Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön hankkeet

Vates-säätiö toteuttaa erillisrahoitettuja kehittämis-, tutkimus- tai tiedotushankkeita. Hankkeemme ovat sekä kansallisia että kansainvälisiä. Toimimme myös kehittämiskumppanina tai -partnerina muiden hankkeissa.


 

Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut -tutkimus (2019 - 2020)

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) rahoittaman tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää, miten kunnissa pystytään jatkossa tuottamaan laadukkaita työllistymistä tukevia palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Ensisijaisesti tarkastellaan ohjauksen toimintatapojen ja työllistymisen edistymisen välistä vaikuttavuutta. 

Hankkeen pilottialueena toimi Lahti ja yhteistyökumppanina Lahden Työn Paikka Oy. Pilottialueella testattiin tutkimuksen laadullisen aineiston keräys- ja analysointimenetelmät ja muokattiin niitä tarpeen vaatiessa muita case-alueita varten. Muut case-alueet olivat Kemi, Kotka, Joensuu ja Seinäjoki.

Yhteyshenkilö: tutkija Anne Kallio, vates-saatio@vates.fi

Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut -sivulle

 Ilona - Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön (2018 - 2021)

Ilona-hankkeen tavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista.

Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa arvioidaan kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle. Hankekumppaneita ovat Vatesin lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Diak ja THL.

Hanketta varten tehtiin vuonna 2018 ESR-rahoitteinen valmisteluhanke, jonka tuloksena syntyi kansainvälinen ja kotimainen yhteistyöverkosto, ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakemus ja selvitys kotimaisista ja ulkomaisista osatyökykyisten työllisyyteen ja yhteiskunnallista yrittäjyyteen liittyvistä kokeiluista.

Ilona-hankkeen esiselvityksen voi lukea täältä

Ilona-hankkeen sivulle

Yhteyshenkilö Vatesissa: Jukka Lindberg, jukka.lindberg(at)vates.fi