Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön hankkeet

Vates-säätiö toteuttaa erillisrahoitettuja kehittämis-, tutkimus- tai tiedotushankkeita. Hankkeemme ovat sekä kansallisia että kansainvälisiä. Toimimme myös kehittämiskumppanina tai -partnerina muiden hankkeissa.


 

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -selvitys

Vaakuna, neljä sinistä, neljä vihreää ja yksi oranssi monikulmio, teksti Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa.Järjestöt työllisyyden kuntakokeiluissa -selvitys on STEA-rahoitteinen hanke, mikä kestää vuoden 2023 loppuun. Siinä tarkastellaan työllistymistä edistävien sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooleja työllisyyden kuntakokeiluissa. Tavoitteena on löytää vaikuttavia rakenteita ja toimintamalleja, joiden avulla järjestötoimijoiden asiantuntemus osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen edistämisessä tulisi laajasti käyttöön myös kuntakokeiluiden jälkeen.

Lisätietoa: Työllisyyssuunnittelija Anne Kallio, 044 493 1300, anne.kallio(at)vates.fi

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeen sivulle


 

Vesku oranssilla, sininen ympyrä, josta lähtee ääniaaltoja, kolme hahmoa keskellä ympyrää.

VESKU - verkkovalmennuksella kohti koulutusta ja työtä (2020 - 2022)

Hankkeen taustalla on tarve kehittää työkokeilua vastaamaan paremmin pitkään koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden aikuisten tarpeisiin sekä lisätä osallistujien valmiuksia parantaa opiskelu- ja työllistymisvalmiuksiaan askeleittain etenevän verkkovalmennuksen avulla. Hankkeen tuloksena syntyy toimintatapa, jossa työpaikoilla tapahtuvan työkokeilun aikana arvioidaan systemaattisesti osallistujan työ- ja toimintakykyä sekä osaamista ja osaamistarpeita.

Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Hankekumppaneita ovat Vatesin lisäksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Logot.

 Ilona - Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön (2018 - 2021)

Ilona-hankkeen tavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista.

Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa arvioidaan kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle. Hankekumppaneita ovat Vatesin lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Diak ja THL.

Hanketta varten tehtiin vuonna 2018 ESR-rahoitteinen valmisteluhanke, jonka tuloksena syntyi kansainvälinen ja kotimainen yhteistyöverkosto, ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakemus ja selvitys kotimaisista ja ulkomaisista osatyökykyisten työllisyyteen ja yhteiskunnallista yrittäjyyteen liittyvistä kokeiluista.

Hankkeen tuloksista valmistuu syksyllä 2021 toimintamalli, joka julkistetaan päätösseminaarissa 22.9.2021.

Ilona-hankkeen esiselvityksen voi lukea täältä

Ilona-hankkeen sivulle

Yhteyshenkilöt Vatesissa: Jukka Lindberg, jukka.lindberg(at)vates.fi ja Kati Savela-Vilmari, kati.savela-vilmari(at)vates.fi