Siirry pääsisältöön

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussaSuomen kartta, johon merkitty kuntakokeilussa mukana olevat alueet.

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa selvitetään millaisia rooleja ja toimintamalleja järjestöillä on eri työllisyyden kuntakokeilualueilla.

Hankkeessa tuotetaan tietoa järjestövetoisten palveluiden vaikuttavuudesta ja lisäarvosta työllisyyden edistämisessä. Hankkeessa syntyy ehdotus siitä, miten kokeilualueiden kunnat hyötyvät järjestöjen osaamisesta työllistymisen edistämisessä.

Järjestöissä on paljon asiantuntemusta ja kokemusta erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämisestä ja osatyökykyisten henkilöiden erilaisten taustojen (mm. vamma, sairaus) vaikutuksista työllistymiseen. Järjestötoimijoilla on osaamista, miten tukea henkilön työelämävalmiuksia, hyvinvointia ja yhteiskuntaosallisuutta.

Tavoitteena onkin lisätä  järjestötoimijoiden osallisuutta kuntien työllisyyspalveluiden tuottamisessa, ja löytää kuntia hyödyttävät toimintamallit tuottaa palveluita järjestövetoisesti.

Hankkeen rahoittaja on STEA ja hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

HUOM! Karttaa klikkaamalla saat sen suurenemaan.

Hankkeen kohderyhmät ja tavoite

Kenelle?Kuvakollaasi, Suomen kartta, hankkeen logo, värikäs kysymysmerkki ja ihmiset pöydän ääressä kasaamassa palapeliä.
Kohderyhminä ovat järjestöt ja kuntakokeilualueet.

Mitä?
Tuottaa ehdotuksen, miten kunnat hyötyvät järjestöjen osaamisesta työllistymisen edistämisessä.

Mik­si?
Siksi, että järjestöjen osaaminen hyödynnettäisiin kuntakokeiluissa ja niiden jälkeen.

Ta­voi­te?
Tavoitteena lisätä järjestötoimijoiden osallisuutta kuntien työllisyyspalveluiden tuottamisessa.

Skenaario 3: Kolmas sektori osana työllisyyden ekosysteemiä

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa työstettiin kolme skenaariota koskien järjestöjen tulevaisuutta työllisyydenhoidon kentällä. Taustalla on tarve hahmottaa järjestöihin juuri nyt kohdistuvia muutosvoimia ja niiden vaikutuksia kenttään.

""

Kolmannessa skenaariossa järjestöt toimivat työllisyydenhoidossa sekä kansalaistoimijoina että palveluntuottajina.Kunnat kehittävät ekosysteemiä, jonka keskiössä on elinvoimainen alue ja hyvinvoivat asukkaat. Tilaa on eri kokoisille toimijoille tarpeiden mukaisesti.

Tutustu hankkeessa luotuihin skenaarioihin

Hankepäiväkirja: Annen ajatelmia ja hajatelmia työllisyydenhoidosta

Hankepäiväkirjassa nostetaan esille ajatuksia ja hajatelmia työllisyydenhoidon kentällä tapahtuvien muutosten keskeltä.

Tutustu Rakas hankepäiväkirja -blogiin

Järjestökyselyn tulokset

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa tehtiin kysely työllistymistä edistäville järjestöille loka-marraskuussa 2021. Vastauksia kyselyyn saatiin 40. Vastaajat toimivat valtakunnallisten toimijoiden lisäksi 12 eri maakunnan alueella. Kaikki maakunnat eivät ole edustettuina kyselyssä.

Tutustu Järjestökyselyn tuloksiin

Tummatukkainen ja tummapuseroinen Ruut Uurtimo istuu keltaisessa nojatuolissa punamusta tyyny selän takana.

Ruut Uurtimo
Hanketyöntekijä
Järjestöjen rooli työllisyyden
kuntakokeiluissa -selvitys
työsuhde päättynyt

Anne Kallio keltaisessa villatakissa ulkona kukkivan vuorimännyn dessä.

Anne Kallio
Erityisasiantuntija,
työllistymisen ekosysteemit ja aluetyö
anne.kallio@vates.fi
044 493 1300

Kyvyt käyttöön Extra

Ihmisiä rakentamassa korkeaa, epävakaisen näköistä laatikkokasaa.

Hankkeen toimittaman Kyvyt käyttöön Extra -lehden teemana on järjestöjen rooli työllisyyden kuntakokeiluissa ja jatkossa, kun TE-palvelut siirtyvät pysyvästi kunnille.

Aiheina mm:

  • Skenaariot järjestöjen rooleista työllisyydenhoidossa
  • Järjestöjen rooliin työllisyydenhoidossa vaikuttavat uudistukset
  • Ekosysteeminäkökulman soveltaminen työllistämispalveluihin

Lue lehti pdf-muodossa

Järjestöjen ja kunnan työllisyyspalvelujen yhteistyö

Mitä yhteistyössä tällä hetkellä tapahtuu? Mitä uusia mahdollisuuksia järjestöille ja kunnille avautuu? Ruut Uurtimon pro gradu -tutkielmaan perustuvassa videossa suunnataan katse näihin aiheisiin. Tutkielma sai aiheensa Vates-säätiön Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeen työstä.

Video on luotu VideoScribe -ohjelmiston avulla.