oli tekemisen meininkiä ja rutkalti uusia kokemuksia, yksi työn seuraajista tiivisti päivän saldon.

Ministerit Lindström ja Mattila Job Shadow Day -tapahtuman suojelijoiksi / Ministrarna Lindström och Mattila beskyddare av evenemanget Job Shadow Day

Job Shadow Dayn tarkoitus on osoittaa, että myös osatyökykyinen henkilö voi olla täysin työkykyinen hänelle sopivassa työssä. / Syftet med dagen är att visa att även en partiellt arbetsför person kan vara fullständigt arbetsför i ett jobb som passar honom eller henne.

Suomen Klubitaloista Vatesin taustayhteisö

Suomen Klubitalot ry on Vatesin uusi taustayhteisö. Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveystyötä tekevien Klubitalojen toimintaa ja laadullista kehittämistä. Yhdistys edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa ja tekee tunnetuksi Klubitalojen voimaannuttavaa kuntoutumismallia. Suomen Klubitalot ry:n kuuluu 23 Suomessa toimivaa Klubitaloa.