Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön hankkeet

Vates-säätiö toteuttaa erillisrahoitettuja kehittämis-, tutkimus- tai tiedotushankkeita. Hankkeemme ovat sekä kansallisia että kansainvälisiä. Toimimme myös kehittämiskumppanina tai -partnerina muiden hankkeissa.


 

Vesku oranssilla, sininen ympyrä, josta lähtee ääniaaltoja, kolme hahmoa keskellä ympyrää.

VESKU - verkkovalmennuksella kohti koulutusta ja työtä (2020 - 2022)

Hankkeen taustalla on tarve kehittää työkokeilua vastaamaan paremmin pitkään koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden aikuisten tarpeisiin sekä lisätä osallistujien valmiuksia parantaa opiskelu- ja työllistymisvalmiuksiaan askeleittain etenevän verkkovalmennuksen avulla. Hankkeen tuloksena syntyy toimintatapa, jossa työpaikoilla tapahtuvan työkokeilun aikana arvioidaan systemaattisesti osallistujan työ- ja toimintakykyä sekä osaamista ja osaamistarpeita.

Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Hankekumppaneita ovat Vatesin lisäksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Logot.


 

Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut -tutkimus (2019 - 2020)

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) rahoittaman tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää, miten kunnissa pystytään jatkossa tuottamaan laadukkaita työllistymistä tukevia palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Ensisijaisesti tarkastellaan ohjauksen toimintatapojen ja työllistymisen edistymisen välistä vaikuttavuutta. 

Hankkeen pilottialueena toimi Lahti ja yhteistyökumppanina Lahden Työn Paikka Oy. Pilottialueella testattiin tutkimuksen laadullisen aineiston keräys- ja analysointimenetelmät ja muokattiin niitä tarpeen vaatiessa muita case-alueita varten. Muut case-alueet olivat Kemi, Kotka, Joensuu ja Seinäjoki.

Yhteys: vates-saatio@vates.fi

Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut -sivulle

 Ilona - Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön (2018 - 2021)

Ilona-hankkeen tavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista.

Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa arvioidaan kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle. Hankekumppaneita ovat Vatesin lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Diak ja THL.

Hanketta varten tehtiin vuonna 2018 ESR-rahoitteinen valmisteluhanke, jonka tuloksena syntyi kansainvälinen ja kotimainen yhteistyöverkosto, ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakemus ja selvitys kotimaisista ja ulkomaisista osatyökykyisten työllisyyteen ja yhteiskunnallista yrittäjyyteen liittyvistä kokeiluista.

Hankkeen tuloksista valmistuu syksyllä 2021 toimintamalli, joka julkistetaan päätösseminaarissa 22.9.2021.

Ilona-hankkeen esiselvityksen voi lukea täältä

Ilona-hankkeen sivulle

Yhteyshenkilöt Vatesissa: Jukka Lindberg, jukka.lindberg(at)vates.fi ja Kati Savela-Vilmari, kati.savela-vilmari(at)vates.fi